Aluatul fariseilor si aluatul lui Irod
Autor: George Lauric  |  Album: fara album  |  Tematica: Biserica
Resursa adaugata de mygod in 21/10/2017
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

ALUATUL FARISEILOR şi ALUATUL LUI IROD
(Ingrediente, Amestecuri şi Paradoxuri)

INGREDIENTE ale aluatului:
a.) Făţărnicia: (Luca 12:1;Mat.6:5,16)
- ipocrizenie, lipsă de sinceritate;
- oameni cu mai multe feţe, căutând să dea bine întotdeauna şi tuturor;
- a spune la alţii ce să facă, iar tu să nu faci.(Mat.23:3-4)

b.) Vicleşugul: (2 Cor.4:2)
- atitudine de om şiret, ascuns, diplomat, viclean, perfid, pe la spate, etc.
- a lăsa iluzia că faci un lucru bun în interesul celuilalt, dar tu şti că de fapt este în interesul tău;
- a urmări să prinzi pe cineva din vorbele lui.(Mat.22:18)

c.) Interesul: (Rom.6:18;Ioan.6:26)
- a-ţi urma propriul interes în relaţia cu Dumnezeu;(Ose.7:14)
- a te gândi numai la tine şi la foloasele tale, în dauna colectivităţii;
- egoism prin parşivitate.

d.) Înălţarea (mândria):
- „Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni”(Mat.23:5);
- aşteptarea ca din orice lucru să fii apreciat, să ţi se facă plecăciuni, să ţi se aducă laude şi slavă deşartă; (Mat.23:7;Gal.5:26)
- a te vedea deasupra tuturor datorită şcoliilor, rangurilor sau situaţiei tale financiare;(Matei 11:25;Iac.2:5)
- a umbla după locurile dintâi în sinagogi (biserici), ospeţe, etc.

e.) Superficialitatea: (Mal.1:8)
- a nu face lucrurile cu pasiune;(1Tim.4:13)
- a face lucrurile calitativ doar atunci când eşti văzut de ceilalţi;
- lipsă de muncă, lipsă de pregătire, lipsă de rugăciune.(Mal.1:13)

f.) Învăţătura: (Mat.16:12)
- învăţătură formulată în aşa fel încât să aducă câştig celor mari
- învăţătura plină de porunci şi datini omeneşti;(Marc.7:13)
- învăţătura care apară clerii, dar dispreţuieşte oamenii de rând.(Ioan.9:34)

AMESTECURI în aluat:
a.) Amestec de POLITICĂ cu RELIGIE:
- ierarhii, funcţii, putere, carieră, supunere, domnire, poruncire, diplomaţie, sistem, etc. toate în cadrul religiei (Marc.10:42-43)
- aluatul fariseilor fiind inspirat din aluatul lui Irod.

b.) Amestec de CREDINŢĂ cu DATINI:
- porunci pe care nu le-a lăsat Dumnezeu ridicate la rang de lege;
- obiceiuri, vestimentaţii, tradiţii şi încredinţări care nu se regăsesc în Scriptură;
- Cuvântul lui Dumnezeu lipsit de autoritate. Rânduiala omenească devenind literă de lege.(Marc.7:13)

c.) Amestec de SFINŢENIE cu DESFRÂNARE şi CONSERVATORISM:
- Păcatul îngăduit prin învăţături libertine.(Iud.1:4)
- Pe de-o parte înguşti (înfrânare exagerată), pe de altă parte libertini (desfrânare exagerată). Totul în funcţie de orgoliu şi interes.(Col.2:18)

PARADOXURI ale lui Dumnezeu:
1.Oamenii de rând superiori oamenilor învăţaţi.(Matei 11:25)

2.Dacă vrea cineva să fie cel dintâi trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor.(Marcu 9:35)
ATENTIE: Slujitorul adevărat este cel fără ingredientele aluatului!

3.Înţelepciunea oamenilor = o prostie înaintea lui Dumnezeu.
Înţelepciunea lui Dumnezeu = o prostie înaintea oamenilor. (1Cor.1:20)

CONCLUZIE: Atât ingredientele cât şi amestecurile împreună cu paradoxurile lui Dumnezeu sunt la fel de valabile şi astăzi. Lumea şi religiozitatea contemporană funcţionează pe aceleaşi coordonate. 
Ia seama bine!

Marcu 8:15:„Luaţi seama să vă păziţi bine de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod...”

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1132
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni