Domnul te vindecă!
Autor: Virgil Vîrstă  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de virgilvirsta in 04/05/2011
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot
Domnul te vindecă!

Exod 15:26. „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate Legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”

   Mari şi minunate sunt făgăduinţele Domnului! El, zice: „N-am să te lovesc cu nici una din bolile cu care am lovit lumea, cu bolile care bântuie prin lume.” Eu, zice Domnul, te voi păzi, te voi ocroti, Eu te voi acoperi cu penele Mele, Eu te voi ascunde sub aripile Mele, astfel ca nici un rău să nu se atingă de tine. Pentru aceasta, însă, îţi cer trei lucruri zice Domnul. Să urmărim versetul pe care l-am citit:

   1. Să asculţi glasul Domnului.

   2. Să faci ce este bine înaintea Domnului.

   3. Să asculţi poruncile Lui, să păzeşti toate Legile Lui.

   Care este cea mai mare poruncă a Domnului? „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

   Cine ascultă Cuvântul acesta şi-L împlineşte, acela păzeşte toată Legea Domnului, pentru că toată Legea este cuprinsă în acest „articol”. Spune Domnul în Matei 7:24: „...Oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată...” Când asculţi cu luare aminte Cuvintele Mântuitorului şi faci faptele credinţei, atunci Îl onorezi pe El şi inima Domnului se înviorează, se veseleşte. Şi dacă împlineşti aceste trei lucruri pe care Domnul Dumnezeu ţi le cere, în aceste verset, atunci zice Domnul: „Eu te vindec.” „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic...” (Spune Psalmul 91). Nu cel ce leneveşte, nu cel ce doarme la umbra aripilor lui Dumnezeu, ci acela care ia seama ce spune Domnul, adică cel ce este atent la şoaptele Domnului şi ascultă glasul Său şi acela care face ce este bine înaintea Domnului precum şi cel ce păzeşte poruncile Domnului. Unde? La umbra aripilor Sale, adică nu departe de Domnul ci chiar lângă El. Lipiţi de El. Sunt şi unii care fac mult bine: ajută pe cei în nevoie, ajută la construirea unor Biserici, vorbesc despre Dumnezeu, dar sunt departe de El. Şi Domnul nu aceasta doreşte. Domnul vrea să stăm lângă El, lipiţi de Stâncă. Sub aripile Sale ocrotitoare. Chiar lângă inima Lui iubitoare. Acela care face aşa şi care ascultă glasul Domnului dar nu oricum, ci „cu luare aminte” şi face „faptele credinţei” şi „păzeşte toate poruncile Domnului”, pe el nu-l va atinge laţul vânătorului, nici ciuma şi nici pustiirile ei.

   Acel ce stă lipit de Domnul şi face voia Sa, acela este păzit de groaza din timpul nopţii dar nici săgeata care zboară ziua, pe el nu-l atinge. „Pentru că scut şi pavăză este credincioşia Domnului.” Ceea ce făgăduieşte Domnul este DA şi AMIN. Ceea ce făgăduieşte Domnul se împlineşte , cu punct şi cu virgulă. Unsprezece mii să cadă în jurul tău, o mie la dreapta ta şi zece mii alături de tine, dar tu vei rămâne neclintit pentru Cel de care te-ai lipit este Domnul Isus, Stânca. El, Domnul este scutul tău de aceea nu te va bate soarele zuia nici luna noaptea şi dacă se va întâmpla să te atingă una din bolile care bântuie Egiptul acesta modern, adică lumea îngropată în păcat, El, Domul te va vindeca. Aceasta este făgăduinţa Domnului şi El nu şi-o trage niciodată înapoi.

   Domnul să ne ajute să stăm lipiţi de El, acultând cu luare aminte glasul Său, făcând faptele pocăintei şi păzind toate poruncile Lui ca să fim vindecaţi de toate bolile. Nu numai o suferinţă, nu numai o boală pe care o porţi în trupul tău, ci TOATE bolile. El, Domnul ia fiecare suferinţă a ta şi o pune în rănile Sale, spunându-ţi: „De acum, port Eu suferinţa ta. Tu împlineşte ceea ce ţi-am arătat. Amin!

Statistici
  • Vizualizări: 1171
  • Export PDF: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni