10 semne ale smereniei
Autor: Florin Moldovan  |  Album: Vol 3  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de cre200 in 25/03/2021
    12345678910 0/10 X
~&,"&~. 10/SEMNE ALE SMERENIEI... . . Textul biblic. . Matei 11:25--30 ‍‍1. . Ascultare de cuvânt: Proverbele 15:33  Frica de Domnul este școala înţelepciunii și smerenia merge înaintea slavei: 1. Samuel 15:22  Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile-de-tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor: 2. . Gândire corectă: 1. Petru 4:1-2 1. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă și voi cu același fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul; 2. pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu: Psalmul 139:1-7 1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, 2. știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. 3. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. 4. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 5. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-Ţi pui mâna peste mine. 6. O știinţă atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde. 7. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de Faţa Ta? 3. . Îmbrăcarea inimii cu smerenie: Coloseni 3:13-16 13. Îngăduiţi-vă unii pe alţii și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertaţi-vă și voi. 14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. 15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiţi recunoscători. 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă și sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră: 4. . Voință în direcția smereniei: Iacov 4:10 Smeriţi-vă înaintea Domnului și El vă va înălţa: 1 Petru 5:5-6 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiţi supuși celor bătrâni. Și toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”. 6. Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe: 5. . Multumit tot timpul: Filipeni 4:11-13 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. 12. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. 13. Pot totul în Hristos, care mă întărește: 6. . Cumpatarea: Romani 12:3 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia: Tit 1:8 ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat: 7. . Întelepciunea: Proverbele 16:19-23 19. Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi decât să împarţi prada cu cei mândri. 20. Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. 21. Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor mărește știinţa. 22. Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. 23. Cine are o inimă înţeleaptă își arată înţelepciunea când vorbește și mereu se văd învăţături noi pe buzele lui: 8. . Dragostea: 1 Ioan 4:7-11 7. Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 8. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 9. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 10. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. 11. Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alţii: 9. . Unitate: Ioan 17:21-22 21. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu, în Tine, ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 22. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una: Efeseni 4:2-7 2. cu toată smerenia și blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste 3. și căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii. 4. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. 5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. 6. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi și care este în toţi. 7. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos: 10. . Partasie: 1 Ioan 1:3-4 [3]deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveţi părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. [4]Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină:
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2153
Opțiuni