1 Petru ne îndeamnă!
Autor: Ravis Petrache  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de Ravis_Petrache in 08/09/2011
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

 

1 Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei aleşi – care locuiesc ca peregrini, împrăștiați în Pont, Galatia, Capadocia, Asiab şi Bitiniac 2 după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Cristos: harul şi pacea să vă fie înmulţite!

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care, după marea Lui îndurare, ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Isus Cristos din morţi, 4 şi la o moştenire nepieritoare şi nepângărită, care nu se ofileşte şi care este păstrată în ceruri pentru voi. 5 Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. 6 În ea, voi vă bucuraţi nespus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţin timp prin diferite încercări, 7 pentru ca testarea credinţei voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere şi care totuşi este testat prin foc, să aducă laudă, glorie şi onoare la descoperirea lui Isus Cristos. 8 Pe El voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, chiar dacă acum nu-L vedeţi, şi vă bucuraţi nespus, cu o bucurie de nedescris şi glorioasă, 9 pentru că primiţi la capătul credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.
10 Cu privire la această mântuire, profeţii care au profeţit despre harul ce urma să fie al vostru, au căutat şi au cercetat cu atenţie, 11 încercând să afle ce vreme sau ce împrejurări le arăta Duhul lui Cristos din ei, atunci când a prezis suferinţele lui Cristos şi slava care urma după acestea. 12 Lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înşişi, ci pentru voi, cu privire la lucrurile care v-au fost anunţate acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer – lucruri în care chiar şi îngerii doresc să privească.

13 Prin urmare, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiind treji, puneţi-vă pe deplin nădejdea în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Cristos! 14 Ca nişte copii ascultători, să nu vă conformaţi poftelor pe care le aveaţi înainte, când eraţi în ignoranţă, 15 ci, aşa cum Cel Ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră, 16 deoarece este scris: „Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt!”
17 Şi dacă-L chemaţi ca Tată pe Cel Ce judecă cu nepărtinire pe fiecare după faptele lui, atunci trăiţi cu frică în timpul peregrinării voastre, 18 pentru că ştiţi că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii voştri, 19 ci cu sângele preţios al lui Cristos, ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată. 20 El a fost ales înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la sfârşitul vremurilor, pentru voi. 21 Prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu, Care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, astfel încât credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.
22 Acum că v-aţi curăţit sufletele prin ascultarea de adevăr, ca să aveţi o dragoste de fraţi fără ipocrizie, iubiţi-vă unii pe alţii cu căldură, dintr-o inimă curată! 23 Aţi fost născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin Cuvântul lui Dumnezeu care este viu şi care rămâne pe vecie. 24 Căci,

„Orice făptură este ca iarba
şi toată gloria ei este ca floarea de pe câmp!
Iarba se usucă, iar floarea cade,
25 însă Cuvântul Domnului rămâne pe vecie!”

Şi acesta este Cuvântul care v-a fost vestit prin Evanghelie!

În această viață suntem întristați de încercări dar suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Mântuirea este gata să fie descoperită, Petru spune să ne bucurăm în Ea pentru că încercările de zi cu zi sunt încercări pentru credința noastră. Apostolii din vechime nu slujeau pentru ei ci pentru cei ce urmau sa creadă în Cristos. Evanghelia  care fost revelată o doresc îngerii să o vadă  o vadă,

Să fim treji ca niște copii ascultători să nu cădem pradă propriilor noastre pofte pe care le aveam înainte ci să fim sfinți ca Cristos cel ce ne-a chemat pentru că este scris:

Fiți sfinți pentru că Eu sunt sfânt. Am fost răscumpărați cu lucruri care nu vor fii distruse ca argintul și aurul ci cu sângele Lui Cristos pentru că prin El suntem credincioși în Dumnezeu care L-a înviat din morți astfel credința și nădejdea să fie în Dumnezeu. Iar acum că suntem curățați să ne iubim unii pe alții cu o dragoste de frați fără ipocrizie. Am fost născuți dint-o sămânța nepieritoare, prin Cuvântul lui Dumnezeu care este viu!

Căci orice făpturi va muri dar Cuvântul rămâne pe vecie! Aacesta este Cuvântul care v-a fost vestit prin Evanghelie!

Statistici
  • Vizualizări: 707
Opțiuni