Doctrinele (Is. 29.13; Matei 22.23; 23.8; F.A. 23.8; 26.5)
Autor: Mihail Dimitriu  |  Album: Cuvinte de la Dumnezeu  |  Tematica: Trezire si veghere
Resursa adaugata de mihaild in 05/04/2013
Doctrinele (Is. 29.13; Matei 22.23; 23.8; F. A. 23.8; 26.5)
de Mihail Dimitriu, scriitor creștin (poet și prozator)

Deşi e-un singur Dumnezeu, religiile sunt multe. (Matei 3.7; Marcu 12.29; 1 Cor. 8.6; 11.19; Ef. 4.5)
Pe mulţi, religia nu-i lasă, de Domnul să asculte. (Matei 15.3,6; Marcu 7.8-9,13; F. A. 17.22; Gal. 1.13-14; Iacov 1.26-27)

Confesiuni religioase avem din abundenţă, (1 Tim. 6.3-5; Tit 1.10-14; 2 Petru 2.1-3)
Dar, cine mai poate observa a lor eficienţă? (Is. 2.22; Ier. 17.5; 48.10)

Oricare confesiune are propria doctrină, (F. A. 23.6-8; 24.14; 26.5; 1 Cor. 11.19)
Ce pretinde că reflectă doar voinţa cea divină. (F. A. 4.19; 5.29; 21.14; Matei 6.10; 7.21)
Iar doctrina e-ntocmită cum autorii săi au vrut, (Is. 29.13; Matei 22.23; 23.8)
După a lor înţelepciune, sau cum ei s-au priceput. (Matei 15.9; 21.23,45; 26.63-65; Luca 14.3-6; Luca 17.20; Ioan 3.1-4; 9.40; 1 Cor. 2.7-8; 15.12-13; Gal. 4.3,9-10; Col. 2.20,22)
Oamenii pot înţelege fie corect, fie greşit, (Matei 13.11-15,19; 16.6-12; 22.29; Marcu 7.3-13; Luca 24.25; Ioan 20.9; F. A. 8.30-40; 23.8; Ef. 5.17)
Ceea ce Domnul dorit-a ca să ne spună-amănunţit. (Marcu 8.15-21; Luca 10.26; 24.25-27; Ioan 21.22-23)

Ale Domnului Cuvinte se află-n Sfintele Scripturi, (Ioan 5.39; 10.35; Gal. 3.17; 2 Tim. 3.15-17)
Dar tâlcuirea lor se face după sfinte proceduri. (Neemia 8.7-8; Matei 22.29,41-46; Luca 24.27,32, 45; Ioan 20.9; F. A. 8.30-40; Ef. 5.17)

Azi capii de religii nu se-nţeleg, şi nu e bine! (F. A. 23.2-15; 25.19-20)
Căci nu mai pot armoniza, toate ale lor doctrine. (Matei 12.5; 21.15,23, 45; 26.63-65; 1 Cor. 2.7-8; Col. 2.8)
Fiecare cap e sigur că adevăru-i doar la el, (Matei 15.12; Marcu 7.5; Luca 5.21; 11.53-54; Ioan 5.10,16; 9.16; F. A. 24.31; 1 Cor. 2.7-8)
Şi-alte doctrine nu-s bune, că-s concepute în alt fel. (Matei 16.21; 20.18; 21.15; 26.63-65; Luca 16.14; Ioan 7.47-48; Ioan 9.16)
Adevăru-i doar la Domnul, doar El poate să ne-nveţe (Matei 11.28-29; 23.8; Ioan 14.6)
Să mergem pe calea vieţii, urmând sfintele-I poveţe. (Matei 7.14; Ioan 5.24; 11.25-26; 14.6; 1 Ioan 5.11-12,20)
Domnul Isus doreşte, în necuprinsa-I bunătate, (Is. 63.7; Osea 2.19)
Ca-n trupul Său de pe Pământ, să fie doar unitate. (Ioan 17.11,21-22)

Toţi cei ce sunt afiliaţi la câte-o confesiune, (Matei 22.15,23, 34; F. A. 17.22; 22.3; 23.6; 25.19; 26.5; Gal. 1.13)
Respectă fără cârtire tradiţiile străbune. (Matei 15.2-9; Marcu 7.3-13; Gal. 1.14; Fil. 3.5; Col. 2.8)
Şi cei mai mulţi oameni nu vor, problema ca să şi-o pună, (Matei 5.20; 12.24; 18.3; Ioan 9.16)
Să vadă de doctrina lor, este sau nu este bună! (Matei 9.11,14, 34; 12.2,10; Marcu 3.2-6; 1 Cor. 2.7-8)

Mulţi oameni nici măcar nu ştiu, că a lor confesiune, (Gal. 1.13-14)
Este-o biată prizonieră a tradiţiei străbune. (Ier. 9.14; Marcu 2.18,24; 3.2-6; 7.3-5; Luca 5.33; 6.2,7; 11.38; Ioan 8.3-11; F. A. 15.5)
Unii care ştiu c-aceasta sfideaz-al Domnului Cuvânt, (Is. 64.6-7; Ier. 5.1-2; Ezec. 22.18-31; Dan. 9.10-11; Mica 7.2-6; Matei 15.6; 16.6,11-12; 21.45; 23.13-33; Marcu 7.8-13; 8.15; Luca 7.30; 11.39-48; 12.1; Ioan 7.19)
Au teamă, pentru schimbare, să-şi dea al lor consimţământ. (Ioan 7.13; 9.22; 12.42; 19.38; Rom. 12.1-2)

Omule, tu ia aminte, că Însuşi Domnul ne spune, (Ioan 10.35; Gal. 3.17; 2 Tim. 3.15-17)
Că, de tu vrei ca să-ţi alegi corect o confesiune, (F. A. 26.5; Fil. 3.5-16)
Una singură e bună, celelalte sunt greşite. (Prov. 14.12; 16.25; Matei 7.13-14; 12.30; Luca 13.23-24; Ioan 10.9; 14.6; 1 Cor. 2.7-8; Ef. 2.18; 4.4-6,13)
Căci de colbul din tradiţii, ele sunt acoperite! (Is. 29.13; Matei 15.1-9; Marcu 7.1-13; Gal. 1.13-14; 1 Tim. 1.4; 4.7; Tit 1.14; 2 Petru 1.16)

Numai Dumnezeu ne spune ce religie e bună, (Matei 23.8; Iacov 1.26-27)
Şi ea este personală, nu neapărat străbună. (Ier. 31.29-30; Ezec. 18.1-30; Ioan 14.21,23; Rom. 14.12; Apoc. 3.20)
Capul religiei ce-i bună, este chiar Domnul Isus. (Ef. 1.22; 5.23; Col. 1.18)
El singur e Mare Preot, faţă de-oricine-i mai presus! (Ef. 1.20-21; Fil. 2.9-10; Col. 2.10; Evrei 6.27; 7.21,26; 8.1-6; 9.11)
Şi orice creştin e preot şi Templu al lui Dumnezeu, (1 Cor. 3.16-17; 6.19; 2 Cor. 6.16; 1 Petru 2.5,9; Apoc. 1.6; 5.10; 20.6)
Căci Îl poartă-n permanenţă pe Dumnezeu în trupul său. (Ioan 14.20,23; 17.23; 1 Cor. 6.17; Ef. 3.17; Col. 1.27; Apoc. 3.20)

Omule, tu ţine minte, că religia curată, (Iacov 1.27)
Este a ta străduinţă, ca pasu-ţi să nu se-abată (Ps. 17.5; 44.18; 56.8; 119.133; 1 Sam. 2.9; 2 Sam. 22.37; Iov 14.16; 23.11; 31.4,37; 34.21)
Nici la stânga, nici la dreapta, de la a Domnului voie, (Matei 6.10; 7.21; Ioan 6.38; 5.30)
Oricât ţi-ar părea aceasta, că este de anevoie. (Matei 11.29; 26.39,42; Luca 13.24; F. A. 21.14)

Fiecare om în parte, este bine ca să ştie, (Mica 6.8)
Că el trebuie s-aleagă, de partea cui vrea să fie. (Iosua 24.15; Matei 12.30)
El poate ca să-L slujească pe singurul ce-i creator, (Ps. 2.11; 100.2; Rom. 12.11; Col. 3.24)
Singurul izvor al vieţii, bunul atotstăpânitor; (Ioan 11.25; 14.6; Naum 1.7; Neemia 10.29; Iuda 25)
Sau pe cel rău să-l slujească şi de el să tot asculte, (Ioan 8.44; 1 Ioan 3.8; 5.19)
Făr’ să-i pese c-amăgit-a, prin doctrinele lui multe, (2 Tim. 3.13; Evrei 13.9; 1 Ioan 5.19; 2 Ioan 7; Apoc. 18.23)
Plecând de la mama Eva, şi-apoi, prin ea şi pe Adam, (Gen. 3.1-19)
Pe oameni din orice vreme, din oricare ţinut şi neam. (2 Cor. 11.3)

De pân-acum tu n-ai ales, omule, ia seama bine, (Iov 34.4; 1 Tes. 1.4)
Ca nu cumva cel rău, deja, să te fi ales pe tine! (Is. 41.24)
Omule alege bine, alege-L pe Mântuitor! (Iosua 24.15; Iov 34.4; Matei 11.28-30; Ioan 14.20-23; Apoc. 3.20)
Şi degrabă părăseşte-l pe cel ce e amăgitor! (2 Cor. 6.2; 1 Tim. 3.7; 2 Tim. 2.26; Evrei 4.1; 1 Ioan 5.19)
Şarpele îi amăgeşte pe cei fără-nţelepciune, (Iacov 3.13-15; Apoc. 12.9; 19.20; 20.2-3,10)
Prin ai săi şi prin doctrine ale datinii străbune. (Ezra 4.15; Ps. 79.8; Ioan 8.44; Gal. 1.14; Ef. 4.14; 1 Ioan 3.8,10)

Să nu-ţi pese de doctrină! Ea nu te poate duce-n rai! (1 Tim. 6.5; 2 Tim. 2.16-19; Iuda 4-19)
Doar Domnul te poate duce, de viaţa ta, tu I-o predai! (Luca 9.24; 23.43)
Cheamă-L în a ta fiinţă, şi-apoi ascultă-L ne-ncetat! (Apoc. 3.20; Evrei 5.9)
Iar ca doctrină tu să ai, Cuvântul Domnului curat! (Mica 6.8; Matei 7.21; 15.3-6; Marcu 7.8-13; 2 Tim. 3.15-17; Iacov 1.22-27)

Dacă vorbeşte cineva (mai ales, dacă predică !), să vorbească cuvintele lui Dumnezeu (1 Petru 4.11; 2 Petru 2.18-19) ... Amin. http://ener.go.ro , http://ghidulcrestinului.go.ro , [email protected]
Poeziile dvs, parca sunt lucrari de licenta in Teologie, documentate, fara gres, biblice, curate, inspirate!Dar merg si la inima, nu doar la minte!
Adăugat în 05/04/2013 de loredanam
Î-mi place.A-ți tratat doctrinele fără pretenții „docte”,sincer,deschis și lipit de cuvânt. Totuși e greu
să se desprindă cineva din cercul de „oțel”al doctrinei. Am un prieten păstor baptist,sincer și dăruit
Domnului.Am cercetat de multe ori scripturile împreună și ne-am înțeles bine până la ceace doctina
lui nu aceptă.Atunci devenea rigid și niciodată n-a putut trece de cercul doctrinei și să primească adevărul biblic care ar fi completat în mod fericit cu Viață ,viața lui. M-am bucurat mult de titanul
baptismului, fratele Iosif Țon care sincer și dornic de adevăr a fost răsplătit de Domnul și ajutat să primească adevăruri scumpe, pe care îninte le nega. L-am auzit într-o predică mărturisind cu bucurie că a avut parte de experiența propriilor Rusalii și spunea simplu:Acum am și eu ce aveți voi,botezul in Duhul Sfânt. Un caz fericit. Cred că Domnul a voit prin fr.Țon, să facă o mare dispensație cultică,dar „cel rău” a avut biruință asupra lucrării prin cei de-ostatură cu el,rămași închiși încercul „de oțel”al doctrinei. Dorind să sprijinesc adevărul exprimat prin versuri cu„realități de pe teren”m-am exprimat sincer și deschis,de pe poziția unui ucenic ce are în inimă aceleaș dureri cu poetul învățător. Fiți binecuvântat de Domnul,frate Mihail.
Adăugat în 06/04/2013 de hazcornel
Statistici
  • Vizualizări: 1792
  • Export PDF: 1
  • Favorită: 6
  • Comentarii: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni