Nu există om bun
Autor: Dorina Madaras  |  Album: POCĂINȚĂ  |  Tematica: Meditație
Resursa adaugata de Dorina1980 in 22/12/2016
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi

Nu putem ignora faptul că trăim într-o lume în care multe lucruri rele se întâmplă, şi o mare parte din ele ni se par "nemeritate." Totuşi, trebuie să recunoaștem următorul lucru: toți sântem nevrednici şi Dumnezeu nu ne datorează absolut nimic! Chiar nu merităm nimic bun [har, dragoste, îndurare, iertare, binecuvântări şi mântuire] de la Dumnezeu!  

Așadar, atunci când oamenii întreabă: De ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? , răspunsul biblic este:  NU există oameni buni!

▪"Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar." (Romani 3:10

▪"Pentru ce Mă numești bun?" i-a răspuns Isus."Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu!" (Luca 18:19)

Într-adevăr, fiecare persoană are valoare în ochii lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său (Geneza 1:27) şi ne iubeşte nespus de mult. Totuşi, înaintea Domnului nu există om bun şi nevinovat, decât Domnul Isus Hristos! Nimeni nu este suficient de bun să-şi câștige dreptul de nevinovat, nici să rămână în picioare în fața lui Dumnezeu, pentrucă toţi am păcătuit (Romani 5:12) și sântem lipsiţi de slava lui Dumnezeu (Romani 3:23).

Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu, care Își arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Căci, atunci când eram vrăjmași, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său şi vom fi mântuiţi prin viaţa Lui (Romani 5:8‭-‬10). Mărit să fie Domnul!  

Noi sântem socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este prin credință în Hristos Isus (Romani 3:23‭-‬24). Deacea, să nu ne lăudăm că sântem mai buni sau mai credincioşi ca alții. Nici că merităm mântuirea mai mult ca alți. NU!"Căci prin har am fost mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele."(Efeseni 2:8‭-‬10)

Repet! Nici unul dintre noi nu este bun! Nu merităm viața binecuvântată pe care o avem şi nici mântuirea oferită fiecăruia! Aşadar,"dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur." (Galateni 6:3) "Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu și El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoșilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloșia; tânguiţi-vă și plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, și bucuria voastră, în întristare: Smeriţi-vă înaintea Domnului și El vă va înălţa." (Iacov 4:6-10‭

Decât să ne considerăm "buni", crezând că merităm tot ce există mai bun, mai bine fiecare să ne plângem păcatele (Plângerile 3:39) care este trădarea împotriva Domnului. Ar trebui să fim îngroziți, dezgustați, șocați și îndurerați profund de starea inimi noastre şi păcatele de fiecare zi.

Domnul să ne dea înțelepciunea să realizăm și să înțelegem acest lucru. Doar atunci vom putea să ne smerim înaintea Domnului și înaintea oamenilor! AMIN!  

Comentariile sunt oprite pentru această resursă.
Statistici
  • Vizualizări: 1037
  • Export PDF: 1
  • Favorită: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni