Hristoși mincinoși și proroci mincinoși.
Autor: Adrian Timișag  |  Album: Studiu  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de lorena97 in 16/02/2019
    12345678910 0/10 X
Referințe

          Unul din avertismentele rostite de Domnul Isus în timpul vieții Sale pământești  se găsește în Matei 24/4 și face referire la vremurile din urmă: „Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele chiar și pe cei aleși.”

Din moment ce evreii au respins pe Hristosul adevărat pericolul a devenit iminent de a-l accepta pe cel mincinos. Această realitate a fost prevăzută și confirmată de Mântuitorul în discuția avută cu evreii contemporani: „Eu am venit în Numele Tatălui Meu și nu Mă primiți, dacă va veni un altul în numele lui însuși pe acela îl veți primi.” (Ioan 5/43) Cum este posibilă această acceptare?

Este foarte important de observat că alături de Hristoșii mincinoși, apar și prorocii mincinoși.  

De ce această întovărășire? „Ridicarea” Hristoșilor mincinoși nu va fi posibilă fără ajutorul și influența prorocilor. Vechiul Testament descrie situații în care prorocii au fost implicați atât în viața spirituală cât și cea politică. Dumnezeu a deplâns starea poporului Său: „Preoții stăpânesc (nu slujesc) cu ajutorul prorocilor, iar poporului îi plac astfel de lucruri.” (Ieremia 5/31) Nu este o noutate. Și-n vremea de astăzi anumiți slujitori sunt coborâți sau ridicați cu implicarea prorocilor.

Prorocii sunt cea mai influentă categorie de slujitori.  Cuvântul lor este acceptat ca sacru asemenea sfatului lui Ahitofel ce era considerat totdeauna de origine divină.

Revenind în plan politic, la masa Izabelei mâncau 400 de proroci. Era „garda” cuplului prezidențial. Erau proroci mincinoși? Da, deoarece nu lucrau cu adevărul. Însă cu siguranță că nu proroceau numai minciuni. Izabela nu hrănea 400 de oameni ca ea la rândul ei să fie „îndopată” cu minciuni. Erau oameni testați. Spusele lor se adevereau. Oameni aflați sub călăuzire demonică și cu ajutorul duhurilor de ghicire sunt capabili să spună adevărul.

Ex: Pe când Pavel și Sila erau în Filipi, s-a luat după ei o  femeie însoțită de un duh de ghicire. Ea striga: „Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt și ei vă vestesc calea mântuirii”. Ce adevăr curat! Ți se pare că era rostit de un proroc adevărat.

Trecând din nou în Vechiul Testament vom găsi cea mai dură  „luptă” dintre lumină și întuneric sau dintre fals și adevăr. Moise a fost trimis de Dumnezeu în Egipt. El a refuzat dar nu de teama de Faraon, ci pentru că el cunoscând Egiptul știa că toate duhurile întunericului erau localizate în el, iar Faraon prezida cu ajutorul unor oameni ce erau în stare să facă lucruri supranaturale. Moise nu avea de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, a domniilor și a oștirilor demonice din Egipt. Minunile făcute de el au fost contracarate în mod sistematic de vrăjitorii lui Faraon până la un punct și chiar dacă erau păguboase pentru egipteni, ele aveau menirea de a le anihila pe cele făcute de Moise.

În vremurile din urmă când istoria se va repeta, se vor ridica Hristoși mincinoși ce vor fi însoțiți de proroci mincinoși. Aceste puteri asociate  nu vor  fi despărțite nici chiar în iad, deoarece citim în Apocalipsa 20/10: „Și diavolul care-i înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă unde este fiara și prorocul mincinos”. Până vor ajunge acolo vor face semne mari și minuni, dar nu Hristoșii mincinoși vor face minunile ci proorocii mincinoși care îi însoțesc și îi promovează.

Despre arătarea lui Antihrist citim că se va face prin puterea Satanei „... cu tot felul de minuni, semne și puteri mincinoase.” (2Tes. 2/9) Ioan scrie  la rândul său: „Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și a prorocului mincinos, duhuri de draci care fac semne nemaipomenite... ”(Apoc. 15/13,14) Va fi o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună - explică apostolul Pavel -  îngăduită de Dumnezeu pentru cei ce n-au primit în ei dragostea adevărului.

Cumplită înșelare va fi chiar și pentru cei aleși (evreii). De ce? Antihristul se va ridica chiar din mijlocul lor  deoarece va fi evreu ca și Hristosul adevărat. (Ioan 5/43) „Apoi am văzut ridicându-se din pământ (Israel) o altă fiară... ”  Nu s-a ridicat din mare (neamuri). Și pentru că se va ridica din mijlocul lor va fi primit ca Mesia ce-L așteptat care va aduce eliberare totală de vrăjmași și nu se va spune decât „pace și liniște” deoarece vrăjmașii vor fi aduși la tăcere ca și cum n-ar fi fost. Însă lucrurile nu se opresc aici pentru că hristosul fals va reuși să controleze instituțiile financiare ale lumii așa că va aduce  bunăstare materială fără precedent în istoria poporului evreu.

Revenim: Fiara care se va ridica din pământ va avea coarne ca ale unui miel. Deși va fi o bestie cu chip de om, ea are  ceva religios și vine pe fond religios, iar sistemul ei va fi ușor acceptat deoarece „... făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor.” (Apoc. 13/13) Dacă Ilie a reușit să întoarcă un popor cu fața spre Dumnezeu într-o singură zi coborând foc din cer, atunci și Antihrist va imita procedeul cu ajutorul prorocilor mincinoși. Și ce-ți mai rămâne de făcut când vei vedea căzând foc din cer? Dar lucrurile nu se opresc aici... Icoana fiarei va fi postată absolut în toate locurile publice și i se va da putere să vorbească. Dar cum? Cu vorbe sau fără? Fără, deoarece se poate vorbi și fără cuvinte. (Ps. 19/1- 4) Înainte de 1989 „icoana conducătorului iubit” era așezată în toate instituțiile publice. Prin însăși prezența ei în acele locuri ea spunea că el este autoritatea numărul 1 în stat. Tot în acest fel va fi și cu icoana fiarei care fiind expusă în toate locurile publice va vorbi și conștientiza că el deține supremația în lume.

În acest context se va trece la însemnarea celor ce îl acceptă imitând procedeul lui Dumnezeu cu cei ce sunt ai Lui. (Ezec. 9/4) Un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Nu vom greși cu nimic dacă interpretăm acțiunea în mod literal. Dar tot atât de bine nu greșim dacă trecem de spiritul literei și ne întrebăm de ce tocmai pe mâna dreaptă? Deoarece „dreapta” în mod biblic face referire la cei credincioși (Ps. 45/9, Matei 25/33) iar fruntea face referire la minte.

În concluzie: Scopul lui Antihrist este să tipărească în mintea fiecărui om, cât și a celor credincioși ideea că el este dumnezeu. (2Tes. 2/4) Numărul lui este un număr de om. Și pentru că omul a fost făcut în  ziua a șasea, omului i se atribuie numărul 6. Prototipul lui Anticrist din Valea Terebinților avea ceva comun cu numărul 6, iar celui din Valea Dura i s-a mai adăugat un 6 deoarece omul s-a ridicat cu și mai multă înverșunare împotriva lui Dumnezeu. Însă Anticrist va avea numărul 666 deoarece va depăși orice limită  și se va da „... drept dumnezeu.” (2Tes. 2/4)

Da, Satana se poate preface în înger de lumină. Dumnezeu este  lumină. Cum vei face deosebirea între aceste două lumini? Un Hristos adevărat care a fost propovăduit timp de 2000 de ani. Până la Anticrist vor mai veni și alți Hristoși  mincinoși. Cum îi vei deosebi? Care este diferența?

Mântuitorul i-a avertizat pe ucenici înainte de crucificare: „Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu și vor zice: Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți.” Acest cuvânt de învățătură a fost bine tipărit în mintea ucenicului Toma. Pentru el a fost o învățătură prețioasă. Când a revenit între ei în urma învierii Toma a refuzat să creadă: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” Foarte interesantă această aparentă pretenție. Dar cum este posibil să nu mai (re)cunoști pe cineva de care te-ai despărțit doar 3zile? Parcă nu-i logic. Toma nu s-a mulțumit să vadă, ci el vrea să pună degetul de teamă că și semnele pot fi contrafăcute. Ne-am fi așteptat să se mulțumească să pună degetul în semnul cuielor, dar el vrea să pună mâna și-n coasta străpunsă de suliță. O verificare amănunțită și completă: mâini, picioare și coastă. Trebuia să fie și un Toma... Totul a fost scris pentru învățătura noastră. Mai târziu Ioan a fost îndreptățit să spună că ei (ucenicii) n-au fost înșelați deoarece convingerile lor se bazează pe: „... ce am auzit, ce am văzut. cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu  privire la Cuvântul vieții... ”

Concluzie: Hristosul adevărat a acceptat să fie răstignit și să se jertfească. El are semne în mâini picioare și coastă. Pavel scrie la rândul său: Noi propovăduim pe Hristos. Dar nu oricare. Ci pe Cel răstignit. Ceilalți nu au aceste semne. Ei nu s-au jertfit. Aceasta este diferența...  

Tot în acest sens scrie și Ioan: „Preaiubiților să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: Orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu și orice duh care nu mărturisește pe Isus este duhul lui Antihrist de a cărei venire ați auzit, el este în lume acum. (Ioan 4/1-3)

Acest îndemn a fost înțeles greșit. El este folosit de unii pentru ași autentifica prorociile și a dovedi că fac parte dintre prorocii adevărați. Ei își încheie mesajul folosind expresia: „Hristos a coborât în trup.” Dar nu aceasta a vrut Ioan să spună. Ci el a vrut să spună că oricine tăgăduiește întruparea Hristosului și nu o mărturisește (acceptă) este duhul lui antihrist. „Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul... (1Ioan 2/22) Premergătorii  care netezesc calea lui Antihrist sunt deja activi. El va veni negreșit.

Însă câtă vreme cineva rămâne în adevărul lui Dumnezeu nu ai cum să fii înșelat deoarece „Știm că Fiul lui Dumnezeu  ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat... ”  (1Ioan 5/20) 

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 3594
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 4
  • Favorită: 1
  • Gramatical incorect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni