PE URMELE DURERII LUI HRISTOS
Autor: Puchea Dorel  |  Album: Predici personale  |  Tematica: Paste
Resursa adaugata de pucheadorel in 04/05/2021
    12345678910 0/10 X

Călătorie imaginară pe urmele lui Hristos în săptămâna Paștelui. Relatarea principalelor evenimente din acea săptămână

 

- 1 COR. 4:16; 11:1; 1 PET. 2:20-25 -

 

 

1. DUMINICĂ

 

a)      Intrarea Domnului Isus în Ierusalim

 

·         MAT. 21:1-9 (de citit versetele 7-9)

 

Întrebări: De ce nu a intrat Isus pe jos în Ierusalim? Ce reprezintă măgarul și măgărușul în simbolistica Biblică?

 

- măgarul îi simbolizează pe cei care fac slujbele Fiului, lucrările Tatălui, înzestrați de Duhul Sfânt;

 

- măgărușul (puiul măgăriței) îi simbolizează pe slujitorii tineri, „neîncălecați” de păcat (pe care nu a pus stăpânire păcatul).

 

            Intrarea lui Isus în Ierusalim a fost una simbolică.

 

            De citit acasă: MARCU 11:1-11; LUCA 19:29-40; IOAN 12:12-19.

 

 

b)      Plângerea pentru cetate – Ar trebui ca și noi să plângem pentru cetățile noastre.

 

De citit acasă: LUCA 19:41-44

 

 

2. LUNI – Gonirea vânzătorilor din Templu. Curățirea Templului

 

·         MAT. 21:10-17 (de citit versetul 12)

 

Primul loc unde a intrat Domnul Isus când a venit la Ierusalim a fost Templul, unde a făcut CURĂȚENIE. În unele biserici din zilele noastre este nevoie de reformă, deoarece Hristos a fost înlocuit cu alte SUROGATE.

 

De citit acasă: LUCA 19:45-48.

 

 

3. MARȚI

 

a)      Blestemarea smochinului

 

·         MAT. 21:18,19 (de citit)

 

Mulți creștini au viața „împodobită” doar cu „frunze” (creștini falși), dar în viața lor nu există rod. Cine nu aduce roade BUNE va da socoteală înaintea Domnului. („Orice pom care nu face roade bune este tăiat și ARUNCAT ÎN FOC.” – MAT. 7:19)

 

De citit acasă: MARCU 11:12-14.

 

 

b)      Puterea credinței

 

·         MAT. 21:20-22 (de citit); MARCU 11:20-26 (de citit versetele 22-24)

 

Să ai credință înseamnă ca atunci când te rog să nu ai niciun fel de îndoială. Nu-ți trebuie o credință cât un munte, dar în credința ta, așa cum este ea, să nu te îndoiești deloc.

 

Să ai credință înseamnă ca atunci când te rogi să crezi că ai și primit ceea ce ai cerut, iar Dumnezeu ÎȚI PROMITE că vei avea acel lucru, dacă este după voia Lui.

 

 

c)      Sfătuirea împotriva lui Isus

 

·         MARCU 14:1,2 (de citit)

 

Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii voiau să-L prindă prin mijloace necinstite deoarece știau că nu-L puteau prinde prin mijloace „curate”.

 

De citit acasă: MAT. 26:1-5; LUCA 22:1,2.

 

 

d)      Mirul turnat pe capul lui Isus

 

Printre altele, mirul era folosit pentru îmbălsămare.

 

Probabil această femeie nu s-a gândit la acest lucru, ci s-a gândit la ungerea sfântă (vezi EXOD 30:22-28) sau l-a folosit drept un cadou deosebit de valoros. Biblia nu precizează.

 

În cele două texte Cuvântul Domnului spune că ucenicilor le era necaz pentru risipa aceasta. De fapt, într-o altă împrejurare (IOAN 12:1-11) apostolul Ioan spune că Iuda era cel căruia îi era necaz de acest lucru, atunci când Maria I-a spălat picioarele lui Isus cu mir, deoarece el (Iuda) era un hoț și ar fi vrut ca banii obținuți pe acel mir să fie puși în pungă ca mai apoi să-i poată lua el.

 

De citit acasă: MAT. 26:6-13; MARCU 14:3-9.

 

 

e)      Vânzarea (trădarea) lui Isus

 

·         MAT. 26:14-16 (de citit)

 

Inițiativa vânzării (trădării) lui Isus a venit de la Iuda, nicidecum de la preoți. Inițiativa vânzării fraților din biserică vine de la oamenii din biserică.

 

De citit acasă: MARCU 14:10,11.

 

 

4. MIERCURI – Nu există date cu privire la această zi. Liniște.

 

 

5. JOI

 

a)      Descoperirea vânzătorului

 

·         MAT. 26:17-25 (de citit versetele 21-25)

 

Isus a știut dinainte ceea ce avea să se întâmple. Este dureros să știi că cel care mănâncă din farfurie cu tine te va vinde. Iuda, în obrăznicia lui, L-a întrebat chiar el pe Domnul Isus (v. 25).

 

De citit acasă: MARCU 14:17-21; IOAN 13:18-30.

 

 

b)      Cina Domnului / Cina cea de Taină

 

·         MAT. 26:26-29 (de citit tot)

 

            Au băut TOȚI din același pahar. Asta demonstrează o părtășie deosebită. Era și este și acum o părtășie legată prin sângele Domnului Isus. Acest lucru are legătură cu mântuirea noastră.

 

            De citit acasă: MARCU 14:22-25; LUCA 22:14-20.

 

 

c)      Rugăciunea din grădina Ghetsimani

 

·         IOAN CAP. 17 (de citit versetele 3 și 21)

 

Adevărata viață este aceea în care Îl cunoaștem pe Dumnezeu și pe Domnul Isus. Restul este gunoi.

 

Noi trăim în unitate unii cu alții, cu Hristos și cu Dumnezeu Tatăl.

 

 

d)      Arestarea lui Isus

 

·         MAT. 26:47-56 (de citit versetele 50 și 56)

 

Isus știa că Iuda Îl trădase și totuși îl numea prieten.

 

            Ucenicii au fugit. Aici se vede lașitatea naturii umane.

 

De citit acasă: MARCU 14:43-52; LUCA 22:47-53; IOAN 18:1-11.

 

 

e)      Judecata înaintea lui Ana, a lui Caiafa și a Sinedriului. Tăgăduirea lui Petru

 

·         MAT. 26:57-75 (de citit versetele 59-61 și 74-75)

 

Condamnarea lui Isus a fost cea mai mare eroare judiciară din toate timpurile, bazată pe o minciună „religioasă”.

 

Preoții – liberi prin minciună, Isus – condamnat pentru adevăr. Chiar și unii preoți din zilele noastre folosesc minciuni despre pocăiți sau despre pocăință numai cu scopul de a nu lăsa oamenii să se pocăiască.

 

Petru s-a lepădat cu blestem, dar apoi a plâns cu amar.

 

 

6. VINERI

 

a)      Judecata înaintea lui Pilat

 

·         MARCU 15:1-21 (de citit versetele 11-14)

 

La îndemnul preoților, oamenii au ales pe Baraba în locul lui Isus. În zilele noastre oamenii nu s-au schimbat: aleg păcatul în locul lui Hristos.

 

·         IOAN 18:28-40 (de citit versetul 31)

 

În IOAN 18:31 se vede falsitatea credinței celor care L-au condamnat pe Isus.

 

De citit acasă: MAT. 27:2,11-14; LUCA 23:1-5; 13-25.

 

 

b)      Isus înaintea lui Irod

 

·         LUCA 23:6-12 (de citit versetul 12)

 

Oamenii răi se unesc doar la rău.

 

 

c)      Batjocurile soldaților, fruntașilor și ale altui condamnat

 

·         MAT. 27:26-31 (de citit versetele 28-30)

 

Fără să știe, soldații au împlinit profețiile din Vechiul Testament cu privire la Domnul Isus. (vezi ISAIA 53:3)

 

De citit acasă: MARCU 15:16-20; LUCA 23:35-43.

 

 

d)      Răstignirea și batjocurile trecătorilor

 

·         MAT. 27:32-44 (de citit versetele 35,38)

 

În Domnul Isus Hristos, în această împrejurare, au fost împlinite două profeții din Vechiul Testament, scrise cu secole înainte: PS. 22:18 și ISAIA 53:12, când Isus a fost pus în rândul celor fără-de-lege.

 

·         IOAN 19:17-30 (de citit versetele 25-27)

 

Înainte de moartea Sa, pe când era pe cruce, Isus a avut luciditatea de a își încredința mama celui mai apropiat ucenic al Său care avea să aibă grijă de ea.

 

De citit acasă: MARCU 15:21-41; LUCA 23:26-43

 

 

e)      Moartea și îngroparea lui Isus

 

·         MAT. 27:45-66 (de citit versetele 45,51-54)

 

Despărțirea de Hristos aduce întuneric în viața oamenilor.

 

Schimbări radicale după moartea lui Isus:

 

- ruperea perdelei simbolizează ruptura dintre Vechiul și Noul Testament. Creștinii își ghidează viața după Noul testament. De asemenea, trebuie să simbolizeze ruperea sufletului omenesc de păcat.

 

De citit acasă: MARCU 15:33-47; LUCA 23:44-55; IOAN 19:31-42.

 

 

7. SÂMBĂTĂ – Odihna

 

·         LUCA 23:55,56

 

Femeile s-au odihnit, ca orice evreu în ziua Sabatului, în casele lor. Isus S-a odihnit în mormânt.

 

 

8. DUMINICĂ – Învierea și arătările Domnului

 

·         MAT. CAP. 28

 

Îngerul se arată femeilor. La vederea acestuia, străjerii rămân ca morți. Cum am fi reacționat noi la o astfel de întâlnire „de gradul trei”?

 

Apoi femeilor li se arată Însuși Isus cel înviat. Nu există o bucurie mai mare decât să avem siguranța că Domnul Isus e viu (vezi versetul 9).

 

De teamă ca planul lor să nu fie descoperit, preoții și cărturarii recurg la una dintre cele mai mari minciuni din istorie: „ucenicii L-au furat”.

 

Când Domnul Isus s-a arătat ucenicilor în Galileea, Matei spune că unii s-au îndoit. Evanghelistul Ioan vorbește despre Toma că s-a îndoit și că a avut nevoie să vadă rănile Domnului Isus ca să creadă. Dar Isus a spus: „Ferice de cei ce nu au văzut și au crezut!” (IOAN 20:24-29). Luca, la rândul său, spune că la vederea Lui ucenicii erau plini de frică și de spaimă și că și ei au avut nevoie să vadă semnele cuielor în trupul Lui (LUCA 24:36-39). Niciunul dintre ei nu este de condamnat, deși au trăit alături de El 3 ani și jumătate. Întrebarea este: CUM NE-AM FI COMPORTAT NOI ÎN LOCUL LOR?

 

·         MARCU CAP. 16

 

Îngerul se arată femeilor.

 

Isus Se arată Mariei Magdalena și altora.

 

Isus îi trimite în misiune pe ucenici.

 

·         LUCA CAP. 24

 

Doi îngeri se arată femeilor. Ceea ce este interesant este că ucenicii nu le-au crezut pe femei când le-au spus că Isus este viu. E greu de crezut un astfel de lucru cu mintea umană. Petru, care era un om dintr-o bucată, a vrut să se convingă. S-a dus la mormân și l-a găsit gol.

 

Isus Se arată celor doi ucenici pe drumul Emausului. Deși au parcurs împreună aproximativ 11 kilometri pe jos, totuși ei nu L-au recunoscut până la frângerea pâinii, când li s-au deschis ochii (versetele 30,31). Când iei parte la Cina Domnului ți se deschid ochii spirituali și Îl cunoști mai bine pe Domnul Isus, pentru că ai părtășie cu El.

 

La final, Isus S-a arătat și celorlalți 11, cărora le-a demonstrat cu semne vizibile că este El cu adevărat și nu este un duh.

 

 

 

 

CONCLUZIE: Important este un singur lucru: HRISTOS A ÎNVIAT! E VIU ȘI E CU NOI ÎNTOTDEAUNA.

E un studiu bun, în general, această „predică personală”, mai ale îndemnul de a plânge fiecare pentru cetățile noastre. Dar iudeii l-au ales pe Baraba-un talhar, nu pe Barnaba-„fiul mângâierii” în locul Domnului Isus.
Adăugat în 06/05/2021 de loredanam
Aveți dreptate. Probabil că această greșeală s-a strecurat din grabă. Mulțumesc!
Adăugat în 06/05/2021 de pucheadorel
Statistici
  • Vizualizări: 631
  • Export PDF: 3
  • Favorită: 2
  • Comentarii: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni