Botezul cu Duhul Sfânt
Autor: Virgil Vîrstă  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de virgilvirsta in 02/07/2011
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi
Botezul cu Duhul Sfânt

A5

Botezul cu Duhul Sfânt

Ioel 2:28-32.

„După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor vis visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii.

Chiar peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum;

soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.

Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi, pe care-i va chema Domnul.”

Profetul Ioel vorbeşte, cu aproximativ trei mii de ani în urmă, inspirat de Duhul Domnului, despre o zi în care Domnul din cer va turna din belşugul Său, Duhul Sfânt peste orice făptură care va chema Numele Domnului.

De două mii de ani, de la Cincizecime încoace, oamenii credincioşi de pretutindeni aşteaptă cu nerăbdare ziua aceasta, pentru că Domnul Isus făgăduieşte, împreună cu Duhul Său, o mare putere pentru toţi cei care vor sta lângă El în ascultare.

<< Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. >> (Fapte 1:4)

 

<< Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.">> (Fapte 1:8)

Domnul Isus promite o putere de biruinţă a necazurilor, o putere de a rămâne în ascultare, în mijlocul luptelor de tot felul, o putere de a rămâne în sfinţenie şi neprihănire, în mijlocul lumii păcătoase, o putere de a-L mărturisi pe El ca Domn şi Mântuitor.

Când va începe să lucreze această putere? În ziua în care vei primi făgădiunţa: Revărsarea Duhului Sfânt. De două mii de ani, Domnul Isus revarsă şi botează cu Duhul Sfânt credincioşii care cer cu stăruinţă darul acesta. Astăzi poate să fie ziua ta, suflete drag Domnului.

Botezul cu Duhul sfânt nu este o răsplătire, ci este un Dar. Botezul cu Duhul Sfânt este un semn al dragostei şi al preţuirii pe care mi le poartă şi pe care ţi le poartă Mântuitorul Isus. Orice faptă săvârşită în Numele Domnului şi orice merit al lucrării credinciosului sunt urmate de o răsplătire.

Botezul cu Duhul Sfânt este Darul nemeritat. Este Darul iubirii Domnului Isus. Trebuie doar să-l ceri şi să-l primeşti. Spune Domnul Isus în Evanghelia după Luca în capitolul 11:13, că: "Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer"

Chiar şi robul şi roaba care va cere cu credinţă, va primi Duhul Meu, zice Domnul Isus.

Multă vreme am crezut că Duhul Sfânt este dat celor ce merită, dar gândul meu nu a fost bun. Şi când am înţeles că este Darul nemeritat, atunci L-am primit, şi astăzi sunt bucuros şi-L mărturisesc pe Domnul Isus ca Mântuitor şi pe Duhul Sfânt ca pe Mângâietorul meu personal.

În Efeseni cap. 1: 14,15, se spune că atunci când am auzit Cuvântul Adevărului şi L-am primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, am fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care este arvuna moştenirii noastre. Deci dacă Duhul Sfânt este în noi, la botezul cu Duhul Sfânt, nu trebuie să facem altceva decât să-L lăsăm liber să lucreze, să ne înveţe să vorbim limbi cereşti, îngereşti.

Trebuie să-L rugăm pe Duhul Sfânt să ia în stăpânirea Sa nu numai inima, dar şi trupul şi mintea noastră.

Fie ca toţi cei ce citesc acest eseu şi cred cuvintele Domnului Isus, să fie umpluţi cu Duhul Sfânt. Amin.Statistici
  • Vizualizări: 2662
  • Export PDF: 3
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni