Scenetă Crăciun - roluri rimate, cu colinzi
Autor: Dan Istrate  |  Album: conține Colinde Vestea Bună  |  Tematica: Nasterea Mantuitorului
Resursa adaugata de danistrate in 05/01/2017
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

A sosit Crăciunul, mare-i bucuria,          3 verses – Fa maj (F)

ziua când Maria naște pe Mesia

Într-o mică iesle-n satul Betleem,

cum au scris profeții de Emanuel.                    E Crăciun, e Crăciun, S-a născut Christos,

                   A venit din etern Domnul la noi jos (hey)

                    Dumnezeu ne-a iubit și ne-a pregătit

                    Mântuire prin Isus Christos cel răstignit!Hai cu noi la iesle, să îngenunchem

înaintea Fiului lui Dumnezeu.

Adu-I astăzi darul, chiar inima ta,

și de-acum 'nainte cântă-I slava Sa.Căci El, Împăratul împăraților,

a venit să moară ca și Salvator,

Vrea să-ți curățească astăzi inima,

Fie-acest Crăciun spre mântuirea ta.

 

Sfetnic Irodian (Ghiță C.):                                                

Oameni buni, ascultaţi:

Cezar August împărat

o poruncă nouă-a dat

Ca toţi din împărăție

să meargă să se înscrie,

Fiecare în orașul

de unde-i familia-lui!

                   Înțeles-ați oameni buni?

                  

Toți:  De-nțeles am înțeles!... 

 

Narator (Nicu G.): În vremea aceea împăratul Cezar Augustus a dat

poruncă să se facă un recensământ în tot imperiul Roman. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.   

 

Iosif (Alex F.):   

Maria, vino să mergem,

și-mpreună să ne-nscriem

În cetatea Bethlehem,

căci de-acolo-i neamul meu!

 

Maria (Daniela G.):  

                    Voi pregăti ce-avem nevoie

                             să facem a lui Cezar voie.

 

Iosif (Alex F.): 

Deși Cezar a vorbit,

                    Totuși Domnu-a rânduit!

          Să mergem în grabă mare,

Domnului dând ascultare.

 

Maria (Daniela G.):   Eu sunt gata de plecare!

 

Iosif (Alex F.):  

                   Să plecăm, dragă Maria,

Că-i lungă călătoria,

                   Pentru tine-a fi mai greu,

Dar ne-ajută Dumnezeu !

 

 

Afară ninge cu fulgi mari, frumos e peste tot    3 verses – Do maj (C)                

Grădinile s-au îmbrăcat cu-o haină de omăt

Iar eu privind cum vin în zbor fulgi albi plutind uşor

Sunt fericit, că prin Isus, alb ca zăpada sunt.         
Ca fulgul de nea, ca fulgul de nea,

          Ca fulgul de nea să fiu şi eu aş vrea.

          Stea de zăpadă, steluţă albă, 

          Strălucitoare şi ziua şi noaptea.O, ce frumos e ca să fii alb ca fulgul de nea

Să ști că din cer ai venit şi-acolo-i ţara ta.

Crenguţa goală s-o-nveleşti, de ger să o păzeşti,

Să luminezi drumul noaptea, ca stea să străluceşti.

 

De vrei și tu să fii curat, alb ca fulgul de nea,

Isus, Mesia, numai El iertare-ți poate da,

Născut în iesle-n Betleem, jertfit pe Golgota,

El te primește-așa cum ești, și-ți spală inima.

 

Narator (Nicu G.): Astfel Iosif a plecat din Nazaretul Galileii, unde

locuia cu Maria, să se ducă în Iudea, în cetatea lui David numită Betleem, pentru că era din familia lui David. S-a dus împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată de la Duhul Sfânt. După aproape o săptămână de drum, au ajuns în apropiere de Betleem. 

 

Maria (Daniela G.):  

Iosife, suntem aproape?

Iată că se face noapte,

Și nici nu mă simt prea bine …

Cred că pruncul e pe vine…

 

Iosif (Alex F.):       

Iată-am ajuns în cetate,

Să căutăm loc la vreun frate…

Am un unchi și o mătușă,

Hai să le batem la ușă,

De trei ani nu i-am văzut,

          dar tot bine ne-am avut.

                   Uite, se deschide poarta,

E mătușa, cu găleata…

                   Shalom lach, mătușa mea

Domnul să-ți dea pacea Sa!

 

Mătușa (Larisa):

Shalom lecha, Iosife,…

                             dar aceasta cine e?

         

Iosif (Alex F.):

De mult nu ne-am întâlnit,

iar eu m-am căsătorit,

Ea-i Maria! Și acum,

uite-avem și-un prunc pe drum…

 

Mătușa (Larisa):

Fiți bineveniți la noi,

mă bucur de amândoi,

Haideți că-i timpul de cină,

                             dar să știți că-i casa plină,

                   Și-n odaia cea de sus 

                             deja pe alții i-am pus,

Dar mai este loc și jos,

la ieșirea cea din dos.

Acolo-s și-a noastre oi,

așa cum e pe la noi…

 

Narator (Adrian Marius): Pe când se aflau ei acolo s-a împlinit vremea

să nască Maria. Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfăşat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de oaspeți nu era loc pentru ei.

 

 

Departe-ntr-o iesle, în paie ascuns,   3 verses – Fa maj    (F)                 

Culcat printre vite stă pruncul Isus,

Îi cântă şi-l leagănă stele de-argint,

Și-ncet copilaşul adoarme zâmbind.

 

Doar vitele-n grajd zgomotos îl trezesc,

Duios le priveşte şi se liniştesc,

O prunc minunat Te slăvim că-ai venit,

Și-n ieslea săracă, adânc Te-ai smerit !

 

Smerit ai rămas când pe-o cruce-ai murit,

Pentru-a noastră vină Tu prețu-ai plătit,

Ne iartă păcatul, în dragostea Ta,

Și dă-ne putere spre a Te urma!

 

 

Narator (Adrian Marius): 

Domnul a găsit cu cale să anunţe naşterea lui ISUS unor  oameni simpli, unor păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis:

 

Înger (Andrea C.): 

Nu vă temeţi căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare

bucurie pentru tot norodul: Astăzi în cetatea lui David vi s-a

născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul

după care îl veţi cunoaşte;Veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.

 

Narator (Robert):

Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime

de oaste cerească, lăudând pe DUMNEZEU, şi zicând:

 

Cor de îngeri (Andrea C., Patricia, Emanuela):

Slavă lui DUMNEZEU în locurile preaînalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.

 

Într-un staul mic, la o margine de sat         vv.1, 3 – Fa maj (F)                

S-a nãscut un Prunc, drăgălaș și minunat.          Îngeri cântă-n cor, ,,Pace fie pe pământ!” 

        S-a născut Cristos, Fiul Domnului cel Sfânt.[Ceata de păstori în uimire asculta

Îngerescul cor vestea bună ce-aducea.]

 

[Magi din răsărit au venit conduși de-o stea,

Și la Betleem au venit a se-nchina.]

 

Vestea bunã azi se aude ne-ncetat,

Pruncul a venit sã ne scape de pãcat

 

Narator (Timotei): După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în

cer, păstorii au zis unii către alţii:

 

Păstor 1 (Andrea Florentina):   

Haideți dar la Betleem,

ce-am auzit, să vedem,

Și vom ști dacă-a fost Domnul,

care ne-a alungat somnul!

 

Păstor 2 (Delia Mărioara):

Fraților, azi s-a-mplinit

ce profeții-au profețit

Că Mesia va veni

și pe noi ne-a mântui!

 

Păstor 3 (Adela F.):   

Atunci nu mai zăbovim

spre Betleem să pornim!

 

Păstor 4 (Oara Raluca):

                   Dar oile-aici în pustie,

cu cine o să rămâie?

Păstor 1 (Andrea Florentina):   

N-avea tu grijă de oi,

ci scoală şi hai cu noi !

 

Păstor 2 (Delia Mărioara):         

Domnul s-a milostivi,

şi turma ne-o va păzi.

 

Narator (Timotei): S-au dus în grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi

pruncul culcat în iesle.  După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.  Toţi cei ce i-au auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii.

 

Păstor 3 (Adela Furdui):   

Iată, s-a adeverit

Cuvântul cel profețit!

 

Păstor 4 (Oara Raluca):  

Acum văd cu-adevărat

că s-a născut un împărat!

 

S-a născut un împărat,       3 verses – Do maj (C)       

Domn al păcii minunat.

S-a născut Mântuitor,

Domn al tuturor.

 

Aleluia, îngerii cântau!

Aleluia, toți se bucurau!

Aleluia și noi cântăm,

Lui Mesia inima I-o dăm.

 

Cum profeții-au profețit,

Astăzi totul s-a-mplinit.

Cel fără de început

Astăzi s-a născut.

 

Să răsune-n largul zării

Vestea Bună a-ndurării.

Întunericul s-a dus,

S-a născut Isus.

 

Narator (Daniel): După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în

zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim…

 

Irod (Emanuel G):    

Ce-i cu zarva din cetate?

Ce se-ntâmplă, măi soldate?

De nu știți, aflați îndată

                             de ce lumea-i agitată!

 

Soldat 1 (Andrei Marcu):  

Prea-nălțatule Irod,

s-a lăţit vestea-n norod

                   Că pe cer s-a arătat

un semn foarte-nfricoşat.

 

Soldat 2 (Neluțu F.):

Am mai aflat în cetate

                             c-avem oaspeți de departe,

Trei filozofi și crai,

ce-au sosit călări pe cai,

                   De la Răsărit venind

                             semnul de pe cer urmând.

 

Soldat 3 (Emanuel C.) :

                   Ei întreabă-n lung și-n lat

Despre un nou împărat!

 

Narator (Daniel):  Și Irod s-a tulburat…

 

Irod (Emanuel G):      

Să-mi-aduceți pe toţi trei,

să vorbesc şi eu cu ei...

                    Pe crai bine-i voi primi,

cu vorba-i voi ispiti,…

 

Suntem crai din Răsăritși cu daruri am venit    vv.1-3   Re (D) min

Duşi pe cale, deal şi vale, de steaua ce-a lucit.          O-o, stea măreaţă, steaua Lui, ca un sol al cerului,

          Ne conduci la Pruncul sfânt, să ne-nchinăm azi Domnului.Iar acolo când sosim, Pruncului Îi dăruim,

Aur, smirnă, și tămâie, cu drag îl prețuim.

 

Împărat, profet, preot, Să-I cântăm, pământul tot,

Pruncului Mântuitor, Christos Domnul Savaot!

 

Irod (Emanuel G):   

Crailor din Răsărit

 eu vă zic: Bine-ați venit,

Spuneți-mi dar ce căutați

și de cine întrebați

Prin Ierusalim umblând

Și pe oameni cercetând?

 

Crai 1 (Delia Narcisa):       

Cinstea ne este prea mare,

să grăim Domniei Tale!

 

Crai 2 (Florin C.):     

Mulțumim de ospătare,

                             Dar de n-o fi supărare,

                   Noi suntem în grabă mare

                             c-am venit peste hotare,

Semnul pe cer l-am urmat

să găsim Pruncu-mpărat!

Irod (Emanuel G):    

Cum adică? Ați venit tocmai de la Răsărit …

Să găsiți un împărat?  Nu-s chiar prunc, dar m-ați aflat!

 

Crai 3 (Diana):  

                    Împărate să trăieşti,

sănătos să stăpâneşti,

Că noi ştim cu-adevărat

că şi tu eşti împărat,

 

Crai 1 (Delia):  

Însă ca să şti mai bine,

 noi nu te căutăm pe tine,

                   Ci umblăm tot întrebând

De-un prunc născut de curând,

                  Un prinț cu slavă regească

de obârșie cerească!

Pe acesta noi dorim

să-L căutăm, să-L dovedim.

 

Irod (Emanuel G):    

La min’ veste n-a venit,

nici nu mi s-a povestit

                  Că-n Iudea să se nască

fiu din lumea cea cerească!

