Ce zice Biblia despre exteriorul femeii?
Autor: Dorina Madaras  |  Album: POCĂINȚĂ  |  Tematica: Controverse
Resursa adaugata de Dorina1980 in 22/12/2016
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 3 voturi

CE ZICE BIBLIA DESPRE EXTERIORUL FEMEII?   

"Purtarea machiajului & bijuteriilor, vopsitul părului şi îmbrăcămintea provocatoare este lumesc! Biblia spune ce-i lumesc este PĂCAT "- Herbert W Armstrong

În ultimele generații, cele mai puternice dezbateri între evanghelişti creştini (în ceea ce priveşte păcatul) a fost şi este băuturile alcoolice, fumatul, jocuri de noroc, tatuajele, relațiile sexuale şi divorțuri. Din păcate, exteriorul femeii nu este un subiect foarte dezbătut în bisericile penticostale române, ci mai degrabă este un subiect tabu. Totuşi, atunci când se predică despre acest subiect, se declanşează ceartă şi dezbinare între frații şi surori, aşadar este un subiect abandonat.   

Întrebarea mare este: "Oare Biblia permite surorilor să se machieze, să-şi vopsească părul şi unghiile, să poarte bijuterii şi haine provocatoare? Sau este păcat?"

Înainte de-a aborda problema păcatului, să incepem cu o definiție. În general, machiaje sunt diverse substanțe chimice, care femeile utilizează cu scopul de a-şi îmbunătăți aspectul fizic.

Istoria machiajului este semnificativă pentru a înțelege aceast ritual şi tradiție pământească şi firească, neplăcută lui Dumnezeu! Cuvântul mascara (rimel pentru gene) derivă din cuvântul mască, care derivă din cuvântul mascaradă. Cuvântul cosmetic originează din cuvântul grecesc kosmos care înseamnă 'din această lume' sau 'lumesc. '

Dacă analizăm aceste legături, observăm un lucru foarte important. Orice fel de produse de înfrumusețare care se aplică pe față sau pe corp, este o mască. Scopul unei măşti este să ascundă adevăratul aspect fizic şi să intesifice frumusețea exterioară. Acest lucru este o înfățişare falsă! De ce? Pentrucă în clipa când femeia se dezbracă de toate, ea nu mai arată la fel. Mai mult ca atât, în societatea de azi, pentru ca un bărbat sau o femeie să fie etichetat "frumos", trebuie mai întâi să fie acceptat de cei din lume, [oameni fără Dumnezeu], participând la această mascaradă artificială. Cel mai potrivit exemplu este Hollywood, unde frumusețea este asociată şi promovată prin imaginea corpului, produse cosmetice și sex!  

Realitatea este că toți dorim să arătăm frumoşi într-un fel sau altul. Dar, care este motivul, și în ce măsură investim în aparența noastră? Unor femei investesc mulți bani, timp și efort în aparența lor fizică cu motivul să-şi intesifice frumusețea pentru că sunt nemulțumite  de aparența lor. Altele, doar pentru că sunt iubitoare de sine, și tânjesc după atenție.  

Femeile se văd mai frumoase, mai atrăgătoare şi mai  senzuale atunci când sânt "puse la punct." Dar cu timpul, acest ritual produce mai multă nemulțumire de sine şi devine o obsesie trupească care dezvoltă mândria, tupeu, pofta trupului, obrăznicia, manipularea şi curvia care Biblia numește păcat! Biblia ne învață că păcatul este toate lucrurile care se împotrivesc Cuvântului lui Dumnezeu. Aşadar, este o nebunie să redefinim 'păcatul' doar pentru a ne justifica stilul de viață nepotrivită cu voia Lui Dumnezeu.    

Din păcate, am observat pe media socială că multe "surori" - tinere şi chiar femei mai bătrâne, apără şi justifică păcatul, prezentând argumente cu versete biblice scoase din context. Exemple:

 ◾"Pot folosi machiaj, pentru că nu este scris în Biblie despre subiect."

 ◾"Dumnezeu se uită la inima mea, nu la exterior."

 ◾ "Dumnezeu zice să ne iubim pe noi înşine."

 ◾"Şi pe vremuri, [Estera], femeile foloseau machiaj."

 ◾ "Mă aranjez pentru bărbatul meu."  şi multe alte... .

Cuvântul lui Dumnezeu nu justifică păcatul niciodată! Totuşi, în ultima vreme există o creştere şocantă a celor care pretind a fi "creştini", folosind versete biblice pentru a-şi justifica faptele lor fireşti, păcătoase şi distructive. Oricine încearcă să-şi apere păcatul este eronat chiar dacă foloseşte Biblia ca apărare. Folosind un verset ici-colo ca şi cum Dumnezeu însuşi ne cheamă să trăim fireşte şi El ar accepta lucrurile lumeşti, este o absurditate şi o erezie. Cuvântul Domnului spune clar: "Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alţii și pizmuindu-ne unii pe alţii."(Galateni 5:24‭-‬26) Amin!

În ziua de azi, multe surori din bisericile penticostale nu mai sunt mulțumite cu felul în care le-a creat Dumnezeu. Ele sânt inspirate de succesul şi frumusețea vedetelor, dorind să arate cât mai mult ca ele. Ca Eva, se lasă înşelate de minciuna diavolul că frumusețea perfectă există. Această dorință de-a fi frumoasă şi perfectă, produce o ambiție periculoasă, care împinge femeia să-şi modifice corpul chiar prin chirugie plastică şi nu numai. Cu toate acestea, femeia este mereu nemulțumită, iar pofta şi obsesia ei să arate şi mai frumoasă duce la o viață periculoasă, păcătoasă și fără limite.    

Nemulțumirea noastră față de aspectul exterior nu este doar un păcat, ci chiar o insultă la adresa lui Dumnezeu, Arhitecul şi Creatorul nostru. Lucrurile devin şi mai grave atunci când modificăm şi împodobim trupul cu lucruri fireşti. De ce? Pentrucă:

a.) noi nu sântem proprietarul trupului nostru, aşadar nu avem nici un drept să-l modificăm

b.) trupul nostru este Templul Duhului Sfânt unde nu are voie să locuiască pofta şi firea pământească, doar sfințenia 

"Nu știţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteţi ai voștri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu." (1 Corinteni 6:19‭-‬20) "Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt. (1 Corinteni 3: 17)

Dumnezeu ne poruncește astfel: "Umblaţi cârmuiţi de Duhul și nu împliniţi poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul, împotriva firii pământești; sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alţii și pizmuindu-ne unii pe alţii." (Galateni 5:16‭-‬26)

Femeia egoistă şi iubitoare de sine dezvoltă astfel de caracteristice: mândrie, devine concurentă, caută ceartă, este lacomă dupa bani, invidioasă, plină de ură, imorală, obraznică, caută la fața omului, se îmbracă provocator, flirtează cu bărbați, curveşte şi riscă mult în viață.   

Iubirea de sine este definită ca un sentiment de stimare, admirație şi afecțiune față de propia persoană. Ea izvorăşte din inferioritatea femeii, acoperând acest sentiment de nesiguranță.

Egoismul este o atitudine exagerată şi o preocupare pentru interesele personale; o tresătură morală care pune mai presus de toate interesele personale, deci o iubire excesivă de sine. Admirația de sine este o formă de idolatrie şi călcarea poruncilor.

Biblia este singurul "MANUAL" de instrucțiuni care este "insuflată de Dumnezeu și de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună." (2 Timotei 3:16‭-‬17) Acest manual dezvăluie adevărurile esențiale și principiile necesare care trebuie în mod obligatoriu aplicat în viața noastră. Ca fiice de Dumnezeu, avem o obligație să-L cinstim pe Domnul aşa cum I se cuvine. Totodată, sântem obligate să ne comportăm, să ne îmbrăcăm, să ne prezentăm, să vorbim, să gândim şi să trăim într-un mod duhovnicesc, după Cuvântul Domnului. Doar atunci vom fi plăcute Domnului!    

Din păcate, multe surori resping această sursă de autoritate în viața lor, și în schimb trăiesc conform tradițiilor și vechile obiceiuri, atrase de poftele lor, umblând după lucrurile firii pământeşti care duce la săvârşirea păcatului, şi însuşi la moarte "... fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce moartea." (Iacov 1:13‭-‬15"În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu." (Romani 8:5-‬8)

"Domnul Dumnezeu a făcut răsară din pământ tot felul de pomi plăcuţi la vedere și buni la mâncare și pomul vieţii în mijlocul grădinii și pomul cunoștinţei binelui și răului." (Geneza 2:9) Diavolul a înșelat-o pe Eva prin oferta gustări din pomul interzis de Dumnezeu care "era bun de mâncat, plăcut de privit şi deschidea mintea omului." (Geneza 3:6) Oare, ne lăsăm şi noi înşelate de diavolul prin aceleaşi metode?

Cum Eva a fost atrasă de frumusețea pomului interzis, tot așa surorile sânt atrase de frumusetea înșelătoare. Eva a dorit să guste din frumusețe și să aibă parte de lucrurile frumoase. Atât de atrasă a fost Eva de frumusețe, încât a nesocotit instrucțiunile lui Dumnezeu, apoi a căzut în păcat din pricina "neascultării, pofta ochiilor, a înșelăciunii şi dorința să i se deschide mintea." (Geneza 3:8)

În mod asemănător, surorile doresc să guste şi ele din lucrurile frumoase care lumea le oferă. Ca şi Eva, ele sânt ispitite şi atrase de lucrurile frumoase; multe gustă din ele (machiaj, vopsele, coafuri, bijuterii, îmbrăcăminte provocatoare, unghii false şi altele) după care, ca şi Eva, cad în păcat din pricina neascultării de Dumnezeu.  

Dragii surori, dacă ne luăm după Eva, vom avea și pedeapsa lui Eva - MOARTEA! Această afirmație poate vi se pare dură şi extremă, dar este adevărul."Multe căi pot părea bune omului, dar la urma se văd ca duc la moarte." (Proverbe 14:12) Eva a fost atrasă într-o lume bazată pe minciună, înşelăciune şi importanţa frumuseții fizice. Eva a ascultat de şarpe (diavolul), Adam a ascultat de Eva dar nici unul n-a ascultat de Dumnezeu. Consecințele au fost grave! Ce tragedie, privind cum mulți oameni fac aceiaşi greșeală - se lasă înșelați de diavolul.    

În Ezechiel 28:11-17, Scriptura ne învață că lucifer, împăratul Tirului:

* Ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire, era plin de înţelepciune și desăvârșit în frumuseţe

* Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu

* Era acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur

* Timpanele și flautele erau în slujba lui, pregătite pentru ziua când a fost făcut

* Era un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, pus pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umbla prin mijlocul pietrelor scânteietoare

* A fost fără prihană în căile sale, din ziua când a fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în el

* Prin mărimea negoţului său s-a umplut de silnicie și a păcătuit

* Inima lui s-a îngâmfat din pricina frumuseţii sale, şi-a stricat înţelepciunea cu strălucirea lui

* A fost aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și din mijlocul pietrelor scânteietoare jos pe pământ

Cu toate acestea, mândria, îngâmfarea frumuseții sale,   silnicia şi dorința lui de-a fi superior, chiar mai superior şi înțelept decât Dumnezeu, a fost motivul pentru a fi aruncat din cer şi transformat în diavol, devenind vrăsmaşul lui Dumnezeu.  

Tot aşa, se poate întâmpla şi cu femeile frumoase, care poartă machiaj, se vopsesc la păr, se împodobesc cu aur, argint, diamante şi pietre scumpe, se îmbracă provocator şi aşa mai departe. Mândria, iubirea de sine, egoismul şi îngâmfarea ne urmăresc, deacea este important să ne ferim de astfel de lucruri pământeşti şi  fireşti care lucrează spre căderea şi nimicirea noastră. "Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii." (Proverbele 16:18"Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste." (Proverbele 29:23) Să nu ne înşelăm surorilor, frumusețea, iubirea de sine și mândria sânt inseparabile, şi duc spre căderea noastră. Femeile doresc frumusețe, dar și independență de-a decide ce este bine şi rău, fără să se gândească la consecințe. Eva fiind exemplul potrivităzi

Astăzi, femeile se concentrează mai mult pe aspectful fizic decât interiorul lor. De ce? Firea! Se străduiesc să arate frumoasă pe exterior să fie mulțumite cu ele însuşi, dar să fie plăcute şi în ochii altora, mai ales a bărbaților. Dorința de-atrage atenția unui bărbat este păcat. De ce? Pentrucă stimulează flirtare, dezvoltă pofta ochiilor și a trupului manifestând prin destrăbălări și imoralității sexuale. Poate gândiți că nu este problema noastră dacă se uită bărbați la noi deoarece Scriptura zice: "că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a și preacurvit cu ea în inima lui." (Matei 5:28) Da, este adevărat ce zice Domnul Isus cu privință la bărbați perverşi. Dar, Domnul Isus continuă: "Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin! Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuţi să păcătuiască.   Luaţi seama la voi înșivă! " (Luca 17:1‭-‬3) O femeie mândră, îngâmfată, egoistă, iubitoare de sine şi provocatoare, este un prilej de păcătuire pentru mulți bărbați.

De aceea,"să nu iubiții lumea, nici lucrurile din lume. Daca iubește cineva lumea, dragostea Tatalui nu este in el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochiilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac." (1 Ioan 2:15-16). Cuvântul Domnului continuă astfel: " nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită." (Romani 12:2

Să ne pune-mi aceste întrebări:

◾Oare a făcut Dumnezeu o greșeală în a ne crea așa cum suntem creați?

◾Oare Creatorul nostru a neglijat să adauge la frumusețea noastră, de-a fi nevoite să aplicăm cosmetice şi bijuterii, ca să fim pe depline satisfăcute de frumusețea noastră?

◾Oare Dumnezeu ne cere o aparență mai frumoasă decât avem?

◾Oare vrea Dumnezeu ca noi să îmbunătățim cea ce El a creat?

Este scris că Dumnezeu ne-a creat după chipul şi asemănarea Lui (Geneza 1:27). Dar nu este scris niciunde în Biblie că Dumnezeu sau Domnul Isus au încurajat femeile să folosească produse de frumusețe. Chiar contra, în Geneza 1:31 Cuvântul zice: " Dumnezeu sa uitat la tot ce a făcut, și erau foarte bune." Creatorul nostru a fost foarte mulțumit cum ne-a creat, fără aprobarea noastră. Dacă Dumnezeu ar fi dorit ca femeile să aibă fața vopsită permanentă, El ne-ar fi proiectat în acest fel la început, și apoi spunea "că foarte bun." Nimic din ceea ce Dumnezeu face nu este imperfect fizic sau necomplectat, inclusiv frumusețea femeii!

Determinarea noastra de-a îmbunătăți frumusețea prin cosmetice, spune lui Dumnezeu că "NU suntem mulțumite de modul în care ne-ai facut." După aplicarea machiajul ajungem să-L întrebăm pe Dumnezeu inconstient,"de ce nu ne-ai făcut tocmai așa?" Este ceva ce dorim și cerem de la Dumnezeu prin cuvintele sau acțiunile acestea? Să fim foarte atente, să nu fim vinovate de îndoiala judecăţii lui Dumnezeu în felul in care El ne-a creat!     

În vechime, machiajele, bijuteriile, coafura și îmbrăcămintea provocatoare au fost folosite cu un scop ciudat și firesc. Veți rămâne șocate! Folosirea produselor cosmetice este foarte veche, chiar din 3500 B. C. începând în Egypt, și pe parcurs, alte culturi au adoptat această formalitate. Biblia se referă la Egipt ca o "altă lume" plină de păcatele acestei lumi. Dumnezeu  a poruncit lui Israel să iasă din ea. Așa de mult a urât Dumnezeu desfrânarea egiptenilor, destrăbălarea lor, plăcerile și distracțiile lor, și inchinarea la idoli, încât a trimit cele 10 urgii peste ei (Exod 7).   

Prioritatea egiptencelor a fost "frumusețea" exterioara, folosită în advantajul lor pentru a înșela bărbații pentru câștiguri financiare. Pe direct, erau prostituate! Egiptencele foloseau machiaje cu scopul să-și scoate în evidență "frumusețea", dar cu intenția de-a seduce bărbați prin frumusețea lor pentru bani. Egiptencele au adoptat acest stil de înfățișare în cultura lor, de la Semiramida - (mama și soția lui Nimrod din Babilon), cunoscută ca "mama tuturor curvelor" care a fost machiată și aranjată, precum și îmbrăcămintea ei a fost destrăbălată pentru rituale religioase și sexuale.

Multe surori se află în necunoștință de acest fapt, dar să analizăm cu atenție femeiile din Biblie care Scriptura menționează că au fost machiate:   

◾Izabela - prorocița mincinoasă

◾Ohola & Oholiba - 2 surori prostituate

◾Semiramida - mama tututor curvelor

Oare de ce a fost așa de important să menționeze Dumnezeu în Biblie că aceste femei necredincioase, desfrânate, destrăbălate, prostituate, vrăjitoare și curve purtau machiaj, bijuterii și haine provocatoare! ? De ce sânt aceste detalii semnificative? Pentru că există legătură între destrăbălare și machiaj. Aceste femei au fost admirate de aparența lor fizică, prin faptul că erau machiate, iar la sfărșit au fost nimicite pentru păcatul lor.   

Pe altă parte, exemple de femei neprihănite, credincioase, cinstite și frumoase fiice de Dumnezeu sunt Sara, Rahela, Rut, Naomi, Maria (mama lui Isus), Debora, Abigail. Nu este scris nici unde în Biblie că s-au machiat, vopsit, sau să se fi îmbrăcat nepotrivit.

Faptul că toate exemplele biblice dovedește legătură între femeia machiată și curvia, este un mare avertisment pentru orice femeie care-L iubește pe Dumnezeu și dorește mai de graba să urmeze exemplele drepte Bibliei decât cele rele.   

Multe surori for spune: 'Eu n-am văzut scris în Bible despre machiaj'. Într-adevăr, cuvinte specifice ca și ruj, rimel sau lac de unghii nu se găsesc în Scriptură, dar sânt referințe despre anumite produse cosmetice. Vom vedea imediat! Să nu uităm căci Biblia are răspuns la toate probleme vieții cu care ne confruntăm în fiecare zi. Dacă anumite cuvinte nu sânt scrise (fumat, machiaj, droguri), principiile lui Dumnezeu to există.  Tebuie să acceptăm toate principiile suplimentare care se găsesc în Scriptură, și nu numai acelea cuvinte în fața ochiillor. Dumnezeu ne cere să studiem Biblia pentru că princiipile dezvăluie adevărul, lumina și calea spre mântuire! Este foarte important să nu ignorăm principiile Domnului.  

Să citim cu atenție aceste exemple despre machiaj, bijuterii, coafură și îmbracăminte:

 1."Te vei îmbraca în cârmăz, te vei împodobi cu podoabe de aur, îți vei sulemei ochii, dar degeaba te vei înfrumuseţa; ibovnicii tăi te disprețuiesc și vor să-ți ia viața." Aici Dumnezeu descrie purtarea bijuteriilor și a machiajului pentru înfrumusețare."Sulemei ochii" se referă la aplicarea machiajului strident pentru a mări ochii. (Ieremia 4:30)

2.) Prorocul Ezechiel vorbește despre două curve cu numele Ohola şi Oholiba (Egiptence) care se machiau, purtau bijuterii și curveau. Aparența lor se potriveau cu purtarea lor destrăbălată."Au umblat chiar după oamenii, care veneau de departe, le-au trimis soli, şi iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit la ochi şi te-ai gătit cu podoabele tale... au pus brățări în mâinile celor doua surori". (Ezechiel 23:40-42)

Astfel de femei au fost o scârbă înaintea lui Dumnezeu și au plătit cu MOARTEA și nu orice moarte, ci ucise cu pietre, lovituri de sabie, copii uciși, casele lor arse prin foc! Dumnezeu a trimis una din avertizările cele mai tăioase ce se pot afla în Biblie cu privire la "frumusețea exterioară", și in Ezechiel 23:48 Dumnezeu confirma că va nimici toate femeile care adoptă aceleași învățăturii. Cuvântul lui Dumnezeu face legătură între frumusețe  artificială exterioară pentru scopuri curvare și pedeapsa este barbară!

3) În Isaia 3:16-17, Scriptura continuă să scoată la iveala aceste păcate, condiții, atitudini murdare din 'modernă' Israel și totodată ne confirmă cât de mult urăşte Dumnezeu manifestările mândriei prin purtarea de podoabe."Pentru că fiicele Sionului sunt mândre, şi umblă cu gâtul întins şi cu priviri pofticioase, pentru că păşesc mărunţel, şi zornăiesc cu verigile de la picior... ", Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul va descoperi goliciunea lor." Adică, Domnul va descoperi deșertăciunea și zădărnicia acestui mod de viață în ziua Judecății.

Observați că Dumnezeu nu generalizează cu privire la podoabe, ci oferă o listă lungă de anume articole care erau purtate de "fiicele Sionului", care multe surori poărtă în ziua de azi."Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare, şi sorişorii şi lunişoarele, cerceii, brăţările şi mahramele, ... legăturile de pe cap, lănţişoarele de la picioare şi brâurile, cutiile cu mirosuri şi băierile descântate; inelele şi verigele de la nas, hainele de sărbătoare, mantiile si pungile, oglinzile si cămășile subțiri, turbanele si maramele usoare." (Isaia 3:16-23). Cum va scoate Dumnezeu aceste lucruri?"Cu duhul judecăţii şi cu duhul nimicirii", pe "frumoasa și subțirica fiica a Sionului o nimicesc!" (Ieremia 6:2).   

Să nu ne înșelăm singure, Dumnezeu consideră toate aceste obiecte de podoabă drept "murdării și înșelăciuni." Dumnezeu dorește să ne transforme în aur curat, dar acest lucru nu se va împlini atât timp ce sântem mascate și împodobite cu firea. Trebuie să ne dezbrăcăm de tot ce este lumesc și firesc, pentru a fi transformate în aur curat! După "spălarea" acelor fleacuri artificiale, Dumnezeu le descrie pe fiicele Sionului că femei "sfinte, pline de măreţie şi slavă", ca la urmă,"fiica Sionului se aseamănă cu o femeie frumoasă şi subţirică."

Cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca Domnul nu prețuiește frumuseţea în acelaşi mod în care o preţuim noi. Frumusețea, în ochii lui Dumnezeu înseamnă a fi curată, sfântă, smerită, ascultătoare, miloasă. Din noi trebuie să strălucească "dragostea, bucuria, pace, îndelunga răbdare, bunatate, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor." (Galateni 5:22

4.) Osea exprimă acelaşi gând când descrie făţărnicia Israelului. Din nou, necredincioşia a fost bine dramatizată printr-o femeie sulemenită."O voi pedepsi pentru zilele când tămâia Baalilor, când se gătea cu veriga de nas, cu salba ei, şi alerga după ibovnicii ei, uitând de Mine " (Osea 2:13). Din nou Biblia leagă folosirea machiajului şi bijuteriile cu păcatul, apostazia şi păgânismul.   

5.) "Iehu a intrat in Izreel. Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele, și-a împodobit capul și se uita pe fereastra." (2 Împărați 9:30) Izabela sa machiat pentru a îmbunătăți aspectul ei fizic cu scopul să seducă pe Iehu ca să scape de moarte, dar frumusețea ei nu a ajută-ne la sfârșit! Izabela mai este menționată în Scriptura ca și un advertisment pentru Biserica lui Hristos în Apocalipsa 2:20: "tu lași ca Izabela să învețe și să amăgească pe robii Mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor".   

Desfrânarea acestei femei a fost așa de extremă încât Dumnezeu o folosește ca un exemplu pentru biserica universală care ea seduce și înșeală oamenii lui Dumnezeu prin aparența ei, și se scoate în evidență! Puterile ei de seducție nu sa diminuat între timp. Începând cu femeile care se machiază, care se îmbracă provocator, împodobite și doctrinele ei false, sa infiltrat  din păcate cu succes în adevărata Biserică a lui Dumnezeu."Curva cea mare", (biserica lumii) și Izabela, se înfrumuseţa cu scopul curviei. Și Scriptura ne învață că toate cele care urmează doctrinele ei, va avea același moarte barbară - "mâncată de câinii și arsă în foc." (Apoc 17:16)

6.) Ioan, în cartea Apocalipsei, descrie "Curva cea mai mare" (simbolizând biserica ceea falsă din lume) ca fiind "împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei." (Apoc 17:4).  În contrast, Biserica lui Hristos este descrisă în Apocalipsa 12:1 ca o femeie frumoasă îmbrăcată cu lumina soarelui."Lumina ei era ca o piatră scumpă, străvejie ca cristalul." (Apoc 21:9-11) Această femeie se cheamă Mireasa lui Hristos. Interesant că mireasa lui Hristos nu poartă nici un fel de podoabă. Aceste simboluri religoase; cel adevărat şi cel fals, confirmă valoarea / preţul pe care îl aşează Dumnezeu pe folosirea podoabelor artificiale (frumusețea exterioară)!   

În bisericile de azi, se află și Izabele! Nu este un lucru străin să observi surori cu cercei, machiate și îmbrăcate necuvincios. Cum poți tu, femeie "pocăită" să ai o înfățișare "lumească, firească și păcătoasă" în Casa Domnului? Nu te gândești că ești o piatră de poticnire pentru multe surori și păcatul pică asupra ta?   Isus a zis ucenicilor Săi: 'Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin!  Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât şi să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască." (Luca 17:1-3) 

În bisericile de azi se mai găsesc surori care se cred Estera, comparânduse cu frumusețea ei (din privința aparenței fizice și îmbrăcămintea ei), asumând că, pentru a realiza o astfel de frumusețe și ea folosea cosmetice. Asumarea aceasta este foarte greșită! Nici unde nu este scris în Biblie că Estera sa machiat sau că a trăit firește. În cazul Esterei, purtatea podoabelor nu se asociază cu păcatul pentrucă ea nu sa bazat pe frumusețea ei. Frumusețea ei nu sa evoluat în mândrie, vanitate, orgoliu, trufie, îngâmfare, deșertăciune și zădărnicie. Frumusețea ei nu a împins-o la curvie, ca Egiptencele. Ea a fost "împodobită regală" pentrucă ajunsese Împărăteasă și se îmbrăca plăcută împăratului cu un scop sfânt. Cu toate acestea, Estera se dezbrăca de toate podoabele înainte să se închine lui Dumnezeu pentru că era înțeleaptă, și recunoaștea că podoabele erau neplăcute lui Dumnezeu! Ea trăia cu frică de Domnul.

Trebuie să fac acest comentariu pentrucă multe femei trăiesc cu impresia și dorința de-a fi tratate ca o prințesa sau împărăteasă. Împărăția pământească este împodobită cu podoabe firești și pământești! Aceasta împărăție și cu tot ce o cuprinde, nu ne aparține nouă, fiice de Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este Împăratul nostru, iar Împărăția noastra este cerească și împodobită cu slava, gloria și frumusețea Lui!  

Așadar, să practicăm ce ne învață Cuvântul Domnului în cea ce privește exteriorul nostru:

◾(1Timotei 2:9-10) "Femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase."

◾(1 Petru 3:1-4) "Podoaba voastră să nu fie podoabă de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu." 

◾(1Cor 6:19-20) "Trupul vostru este templul Duhului Sfant, care locuieste în voi și pe care L-ati primit de la Dumnezeu". Să ne punem întrebarea: Cine știe mai bine să zidească templul în care locuiește Dumnezeu? Noi sau El? Să fim foarte atente cea ce facem cu templul lui Dumnezeu deoarece "am fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar, pe Dumnezeu în TRUPUL și DUHUL vostru care sunt ale lui Dumnezeu."

Dumnezeu este Creatorul și Stâpânul nostru. El nu ne-a autorizat să ridicăm o schelă și să vopsim templul Său cu orice alte materiale decât ceea ce El a folosit să ne    creeze!

Este o mare diferență între:

》a te considera "credincios" dar nu trăiești în sfințenie; în pocăință autentică și după voia și Învățăturile lui Domnul Isus, pentrucă ești copleșit de fire

》să fi un credincios adevărat, după chipul și  asemănarea Domnului, care renunță la tot ce este firesc și pământesc și traieste pocăința bazată pe Cuvântul Domnului.

La urma urmelor, de ce mai cercetăm Biblia pe tema aceasta? Nu încercăm oare să descoperim ce Îi face mai mare plăcere Domnului? Atunci de ce căutăm căi să evităm ceea ce Îi place Lui? Unicul nostru scop este să-I aflăm voia ca s-o împlinim. Îl iubim prea mult ca să riscăm să nu-I fim pe plac? Femeia credincioasă nu caută un motiv raţional pentru a merge contra voiei lui Dumnezeu. Mântuirea este mult mai prețioasă decât frumuseata și podoabele!   

Unele surori vor argumenta că o astfel de analizare biblică este prea dură și extrimistă. Unele vor fi înclinaţi să zică: "Nu judeca după aparență!" Adevărul este astfel - Cuvântul Domnului ne judecă pe fiecare!

Iubirea faţă de Dumnezeu ne este pusă la încercare, iar Biblia arată clar criteriile de încercare. Acest test nu implică doar păstrarea poruncilor lui Dumnezeu care sunt clar descoperite, ci include şi punerea deoparte a oricărui alt lucru pe care îl descoperim că nu Îi place lui Dumnezeu!  

Iată dovada: "Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui." (1 Ioan 3:22). Ce este mai important, părerea de sine sau declarația lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne de-a putere să ne dezbracăm de TOATE lucrurile firești și pământești, să renunțăm la păcat și să ne lipim cu toată inima de El, trăind o viață neprihănită plăcută Domnului. AMIN! Domnul să ne ajute!

Comentariile sunt oprite pentru această resursă.
Statistici
  • Vizualizări: 15461
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 8
  • Favorită: 3
  • Gramatical incorect
  • Fără diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni