Cu durere văd cum tinerii din biserici se concentrează doar la căutarea partenerului!
Autor: Irina Panainte  |  Album: fara album  |  Tematica: Casatorie
Resursa adaugata de RepalovVeaceslav in 17/11/2017
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

 Sursa: https: //moldovacrestina. md/cu-durere-vad-cum-tinerii-din-biserici-se-concentreaza-doar-la-cautarea-partenerului/

  Lucrarea individuală pentru sesiunea ”Consiliere Spirituală” am început-o meditând la situația tristă în care am ajuns din cauza necunoașterii voii lui Dumnezeu. Voi publica aici lucrarea pe care am scris-o. Mă rog să ajute această lucrare să conștientizăm starea în care am ajuns și să recunoaștem sincer că nu sunt întâlnirile inofensive pentru viața noastră de credință. De asemenea, sper să fie un ajutor, un exemplu pentru studenții la Institutul de Studiu Biblic Inductiv care urmează să scrie lucrarea individuală pentru sesiunea parcursă. Evident, nu trebuie să copiați conținutul, mă gândesc doar să aveți o imagine ca să vă ajute în elaborarea lucrării dvs. Am fost rugat de mai mulți studenți să le arăt lucrarea pe care am făcut-o în acest scop. Sper să fie de ajutor. Vă invit, de asemenea, să citiți și acest articol ( https: //moldovacrestina. md/lucrare-individuala-institut-studiu-biblic-inductiv/) în care directorul Institutului, Vasile Filat, explică pașii de scriere a lucrării individuale.

Introducerea lucrării

Cu durere văd cum tinerii din biserici se concentrează doar la căutarea partenerului de căsătorie și uită că inima lor trebuie să fie întreagă a Domnului, că trebuie să-I slujească Lui, să răscumpere vremea. Mai trist decât aceasta este încurajarea, motivarea, provocarea acestei atitudini de către pastori. Ascultând unele predici, glume ale unor păstori despre tineri și căsătorie mă întreb oare n-au citit că Biblia spune ”Nu căuta nevastă.” (1 Corinteni 7:27)? ? ? Mă întristez așa de mult să văd că multe predici și glume cu aluzii vorbesc inversul: ”Caută!”.

Căutarea aceasta îi oprește pe așa de mulți tineri din slujire; inima lor nu este întreagă a Domnului. De ce să catalizăm porniri ale firii noastre pământești, care și așa de multe ori iau biruința asupra tinerilor, în loc să le oprim? În loc să ni se spună ”Așteaptă”, ni se spune ”Caută”. Ca să placem tinerilor? Nu sunt astea învățături care gâdilă urechile?

 

Consecințele sunt evidente la scară de majoritate în bisericile noastre; consecințe cu privire la care apostolul Pavel ne-a avertizat în 1 Corinteni 7:32-35.
Cu toate aceste încurajări pentru avântarea în căutare, puțini tineri sunt învățați care este voia lui Dumnezeu în alegerea partenerului de căsătorie, cum să fie siguri că fac o alegere corectă, călăuziți de Dumnezeu?

În baza înțelegerii subiectului în urma studierii cursurilor ”Într-o zi mă voi căsători”, ”Căsătorie Fără Regrete”,”Sexualitatea din perspectiva Bibliei” și alte cursuri, aplicând metoda inductivă pentru cercetarea subiectului, în această lucrare voi trata subiectul analizând următoarele aspecte:

 • Așteptarea
  • Nu căuta!
  • Nu trezi dragostea până nu vine ea!
  • Fugi de curvie
  • Slujește Domnului
  • Preocupă-te de creșterea ta spirituală, de caracterul tău
  • Încrede-te în suveranitatea lui Dumnezeu
  • Nu merge la proroci-ghicitori
  • Nu merge la întâlniri
  • Să te căsătorești în Domnul
 • Dragostea este criteriul; cum să faci deosebire între dragoste și pasiune.

Conținutul lucrării:

 

Așteptarea

”Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât

bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri.”

(Proverbe 10:28)

Nu căuta!

Sfaturi din partea apostolului Pavel: 1 Corinteni 7:25-40

v. 28 – nu este păcat să te căsătorești;

v. 26,7 – nu căuta nevastă, fiecare să rămână în starea în care este;

Pavel spune aceste lucruri ”având în vedere strâmtorarea de” atunci, dar mai jos explică ce

urmărește prin aceste sfaturi, ce să evite, în ce stare să nu ajungă un credincios:

v. 29 – 31 – cei care au neveste ca și cum n-ar avea... . căci chipul lumii acesteia trece;

Nu spune aceste sfaturi ca să îndreptățească pe cei ce nu-și îndeplinesc bine rolul în căsătorie sau să

încurajeze un astfel de comportament, pentru că s-ar contrazice cu textul din 1 Corinteni 7:3-6 și

Efeseni 5.

Concluzia ce urmează la v. 32 explică ce are în vedere: ”Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji.”

Căutarea, alegerea partenerului de căsătorie nu trebuie să devină o grijă, pentru ca să te poți

îngriji de lucrurile Domnului, cum să placi Domnului!

v. 32 – fără griji;

- să ne îngrijim de lucrurile Domnului, cum să placem Domnului;

v. 33 – să nu ne îngrijim de lucrurile lumii, cum să placem nevestei (celui/celei pe care vrei să

cucerești);

v. 34 – să fim sfinți cu trupul și cu duhul;

v. 35 – ca să putem sluji Domnului fără piedici;

Aceste principii de mai sus sunt valabile pentru toți credincioșii, indiferent de starea lor,

inclusiv pentru cei necăsătoriți în așteptare. Trebuie să fim fără griji, să ne îngrijim de

lucrurile Domnului, să ne păstrăm sfinți cu trupul și duhul și să slujim Domnului fără piedici.

Tocmai căutarea partenerului devine o piedică în slujire pentru mulți tineri în ziua de azi.

Cu referire la sfatul de a nu te căsători, Pavel nu-l spune ”ca să fim prinși într-un laț” (sau în

capcană, să ne ardem – 1 Corinteni 7:9); acesta este un sfat, nu o poruncă, este un sfat spre binele

nostru. Pentru cei care au darul (1 Corinteni 7:7) să rămână necăsătoriți, este mai bine (v. 38). Dar,

aceasta nu este posibil dacă aceasta te duce la situația în care să te arzi (v. 9), pentru că sunt doar 2

soluții – înfrânarea și căsătoria.

Nu trezi dragostea până nu vine ea!

”Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniţi, nu treziţi dragostea până nu vine ea.” -

îndemn repetat de 3 ori de împăratul Solomon în cartea Cântarea Cântărilor – 2:7,3:5,8:4.

Împăratul face îndemn fetelor, după ce el a luat-o pe Sulamita în casa de ospăț (2:4). Intimitatea în

care și-au permis să rămână, a aprins dorințe în inima lor, dorințe pentru o intimitate mai mare, o

căutare fără pace (1:2-4,3-17,2:3,3:1-4 ș. a. , 2:14 ne arată că acestea sunt doar dorințe ale inimii

– ea nu-și arăta fața și el nu i-a auzit glasul, era timidă, dar intimitatea a provocat în inima lor

aceste dorințe), ceea ce Solomon numește ”a stârni și a trezi dragostea”.

Evită orice intimitate cu o persoană de sex opus, aceasta stârnește și trezește dragostea,

înainte să vină ea, aprinde dorințele sexuale înainte de căsătorie.

Întâlnirile, care sunt acceptate în multe biserici, presupun o intimitate fizică, emoțională, o

atașare care stârnește, trezește dragostea înainte de a veni ea.

Deși el este cel care a chemat-o pe Sulamita în casa lui de ospăț, îndemnul lui este doar pentru fete,

de parcă el nu poartă partea lui de vină. Fetele trebuie să fie atente, pentru a nu avea așa

reproșuri, să nu accepte astfel de invitații sau să răspundă la flirt.

Dacă trezești dragostea înainte să vină ea, nu te vei putea bucura de rod:

”Prindeţi-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare.” (2:15)

Dacă astfel de sentimente și dorințe sunt trezite înainte de rodire, când via este în floare, când este

momentul așteptării, atunci acestea ”strică viile”. Nu te vei putea bucura în noaptea nupții, noaptea

în care trebuie ”să rodească”.

Așa de mulți își justifică comportamentul lor, intimitatea pe care și-o permit prin exemplele rele ale

altora. Privesc la viața lor, că sunt fericiți și cred că nu este ”așa de grav”, consecințe grave nu sunt,

”oricum sunt fericiți”. Aparențele înșeală. Nimeni nu va povesti cum și-au stricat viile și cum nu sau

putut bucura de rod. Pentru că nu cred că ceea ce seamănă omul aceea culege, ajung să

experimenteze în relația lor. Vulpile cele mici, care chiar par mici și nevinovate, nimic grav, ajung

într-adevăr să strice viile.

Fugi de curvie

”Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit

firea pământească împreună cu patimile şi

poftele ei.” (Galateni 5:24)

Nu-ți spurca patul conjugal și căsătoria înainte de a intra într-un legământ de căsătorie!

Evrei 13:4 – curvia și preacurvia spurcă patul conjugal și aduce în viața ta judecata lui Dumnezeu;

Curvia, pentru că se ajunge la ea de la o pasiune îngăduită, de multe ori se arată celor care ajung în

robia ei ca fiind ”dragoste”. Se ajunge aici din dorințe hrănite de a căuta partener, din lucruri care

sunt îmbrățișate ca fiind nevinovate (întâlnirile). Pericolul este real. Căutarea partenerului te poate

aduce aici, dacă nu veghezi poți ajunge aici. Pentru aceasta trebuie să veghem (pentru că uneori

lucruri care par nevinovate de aduc la curvie) și să fugim de curvie!

1 Corinteni 6:12-20

– trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul şi Domnul este pentru trup;

– trupurile noastre sunt mădulare ale lui Hristos; nu putem să le facem mădulare ale unei

curve (cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea);

– trebuie să fugim de curvie;

– cine curvește păcătuiește împotriva trupului său;

– noi nu suntem ai noștri, pentru că trupul nostru este Templul Duhului Sfânt pe care L-am

primit de la Dumnezeu și care locuiește în noi;

– am fost cumpărați cu un preț; trupul și duhul nostru sunt ale lui Dumnezeu, de aceea trebuie

să-L proslăvim pe El în trupul și duhul nostru;

Romani 6:11-13

– să ne socotim morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru;

– să nu ascultăm de poftele păcatului; să nu lăsăm păcatul să domnească în trupul nostru

muritor;

– să nu dăm în stăpânire păcatului mădularele noastre, ca niște unele ale nelegiuirii;

– să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu, ca vii;

– să dăm lui Dumnezeu mădularele noastre ca niște unelte ale neprihănirii;

Coloseni 3:5-6 – să omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima,

pofta rea... , din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultării.

2 Timotei 2:22

– să fugim de poftele tinereții;

– să urmărim neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea;

– să fim împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată;

Roagă-te să fii tare în fața păcatului și a ispitelor:

Psalmul 119:133 - ”Întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău şi nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească

peste mine!”

1 Tesaloniceni 4:3-7

– voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră:

– să ne ferim de curvie;

– fiecare din noi să știe (să vegheze, să se ferească de orice este poticnire pentru el) să-și

stăpânească vasul în sfințenie și cinste;

– să nu trăim în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu;

– nu cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său (ademenind la curvie);

– Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.

Fugi de orice fel de curvie – curvia în inimă, pornografia sau masturbarea

1 Tesaloniceni 5:21-22

– cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun;

– feriți-vă de orice se pare rău;

Matei 5:27-30

– dacă te uiți la o femeie ca s-o poftește în inima ta ai și preacurvit cu ea în inima ta =

pornografia;

– se merită să faci tot efortul să o rupi cu acest păcat; mai bine să piară unul din mădularele

tale decât să ardă tot trupul în gheenă;

1 Corinteni 7:8-9

– dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească;

– Pavel nu dă alte soluții decât înfrânarea și căsătoria;

– masturbarea și pornografia nu sunt soluții, prin ele te arzi;

Slujește Domnului

Așa cum am văzut în textul din 1 Corinteni 7:25-40, trebuie să slujim Domnului fără piedici,

aceasta să fie preocuparea noastră. Pavel ne îndeamnă să scoatem orice atitudine, orice grijă care

ne-ar împiedica să slujim Domnului.

La fel și în Romani 12:11, Pavel ne îndeamnă: ”În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu

duhul. Slujiţi Domnului.”; la fel și David: ”Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând.”

(Psalmul 2:11) ”Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui!” (Psalmul 100:2).

La slujire trebuie să ne fie îndreptate gândurile și pașii. Aceasta ne ține și mintea ocupată cu lucruri

bune. Împăratul David a păcătuit cu Bat-Șeba, când se plimba pe acoperișul casei împărătești (v. 2)

în vremea când toți împărații porneau la război (v. 1); el a trimis doar pe Ioab cu slujitorii Israelului

(2 Samuel 11).

De două ori suntem îndemnați în Biblie să răscumpărăm vremea:

”Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.” (Efeseni 5:16)

”Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea.” (Coloseni 4:5)

Toată preocuparea noastră aceasta trebuie să fie. Nu trebueie să ne permitem atitudini, griji, căutări

care să ne împiedice să ne concentrăm la aceasta. Ca să răscumperi vremea, oportunitățile, trebuie

să fii atent, să nu scapi ocaziile, mintea continuu să fie aici îndreptată, să le identifici, să nu le scapi.

Preocupă-te de creșterea ta spirituală, de caracterul tău

Ca să intri într-un legământ de căsătorie trebuie să fii gata să ai atitudinile despre care scrie Pavel în

Efeseni 5 că sunt necesare – soția trebuie să știe să se supună cu respect soțului, iar soțul să-și

iubească soția cu dragostea agape, așa cum a iubit Hristos Biserica. Sunt standarde înalte, pentru că

instituția familiei reflectă relația între Biserică și Domnul Isus Hristos. Nu este simplu atunci când

vin momente de criză, când apar diferite probleme, și aceste atitudini nu se învață peste noapte.

Cum vei reacționa în aceste momente grele?

Va spune soțul tău că apreciază caracterul tău mai mult decât orice? Va spune el că, în comparație cu

caracterul tău, frumusețea și dezmierdările nu merită atâta apreciere (Proverbe 31).

Dumnezeu ne învață să punem preț pe caracterul nostru, pe trăirea noastră, pe creșterea noastră

spirituală. Acesta trebuie să fie preocuparea ta până la căsătorie, dar și ceea ce trebuie să valoreze

atunci când îți alegi partenerul de căsătorie – să te îndrăgostești privind la caracterul persoanei, la

trăirea frumoasă. Să vedem ce specific ne îndeamnă Biblia în acest sens:

Proverbe 31:10-31

– o femeie cinstită este greu de găsit, este mai de preț decât mărgăritarele;

– inima bărbatului se încrede în ea;

– lăudată de fiii ei și de bărbatul ei;

– femeia care se teme de Domnul va fi lăudată, pe când frumusețea și dezmierdările sunt

înșelătoare, nu-i vor aduce laude și apreciere acestei femei din partea celor din casa ei,

dimpotrivă, își va da seama cât de înșelător a fost aspectul exterior și va fi dezamăgit;

1 Timotei 4:12-16

– trăirea ta să nu dea nimănui un motiv pentru a-ți disprețui tinerețea;

– să fim o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie;

– să luăm bine seama la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora;

– să nu fim nepăsători de darul duhovnicesc primit;

– să ne punem pe inimă aceste lucruri, să ne îndeletnicim în totul cu ele, pentru ca înaintarea

noastră să fie văzută de toți;

– să fim cu luare aminte asupra noastră;

– să fim cu luare aminte asupra învățăturii pe care o dăm altora;

Încrede-te în suveranitatea lui Dumnezeu

”Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot

ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-ţi soarta în

mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va

lucra” (Psalmul 37:4,5)

Geneza 24 – așa a făcut Avraam și robul lui.

v. 7 – Dumnezeu a călăuzit pe Avraam și El a aranjat toate lucrurile pentru căsătoria lui Isaac, el nici

măcar nu știa de asta;

v. 12 – un partener bun de căsătorie este îndurarea lui Dumnezeu;

v. 14 – semnul pe l-a pus robul era legat de caracterul fetei, de felul cum va răspunde ea la o nevoie,

a cărei împlinire nu era ușoară; ea a răspuns foarte frumos, și ”s-a grăbit” să împlinească nevoia

(v. 18);

v. 16 – fata era fecioară, contează enorm comportamentul sexual al unei fete;

v. 21 – Domnul este Cel care face ”să izbutească călătoria”, partea noastră ar fi să privim cu mirare

cum Dumnezeu lucrează;

v. 27 – Dumnezeu în suveranitatea Lui poate îndrepta spre persoana potrivită;

v. 50,1 – în cazul lor a fost evident că ”de la Domnul vine lucrul acesta”; oamenii nu se pot

împotrivi;

v. 58 – fata este liberă să aleagă; dacă are toată siguranța de la Dumnezeu, ea nu va refuza;

Suveranitatea lui Dumnezeu trebuie să-ți dea pace, să te oprească din căutări, griji; El este

suveran (Iov 37); este alegerea ta dacă vrei să-L lași pe Dumnezeu să fie suveran în orice aspect al

vieții tale și oamenii nu vor putea interveni. El poate interveni:

”Dacă apucă El, cine-L va opri? Cine-I va zice: ‘Ce faci?’” (Iov 9:12)

Tot ce regizează Dumnezeu în viața noastră nu este aleatoriu, El acționează în dreptatea și dragostea

Sa.

Nu merge la proroci-ghicitori

”De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:17)

Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt prin care ne călăuzește, ne conduce în tot Adevărul și ne spune să

ascultăm de îndemnurile Duhului. Datoria noastră este să înțelegem care este voia Domnului, nu să

alergăm la auto-proclamații proroci ca să ne eliberăm de responsabilitate pentru deciziile noastre și

să de responsabilitatea de a înțelege voia Domnului:

”Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să

puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12:2)

Practica întrebării prorocului este nebiblică și incorectă.

Nu merge la întâlniri

Am explicat și mai sus că nu este bine să accepți întâlnirile. Aceasta nu-ți permite să cunoști cu

adevărat persoana, pentru că determinată de sentimente persoana face tot posibilul să te

impresioneze. Întâlnirile trezesc sentimente sub presiunea cărora nu vei putea lua o decizie cu

mintea clară, decizia ta va fi determinată de emoțiile stârnite. Întâlnirile nu sunt o practică biblică și

acestea contravin tuturor punctelor explicate mai sus privind alegerea partenerului de căsătorie, mai

ales ultimul; nu ai încrederea că Dumnezeu este în control, pornești singur în căutare, te pui tu la

cârma vieții tale în locul lui Dumnezeu.

Să te căsătorești în Domnul

”este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul.” (1 Corinteni 7:39)

Dumnezeu pune unele limite clare, așa încât nu te poți întreba ”Este oare voia Domnului?”. Voia

Domnului în mod sigur nu este să te căsătorești cu un necredincios, Dumnezeu spune clar ”în

Domnul”.

2 Corinteni 6:14-18

– să nu ne înjugăm la un jug nepotrivit cu cei necredincioși;

– nu este legătură între neprihănire și fărădelege;

– nu poate sta împreună lumina cu întunericul;

– nu poate fi înțelegere între Hristos și Belial, tot așa nu poate avea legături cel credincios cu

cel necredincios;

– trebuie să ieșim și să ne despărțim de necredincioși, să nu ne atingem de ce este necurat (nu

în sensul de a ieși din lume, în sensul de înjugare, legături);

Când spune necredincios are în vedere și pe cel care este în biserică, dar trăiește ca un om al

neascultării (Efeseni 5:3-6); v. 7 spune ”să nu vă întovărăşiţi dar deloc cu ei”.

Dragostea

Atunci când Dumnezeu a decis, El pune dragoste în inima celor doi. Dragostea este criteriul,

dragostea îți va da toată siguranța, nu-ți va permite altfel să acționezi și nici nu-ți va lăsa îndoială în

inimă:

”Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi

gelozia este neînduplecată ca Locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele

cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea s-o înece; de ar da omul toate averile din

casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ.” (Cântarea Cântărilor 8:6,7)

– dragostea este tare ca moartea;

– apele cele mari nu o pot stinge;

– râurile mari nu pot să o înece;

– nu se cumpără;

– orice nu ai da pentru ea ca s-o cumperi, vei avea parte doar de dispreț;

Dragostea este ceea ce trebuie să determine alegerea ta. Când aceasta va veni vei fi sigur de ea,

pentru că este puternică și nu poate fi oprită. Așa vine călăuzirea lui Dumnezeu, dacă nu ai pornit tu

singur cu puterile tale și dacă nu ai trezit dragostea înainte să vină ea.

Dragostea așteaptă, nu se chinuie în așteptare:

”Astfel, Iacov a slujit şapte ani pentru Rahela; şi anii aceştia i s-au părut ca vreo câteva zile,

pentru că o iubea.” (Geneza 29:20)

Totuși, consider necesară încă o clarificare. Trebuie să facem o deosebire între dragoste și pasiune,

pentru că prea tare a fost distorsionat cuvântul DRAGOSTE în zilele noastre ca să nu apară și

confuzie. Mulți tineri spun că iubesc până la nebunie când sunt cuprinși de poftă, pasiune. Cum să

facem această deosebire?

Proverbe 31 – dragostea apreciază caracterul persoanei;

Cântarea Cântărilor – dorințele legate de atracția fizică trebuie să însoțească dragostea din

noaptea nunții; până atunci nu trebuie stârnite. Deci, nu este o dragoste bazată pe atracția fizică, pe

dorințe sexuale.

2 Samuel 13:1-22

v. 1 – atras de frumusețe;

v. 2 – chinuit de această atracție; așteptarea în dragoste nu este chin (Geneza 29:20);

v. 3-11 – atrage în pat, dorința se limitează la relația sexuală;

v. 12 – procedează ca un mișel;

v. 13 – nu se gândește la consecințe, nu-i pasă de persoana cealaltă, de rușinea pe care o va avea;

v. 14 – viol; presiune pentru a întreține relații sexuale;

v. 15 – ură, mai mult decât o ”iubise”, imediat după satisfacerea poftelor;

- pasiunea este trecătoare și poate trece în ură;

v. 15-17 - n-a vrut s-o mai vadă;

v. 18 – 22 – produce multă durere; consecințe pentru toată familia;

Pasiunea este o presiune foarte mare, mulți o consideră dragoste. Poate fi identificată, pentru că este

îndreptată doar spre persoana proprie, propriile dorințe și pofte și nu se gândește la persoana

cealaltă, nu-i pasă. De regulă cei chinuiți de pasiune pun mari presiuni pentru a întreține relații

sexuale.

Concluzia lucrării

 • Pentru a înțelege voia lui Dumnezeu în alegerea partenerului de căsătorie este important să realizezi că aceasta nu presupune căutare, îngrijorare, pentru că aceasta nu arată că te încrezi în Dumnezeu.
 • Căutarea și îngrijorarea pentru căsătorie îți produce griji care sunt o piedică în slujire; aceasta este atât de evident în ziua de azi când este atât de multă apatie printre tineri în ce privește lucrarea, iar prezența lor la conferințe/tabere este determinată tot de căutarea în care s-au pornit.
 • Mersul la proroci-ghicitori nu arată spiritualitatea ta, dimpotrivă tot arată căutarea ta, arată că nu ești sigur, că ți-i frică de responsabilitatea deciziei. Este responsabilitatea noastră să deosebim voia Domnului, inclusiv în acest aspect.
 • Ai toată libertatea să te sfătuiești cu păstorul, cu învățătorii tăi și să înveți despre aceasta, pentru că este o decizie pentru toată viața. Biblia vorbește suficient la acest subiect.
 • Dumnezeu este suveran și poate fi suveran în toate aspectele vieții dacă-I permitem. Un partener bun de căsătorie arată îndurarea Lui. Așa am văzut la Rebeca și Isaac (Geneza 24).
 • Poți greși voia lui Dumnezeu dacă nu veghezi și trezești dragostea înaintea de vreme, dacă-ți permiți intimitate, întâlniri, flirt, dacă nu fugi de curvie.
 • Timpul până la căsătorie nu este pentru căutare, ci pentru a-i sluji Domnului, pentru a înflăcăra darurile primite, pentru a crește în toate privințele așa încât înaintarea noastră să fie văzută de toți și nimeni să nu ne disprețuiască tinerețea, dimpotrivă să fim o pildă pentru credincioși în vorbire, purtare.
 • Un principiul clar în alegerea partenerului de căsătorie este să nu permitem gândul în mintea noastră de a ne căsători cu un necredincios, te poți căsători cu cine vrei,”dar în Domnul”.
 • Dacă sentimentul pe care-l ai este îndreptat spre dorințele tale sexuale, așa încât ești chinuit și nici nu-ți pasă de consecințe, de persoana cealaltă, aceasta este pasiune și nu dragoste. Aceasta va trece foarte repede și va aduce multă durere.
 • Dragostea este puternică, este criteriul după care luăm decizia să intrăm în căsătorie. Dacă este de la Dumnezeu ea este reciprocă, altfel, orice n-ar da omul, tot dispreț va avea.

Majoritatea problemelor legate de căsătorie, alegerea partenerilor de căsătorie, a regretelor sunt cauzate de necunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, chiar și de către creștini. Tinerii sunt încurajați în împlinirea poftelor firii pământești, care totdeauna poftește împotriva Duhului; nu sunt învățați să nu caute, să aștepte, să se încreadă în suveranitatea lui Dumnezeu, să vegheze să nu permită niciunei griji care să fie o piedică în slujirea lor. Mulți aleargă în căutarea partenerului și caută ”voia Domnului” trezind dragostea înainte să vină ea, punându-și piedici în slujire prin grija pe care și-o adaugă. Dau dovadă astfel de necredință, nesiguranță și ajung în apatie, abatere de la scopul chemării noastre – să muncim din greu ca să ducem slujba împăcării care ne-a fost încredințată...

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
 • Vizualizări: 635
 • Descărcări: 1
 • Export PDF: 2
 • Gramatical corect
 • Cu diacritice
 • Conținut incomplet
Opțiuni