                   Sfetnici, a voastră Scriptură

                             vorbește de-astă făptură?

 

Sfetnic Irodian (Ghiță C.):

Da, eu îmi-aduc aminte,

că s-a scris de mai-nainte,

                  Știu şi foaia ştiu şi locul

unde-a scris Mica, prorocul,

‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel’.” 

/:În Betleem azi:/ E o mare minune.            4 verses –  Re maj (D)                     

/:În Betleem azi:/ E o mare minune.    

 

          Christos se naşte, Domnul coboară,

          Îngerii cântă, magii Îl adoră,

          Păstorii-aleargă,ieslea o înconjoară,

          Mari minuni se întâmplară.

 

/:Îngeri şi oameni:/ cântăm toți împreună.

/:Îngeri şi oameni:/ cântăm toți împreună.

 

/:Christos se naşte:/ veniţi la închinare

/:Domnul venit-a:/ ca să ne dea iertare.

 

/:Isus, Mesia:/ cântați cu bucurie,

/:Că El e jertfa:/ spre-a noastră mântuire

 

Crai 2 (Florin):          

Împărate-am vrea să mergem

la Betleem ca să vedem

Dacă nu-i acesta Pruncul

despre care-a scris profetul.

 

Irod (Emanuel G):    

Mergeți, dară cu grăbire,

                             și ce-aflați, dați-mi de știre,

                   Ca și eu să pot să vin,

Pruncului să mă închin!

 

         

Crai 3 (Diana): 

                    Fraţilor să ne grăbim,

şi după stea să pornim,  

Iată că din nou se-arată,

 şi pe cale iar ne-ndreaptă

 

Narator (Dorin): Şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea

înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. 

 

Într-un sat ne-nsemnat din Iudea,     3 verses – Re maj (D)                        

Într-o iesle din Betleem

S-a născut aşteptatul Mesia,

Să-I cântăm cu îngerii în cor!

 

          Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana, Rege-al regilor!

         
Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana lui Isus!

 

Părăsiţi turma voastră-n câmpie,

Alergaţi umiliţi la El!

El este singura bucurie,

Pentru prinţ şi pentru cerşetor!

 

Chiar și magii umili se închină

Lui Mesia, Emanuel,

Cel născut să ne-aducă lumină,

Cel jertfit spre-a fi Mântuitor.

 

Crai 1 (Delia):

Aur astăzi dăruim

Împăratului divin,

                   Ce-a venit din înălțime

să domnească-n omenire.

 

Crai 2 (Florin):          

Smirnă-avem pentru Christos

Profetul cel glorios,

Ce Cuvântul Tatălui

azi aduce omului.

Crai 3 (Diana):   

                    Tămâie-aducem lui Isus,

Preotul venit de sus,

                   Ce-a luat a noastră pedeapsă

pe cruce s-o ispășească.

 

Narator (Dorin):  

În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu

mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

 

TOȚI:       Mărire lui Dumnezeu

c-a trimis pe Fiul Său,

Să se nască și să crească,

          pentru noi să se jertfeasă,

De păcat ne mântuiască

          Și în cer să ne primească !

 

Hai și laudă-L pe Domnul sfânt – 4 verses – Do maj (C)

 

Hai şi laudă-L pe  Domnul sfânt, Aleluia!

Laudă-L pe El cântând, Aleluia!

Laudă-L, laudă-L, laudă-L pe El cântând, Aleluia!

 

Cel născut în Betleem, Aleluia!

Fiu de om, de Dumnezeu, Aleluia!

El Isus, El Isus, fiu de om, de Dumnezeu, Aleluia!

 

A murit și-a înviat, Aleluia,

Să ne scape de păcat, Aleluia!

S-a-ntrupat, s-a-ntrupat, să ne scape de păcat, Aleluia!

 

Într-o zi vom fi cu El, Aleluia!

Fericiţi în raiul Său, Aleluia!

Fericiţi, fericiţi, fericiţi în raiul Său, Aleluia!

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 19410
  • Descărcări: 1
  • Favorită: 1
Opțiuni