Singura Cale de mântuire
Autor: Dorina Madaras  |  Album: POCĂINȚĂ  |  Tematica: Pocainta
Resursa adaugata de Dorina1980 in 11/04/2020
    12345678910 0/10 X
Ce minunat este cuvântul "mântuire"! Acesta include curățarea conștiinței noastre de orice vinovăție din trecut și eliberarea sufletului nostru de toate acele înclinații rele care se manifestă atât de puternic în noi. De fapt, mântuirea anulează tot ceea ce au făcut Adam și Eva. Cu toate că mântuirea este restaurarea totală a omului din starea lui căzută, este ceva mai mult decât atât. Mântuirea lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, face ca poziția noastră să fie verticală, întărită și neclintită, mult mai sigură decât a fost înainte de-a cădea. Mântuirea ne găsește dărâmați de păcatul primului nostru părinte, Adam - spurcat, pătat, blestemat - dar ne și vindecă rănile, ne elimină bolile, ne îndepărtează blestemul și ne pune picioarele pe stâncă, Isus Hristos. Mai mult de atât, ne înalță capul mai presus de toate domniile, stăpânirile și puterile întunericului, pentru a fi încununați pentru totdeauna cu Isus Hristos,"Împăratul împăraţilor și Domnul domnilor". (Apocalipsa 19:16) Osana! Slavă Domnului!

Unii oameni, definesc "mântuirea", a fi scăparea din iad și admiterea în rai. Asta nu este mântuire! Aceste două lucruri sunt efectele mântuirii. Suntem răscumpărați din iad pentru că suntem mântuiți și intrăm în rai pentru că am fost mântuiți. Starea noastră eternă este efectul mântuirii în această viață. Într-adevăr,"mântuirea" include toate acestea, dar ar fi greșit să credem că acesta este întregul sens al cuvântului.

"MÂNTUIREA"
1.) începe cu noi când sântem oaia rătăcitoare
2.) ne urmărește prin toate rătăcirile noastre
3.) ne pune pe umerii Păstorului și ne duce înapoi în turma Lui pentru siguranță
4.) strigă pe prieteni și vecinii noștri să se bucure de noi că am fost salvați
5.) ne păstrează în acea turmă tot restul vieții
6.) ne aduce pe pășunile verzi ale cerului, pe lângă apele năprasnice ale fericirii, unde ne odihnim pentru totdeauna în prezența Păstorului cel bun (Ioan 10:11)

"În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi." (Faptele Apostolilor 4:12) Ați observat vreodată intoleranța lui Dumnezeu pentru oricare altă religie? În vechime, păgânii, care aveau zei diferiți, toți respectau zeii vecinilor. De exemplu, regele Egiptului a mărturisit că zeii din Ninive erau adevărați, și prințul Babilonului a recunoscut că zeii filistenilor erau adevărați. Însă, Iehova, Dumnezeul lui Israel, a pus aceasta ca una dintre primele porunci ale Sale: "Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine."(Exodul 20:3) Dumnezeu nu le-a permis să acorde nici cea mai mică atenție sau respect zeilor oricărei alte națiuni. Dimpotrivă, Dumnezeu a poruncit "să le dărâmaţi altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idolești și să le trântiţi la pământ idolii. Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numește gelos, este un Dumnezeu gelos." (Exodul 34:13‭-‬14)

Toate celelalte națiuni își tolerau dumnezeii lor, unul față de celălalt, însă poporului evreu era interzis. O parte din religia lui Israel a fost: "Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn!" (Deuteronomul 6:4) Dumnezeul Adevărat declară cu putere și tărie că există un singur Dumnezeu, Iehova, El însuși este Acel Dumnezeu! Deeacea, nu a tolerat nici un zeu sau idol să-L înlocuiască. Tot așa trebuie să fim și noi creștinii, la fel de intoleranți de alți dumnezei din alte religii.

Dacă întrebi un hindus calea mântuirii, el îți va spune foarte probabil că toți oamenii care își urmează convingerile religioase sincere, vor fi, fără îndoială, mântuiți. Exemplu: dacă musulmanii se supun lui mohammed și cred sincer învățăturile lui, fără îndoială, allah îi va mântuii. Și uită, așa ajunge celelalte religii să pună la îndoială creștinismul.

Haideți să ne uităm din nou la cât de intoleranți trebuie să fim ca și creștini față de alte religii și de falșii lor dumnezei."În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi" decât prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu! (Faptele Apostolilor 4:12) Hinduiștii pot să creadă că există mântuire în cincizeci de religii, în afară de ale sale, însă noi, copii lui Dumnezeu nu acceptăm așa ceva! Nu există mântuire adevărată în afara decât prin Isus Hristos! Păgânii pot susține că zeii lor sunt reali și sunt mântuiți prin ei, sau fiecare poate să-și urmeze propria convingere conștiincioasă și să fie mântuit. Însă, noi, copii lui Dumnezeu, născuți din nou, să nu fim de acord sau să acceptăm niciodată astfel de minciuni blasfemice!

