Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Umblați cârmuiți de Duhul.
Autor: Hurdubae Grigore  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de Grigore.Hurdubae in 31/12/2017
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot
Umblați cârmuiți de Duhul.

Una din temele abordate de multe ori în predici, îndemnuri sau rugăciuni este lupta împotriva firii pământești. Un temei pentru dezvoltarea subiectului îl găsim scris în Biblie, traducerea Dumitru Cornilescu:

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. (Galateni 5: 16-17)

Așa cum rezultă din aceste versete pare că avem de dus o luptă împotriva firii pământești. În prima parte a textului găsim două imperative: primul - umblați cârmuiți de Duhul și al doilea – nu împliniți poftele firii pământești.

Acum apar dificultățile. Dincolo de faptul că nu este chiar așa simplu să definești firea pământească, alte traduceri ale Bibliei ne conduc spre altă perspectivă. Astfel avem:

Zic dar, umblaţi potrivit duhului şi nu veţi împlinì pofta cărnii. Pentru că carnea pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva cărnii; căci acestea stau împotrivă unul altuia, ca nu ceea ce aţi voì acestea să le faceţi. (Galateni 5: 16-17) Traducerea SBB 1921

Vă spun: umblaţi prin Duhul şi astfel nu veţi împlini pofta firii. Căci firea pofteşte împotriva Duhului, iar Duhul doreşte împotriva firii. Acestea sunt lucruri care se opun unul altuia, pentru ca voi să nu faceţi ceea ce vreţi. (Galateni 5: 16-17) Traducerea NTR

Spun dar: umblaţi în Duh şi nicidecum nu veţi împlini pofta cărnii. Deoarece carnea pofteşte împotriva Duhului şi Duhul împotriva cărnii; şi acestea se împotrivesc unul altuia, ca să nu faceţi ceea ce aţi dori. (Galateni 5: 16-17) Traducerea GBV 2001

Zic dar: Umblaţi duhovniceşte şi nu veţi împlini poftele trupului. (Galateni 5: 16)
Biblia Regele Carol II


Astfel observăm că în alte traduceri există un singur imperativ- umblați în Duh, iar continuarea este o consecință-astfel nu veți împlini pofta firii sau cărnii.

Tendința de a te lupta cu carnea sau firea pământească nu va face decât să bați pasul pe loc, să te găsești luptându-te permanent cu aceleași tipare greșite sau păcătoase. Dacă biruința asupra cărnii sau firii sau trupului, după cum găsim în diferite traduceri, este o consecință a umblării în Duh, atunci îndemnurile și predicile care te aruncă în lupta împotriva cărnii sau firii păcătoase sunt greșite.

Acum vom fi credincioși unei traduceri folosită în mod comun de confesiunea în care ne manifestăm credința sau vom fi credincioși adevărului încercând să descoperim sensul original al unui text. Sunt persoane care spun că ne este de ajuns, este bine așa cum este. Dacă ar lua un medicament cu o prescriere greșită și cineva le-ar atrage atenția, aceiași oameni, dintr-o dată nu ar mai fi nepăsători și ar verifica ceea ce li s-a dat.

Din ce am verificat varianta corectă este cu un imperativ – umblați -, urmat apoi de o consecință – astfel nu veți împlini pofta cărnii. De altfel această opinie este susținută și de alte texte din Biblie.

Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti, au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într-o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământeşti. (Coloseni 2: 22-23) Traducerea Cornilescu

În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. (Romani 8: 2) Traducerea Cornilescu

De altfel, capitolul 8 al Epistolei către Romani descrie situația omului sub călăuzirea Duhului (nu care se tot luptă cu firea sau carnea) ca fiind eliberat de legea păcatului și a morții și aflându-se sub autoritatea Legii Duhului de viață în Hristos.

Epistola către Galateni atrage atenția asupra pericolului căderii din har dacă se trece la încredințarea obținerii îndreptățirii prin asumarea legii și a tot feluri de reguli care ne-ar poziționa plăcut înaintea Domnului și care am crede că ar lucra sfințire în viețile noastre.

Așadar, față de versetul din Galateni 5: 16 versiunea corectă este cu un imperativ urmat de o consecință, iar în mod practice lupta împotriva firii sau cărnii se face tocmai neluptând cu aceasta, biruința asupra acesteia rezultând din poziționarea în umblarea sub cârmuirea Duhului.

Grigore Hurdubae


Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 326
Opțiuni