Împărăția Cuvântului
Autor: Marin Mihalache  |  Album: Impărăţia Cuvântului  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de marin2016 in 10/04/2021
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot
Împărăția Cuvântului

Ȋn drumul său înapoi de la războiul troian spre Itaca, Ulyse, bărbatul Penelopei și părintele lui Telemac, poposeşte pe insula frumoasei și fermecătoarei nimfe Calypso. Ispitele frumuseții zeiței, ale paradisului luxuriant al insulei, horticultura edenică și exotică, promisiunea nemuririi sufletului, toate acestea nu-l înduplecă însă pe Ulyse să se stabilească în acea “diasporă” confortabilă, să se simtă fericit în acel exil epicurian al plăcerilor, să trăiască mulțumit doar cu pâinea materialistă cea de toate zilele. Ulyse priveşte îndelung, nostalgic şi îngândurat la orizont, dincolo de apele mării primejdioase care îl despart de ţinutul său natal, de locul de unde a plecat, de adevăratul său rost și menire în acea lume a copilăriei, lume poate mai săracă şi mai nevoiaşă decât cea în care poposise la capătul lungii sale odisee. Deși ajunsese să-și împlinească toate visele pământești, Ulyse se simte totuși profund legat sufleteşte de tărâmul în care s-a născut şi dorește să se întoarcă acasă.

Un creştin însă se află într-o diasporă spirituală oriunde s-ar întâmpla să trăiască în această lume. El este doar în trecere prin patria pământească vremelnică spre patria sa eternă care este în ceruri. Cetățenia veșnică a creștinului este cea a raiului. Nu a dobândit încă o astfel de cetățenie, dar creștinul adevărat este acum în starea de neîncetată priveghe, de așteptare și de escatologică anticipare a Împărăției lui Dumnezeu.

Cartea de eseuri „Împărăția Cuvântului” este un jurnal spiritual despre condiția omului într-o lume desacralizată care și-a pierdut credința și speranța în promisiunile lui Iisus cu privire la împărăția lui Dumnezeu care va să vină.

Din volumul de eseuri „Împărăția Cuvântului”, Mirco Publishing, Chicago, USA, April 2021,309 pages

On his way back from the Trojan War to Ithaca, Ulysses, Penelope's husband and father of Telemachus, arrives at the island of the beautiful and charming nymph Calypso. The temptations of the beauty of the goddess, of the lush paradise of the island, the exotic horticultural paradise of Eden, the promise of the immortality of the soul, all these do not persuade Ulysses to settle in that comfortable diaspora”, to feel happy in that Epicurean exile of pleasures, to live contentedly only with the materialistic bread of everyday life. Ulysses looks long, nostalgic and thoughtful towards the horizon, beyond the waters of the dangerous sea that separates him from his homeland, from where he came from, from his true purpose and meaning in that world of childhood, perhaps poorer and needier world than the one in which he had landed at the end of his long odyssey. Although he has come to fulfill all his earthly dreams, Ulysses still feels deeply attached to the realm in which he was born and wants to return home.

A Christian, however is in a spiritual diaspora wherever he lives in this world. He only passes through the temporary earthly homeland towards his eternal homeland, which is in heaven. The eternal citizenship of the Christian is that of heaven. He has not yet gained such citizenship, but the true Christian is now in a state of unceasing vigilance, expectation, and eschatological anticipation of the Kingdom of God.

The book of essays The Kingdom of the Word is a spiritual journal about the condition of man in a desecrated world that has lost faith and hope in Jesus' promises about the coming of the kingdom of God.

 

 

Interesantă comparația cu Odiseu care, deși avea ca țară Ithaca cea săracă, voia mereu să revină la familie, în ciuda ispitelor de pe insula Ogigia(parcă), unde domnea Calypso. Dar Ulyse reprezintă mai degrabă geniul grec, el a călătorit mult, a luptat, a colonizat țări, dar revine la sfârșit în patria sa și la fidela sa Penelopa. O, dacă ar fi creștinii înțelepți ca Ulyse, să nu fie seduși de farmecul amăgitor al acestei lumi, să dorească mereu să ajungă Acasă!
Adăugat în 20/04/2021 de loredanam
Statistici
  • Vizualizări: 165
  • Comentarii: 1
Opțiuni