Fără dar și fără poate, Dumnezeu nu tolerează alte religii - fiecare cu dumnezeii lor. Care este motivul acestei intoleranțe? Creștinismul este singura religie care susține adevărul biblic. O mie de erori pot trăii în pace unul cu celălalt, dar adevărul este ciocanul care le rupe pe toate în bucăți. O sută de religii mincinoase pot dormi liniștite într-un singur pat, dar creștinismul, oriunde merge cu adevărul, este ca o brumă arzătoare! Nu tolerează nimic care să nu fie mai substanțial decât lemnul, fânul și miriștele erorii carnale.

Toți zeii păgânilor și toate celelalte religii sunt create de diavolul. Prin urmare, fiind copii al aceluiași tată, diavolul, ar fi culmea să se condamne unii pe alții, sau să se lupte între ei, așadar ei își tolerează dumnezeii lor. Însă, singura religie care oferă mântuirea adevărată, prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este creștinismul! Un creștin născut din nou are o genealogie unică și nu este din această lume. Prin urmare, atunci când este trimis în mijlocul unei generații nelegiuite în opoziție cu adevărul lui Dumnezeu, nu se împrietenește cu ei, nu se compromite, nu agrează cu ei pentru că reprezintă Adevărul și adevărul nu poate să fie înjugat cu eroare."Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: 'Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu. ' De aceea: 'Ieșiţi din mijlocul lor și despărţiţi-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeţi de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veţi fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. ' "(2 Corinteni 6:14‭-‬18)

Adevărul nu tolerează eroarea ci corectează eroarea! Dumnezeu este Adevărul! Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul! Domnul Isus este Adevărul! Chiar El însuși spune: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine". (Ioan 14:6) El declară că nimeni nu are mântuire decât prin ​​adevăr, iar mântuirea se găsește doar în adevăr, adică în Domnul Isus Hristos! Slăvit să fie El în veci!

La un momendat, credeam că există mântuire prin faptele mele bune și m-am străduit din greu și m-am străduit cu diligență pentru a-mi proteja caracterul în integritate și dreptate. Însă, când Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul Său, a preluat inima mea, păcatul a înviat, și eu am murit (Romani 7:9) Ceea ce credeam că a fost bun s-a dovedit a fi rău, și unde am crezut că sânt neprihănită, m-am trezit că am fost nechibzuită. Am descoperit că, chiar și cele mai bune fapte ale mele au fost păcătoase, că trebuia să plâng chiar peste lacrimile mele, chiar și rugăciunile mele au avut nevoie de iertarea lui Dumnezeu!

Am descoperit că caut mântuirea prin faptele Legii și că fac toate faptele mele bune dintr-un motiv egoist - și anume, ca să mă mântuiesc - și, prin urmare, faptele mele nu puteau fi acceptate de Dumnezeu. Am aflat că nu pot fi mântuită prin fapte bune, din două motive. În primul rând, nu aveam fapte bune. În al doilea rând, și dacă aveam, nu mă puteau mântuii. Să nu uităm, că "toţi am ajuns ca niște necuraţi și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită." (Isaia 64:6) Însă, prin har am fost mântuiţi, prin credinţă. Și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni! (Efeseni 2:8‭-‬9)

După aceea, am crezut cu siguranță, că mântuirea poate fi obținută parțial prin reformare sau schimbarea comportamentului meu și, parțial, prin credința în Hristos. Așa că am muncit mult din nou, gândindu-mă că, dacă adăug câteva rugăciuni ici și colo, câteva lacrimi de remușcare și câteva jurăminte de schimbare, totul va fi bine. După ce m-am epuizat din toate punctele de vedere, am constatat că nu m-am schimbat, pentru că blestemul lui Dumnezeu încă era agățat de mine."Căci toţi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii sunt sub blestem, pentru că este scris: 'Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă. ' "(Galateni 3:10) În inima mea mai exista un gol dureros pe care lumea nu l-a putut umple niciodată. Era un gol de suferință și îngrijorare! Am fost foarte tulburată pentru că nu puteam realiza, nici găsi odihna pe care-l dorea sufletul meu.

Ai încercat și tu aceste două căi de-a ajunge în rai? Dacă ai încercat, am încredere că Domnul, prin Duhul Sfânt, ți-a făcut decunoscut adevărul și ție, că nu vei putea intra niciodată în Împărăția Domnului prin ușa corectă și adevărată, până nu vei fi condus să mărturisești că toate celelalte uși sunt greșite și închise pentru tine. Nimeni nu a ajuns pe calea cea bună până nu a încercat toate celelalte căi și a ajuns la sfârșit de drum! Nimeni nu a ajuns vreodată la Dumnezeu prin calea strâmtă și îngustă până nu a încercat calea largă care ducea la moarte."Noi rătăceam cu toţii ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor." (Isaia 53:6) Dumnezeu Își arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, așadar, acuma suntem împăcaţi cu El, și vom fi mântuiţi prin viaţa Lui (Romani 5:8‭-‬11).

Drag cititor, în mod sigur și fără nici o îndoială, mai există mântuire în Hristos și pentru tine, fiindcă a existat mântuire în Hristos și pentru mine. Dumnezeu m-a salvat în ziua cea mai întunecată! Nu mă îndoiesc niciodată de mântuirea nimănui, atât timp cât știu că Domnul Isus Hristos m-a acceptat pe mine, cel mai mare păcătos. O, ce disperată eram când am căutat pentru prima dată scaunul harului și a îndurării! M-am gândit că, chiar dacă Dumnezeu ar avea milă de întreaga lume, El n-ar avea niciodată milă de mine. M-au bântuit păcatele tinereții mele. Am încercat să scap de ele unul câte unul, dar am fost prins într-o capcană de fier al obiceiurilor rele, și nu am putut scăpa de ele.

Chiar și când am putut abandona păcatul, vinovăția încă se agăța de hainele mele. Nu mă puteam curății. M-am rugat mult timp! Mi-am plecat genunchii și L-am căutat pe Dumnezeu, dar în zadar, fiindcă nu am găsit milă și iertare! În cele din urmă, binecuvântat să fie Numele Domnului, când am renunțat la viață, și ultima mea speranță a dispărut, și am crezut că mânia lui Dumnezeu mă va nimicii, pământul mă va înghiți, și întunericul mă va învinge, Dumnezeu prin mila Lui, mi S-a descoperit și m-a luat în brațele Lui puternice dar gingașe, m-a mângâiat, m-a întărit, și m-a asigurat că NIMENI și NIMIC nu vor fi în stare să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru (Romani 8:39). Totodată, Dumnezeu m-a asigurat că NIMENI și NIMIC nu mă poate smulge din mâna Sa (Ioan 10:28) atât timp ce stau lângă El, sub ocrotirea Să! O, câtă dragoste mi-a oferit și îmi oferă zilnic, Tatăl meu Ceresc! Tot așa, Dumnezeu poate să lucreze și în dreptul tău, drag cititor! Caută-L pe Dumnezeu, și nu te lasă până nu ți se descoperă. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că dacă vom căuta pe Domnul Dumnezeul nostru, Îl vom găsi, dacă-L vom căuta din toată inima și din tot sufletul nostru (Deuteronomul 4:29), El promite că se v-a lasă găsit,"Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima" (Ieremia 29:13), iar dacă-L părăsim, și El ne va părăsi (2 Cronici 15:2).

Dacă nu cauți și accepți mântuirea prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu o vei găsi nicăieri. Ce înspăimântător va fi pentru toți cei care refuză mântuirea oferită de Domnul Isus Hristos! Cum veți scăpa voi dacă stați nepăsători faţă de o mântuire așa de mare? (Evrei 2:3) O, ce tragedie va fi pentru voi să muriți nemântuiți, fără să-L fi găsit pe Mântuitorul, care se lasă găsit și oferă tuturor mântuire fără plată! O, păcătosule, gândul acesta înspăimântător ar trebui să te motiveze să te pocăiești, să te apropii cu deplină încredere de scaunul harului ca să capeți îndurare și să găsești har, pentru ca să fi ajuta la vreme de nevoie (Evrei 4:16). Dacă nu găsești milă și îndurare la picioarele lui Isus Hristos, cu siguranță, nu o vei găsi nicăieri!

Dacă nu accepți mântuirea prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, porțile raiului nu ți se vor deschide niciodată! Nu uita, că nu există nici o altă ușă deschisă pentru mântuirea ta! Isus însuși declară: "Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit! (Ioan 10:7‭, ‬9) Dacă te rogi de mult timp, cum m-am rugat și eu, să ți se descopere Dumnezeu, roagă-te încontinuare, și citește Biblia. Merită să aștepți în tăcere, și acest gând să te țină în așteptare - că nu există nici un alt Dumnezeu Viu și Adevărat, nici un alt Mântuitor, nici o altă cale de mântuire, nici o altă cale de scăpare, nici o altă speranță, nici un alt temei de încredere, nici un alt refugiu DECÂT în El și prin El, Domnul Isus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu! Doar atunci vei avea acces la poarta raiului, însă dacă vrei să și intri în ea, trebuie să te pocăiești și să-ți duci crucea până la sfârșitul vieții!"Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă și puţini sunt cei ce o află." (Matei 7:13‭-‬14)

Vino, om păcătos, ce zici? Nu vrei și tu să intri pe această poartă strâmtă și îngustă, sau vei respinge viața eternă și vei refuza bucuria veșnică? Vino, om păcătos și caută-L cu toată inimă pe Dumnezeu, având încredere că Acela care S-a dat pentru tine, Domnul Isus Hristos, te va primi cu mare drag, te va ierta, și te va mântuii pentru a petrece veșnicia împreună cu El! De aceea, cum zice Duhul Sfânt: "Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii! Luaţi seama ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: "Astăzi", pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Câtă vreme se zice: "Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii" (Evrei 3:7‭-‬13‭, ‬15) ci "Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape." (Matei 3:2) AMIN! Doamne ajută!
Comentariile sunt oprite pentru această resursă.
Statistici
  • Vizualizări: 236
  • Favorită: 1
Opțiuni