Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos! Automântuire?
Autor: IosifMarinMuresan  |  Album: Mântuire  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de IosifMarinMuresan in 08/03/2018
    12345678910 0/10 X

"Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos!" (Faptele Apostolilor 2, versetul 40) Automântuire?  

 

A crede in Evanghelie si a tine credinta aceasta pana la capat e important pentru a fi mantuit

1. Corinteni 15, versetele 1-2

"Vă fac cunoscută, fraţilor, Evanghelia pe care* v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o**, în care aţi rămas

şi prin* care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi** crezut."

 

Silintele noastre sint necesare pentru intrarea noastra in Imparatia Domnului

2. Petru 1, versetele 5-11

"5 De aceea, daţi-vă* şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa**;

6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;

7 cu evlavia, dragostea de fraţi*; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.

8 Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici* leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.

9 Dar cine nu are aceste lucruri este* orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit** de vechile lui păcate.

10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să* vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi**aluneca niciodată.

11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos."

 

A fi robul lui Dumnezeu si rob al scultarii de El si a fi sfintit e important pentru a avea viata vesnica

Romani 6, versetele 1-2

"1 Ce vom zice dar? Să păcătuim* mereu ca să se înmulţească harul?

2 Nicidecum! Noi, care am* murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?"

 

Romani 6, versetele 12-13

"12 Deci* păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.

13 Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele* voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă** pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii."

 

Romani 6, versetele 15-16

"15 Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că* nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum.

16 Nu ştiţi că, dacă* vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?"

 

Romani 6, versetul 19

"Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!"

 

Romani 6, versetul 22

"Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi* de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică."

 

TOTUSI

 

Mantuirea e numai in Numele lui Isus posibila

Faptele Apostolilor 4, versetul 12

“În nimeni altul nu este mântuire, căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

 

Mantuirea e prin harul Domnului Isus si prin credinta noastra in El

Faptele Apostolilor 15, versetul 11

"Ci credem* că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.”

 

2. Timotei 1, versetul 9

“El* ne-a mântuit şi ne-a** dat o chemare sfântă, nu† pentru faptele noastre, ci†† după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte*† de veşnicii,”

 

Efeseni 2, versetele 8-9

“8 Căci* prin har aţi fost mântuiţi, prin** credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul† lui Dumnezeu.

9 Nu* prin fapte, ca să nu se laude nimeni."

 

Mantuirea e prin El si prin sangele Lui

Romani 5, versetul 9

"Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu."

 

Mantuirea e prin viata Lui

Romani 5, versetul 10

„Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui."

 

DEOARECE

 

Faptele noastre nu pot duce niciodata la mantuirea noastra

Isaia 64, versetul 6

“Toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre bune* sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi** ca o frunză şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.”

 

Amin!

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2280
  • Export PDF: 1
  • Gramatical corect
  • Fără diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni