Reguli pentru adăugarea cântecelor

1. Fiecare strofă a cântării va fi numerotată cu cifre ARABE (ex. 1,2,3,4,etc.).. Numărul aferent strofei se va pune la ÎNCEPUTUL acesteia. De asemenea, după număr se va adăuga un punct (“.”), urmat de un spaţiu liber.

Exemplu:
1. Astazi cânt voios că Dumnezeu
E stapânul vieţii mele: El e Domnul meu!

2. Între strofe trebuie să existe UN singur rând liber, pentru delimitare.

3. Porţiunile din cântare care se repetă de două sau mai multe ori, se delimitează cu simbolurile “/:” şi “:/”. În cazul în care porţiunea se repetă de 3 sau mai multe ori, e preferabi să se noteze numărul de repetiţii cu semnul “ori”, “×” şi cifra corespunzătoare.

Exemplu:
/: El e fântâna cu ape vii
Nimic În lume nu-L poate-nlocui! :/ ×4

4. Refrenul e porţiunea din cântare care se repetă după fiecare strofă. Acesta se va marca cu un R mare, urmat de semnul “Două puncte”. (“R: ”) şi de un spaţiu liber.

Exemplu:
R: El e fântâna cu ape vii
Nimic în lume nu-L poate-nlocui!

Observaţie: În cazul în care resursa pe care doriţi să o adăugaţi are mai multe refrenuri, acestea se vor nota În ordinea în care apar în cântare cu R1, R2, urmat de semnul “două puncte” şi un spaţiu liber.

5. Bridge, sau puntea este partea din melodie care se repetă după fiecare strofă, înaintea refrenului, rolul acesteia fiind de a face trecerea de la strofă la refren. Acesta se notează cu litera B, mare, urmat de semnul “două puncte”. (“B: ”) şi de un spaţiu liber.

Exemplu:
B: Când cerul parcă e departe
Când nimeni parcă nu mă vrea

6. Coda este partea din cântare care se interpretează la finalul acesteia, descriind în linii mari esenţa mesajului. în mod obişnuit, aceasta se interpretează între ultima strofă şi refren. Se notează cu litera C mare, urmat de semnul “două puncte” (“C: ”) şi de un spaţiu liber.

Exemplu:
C: Sfânt este Cel ce vine
Sfânt este Cel ce-i în mine
Sfânt este Cel ce-n veci va fi
Peste-orice neam El va domni

7. În cazul în care o porţiune din cântare este recitată, aceasta se notează cu un S mare, urmat de simbolul “două puncte” (“S: ”) şi de un spaţiu liber.

Exemplu:
S: Îţi mulţumim, Doamne, pentru cuvântul Tău; Şi pentru jertfa Ta, pe Golgota.
Stăm înaintea Ta, Doamne; Priveşte Tu spre noi; Tu cercetează-ne, Doamne, acum!

8. În cazul în care doriţi să oferiţi informaţii suplimentare cu privire la cântare (link-uri, traducator, site oficial), acestea trebuie să fie precedate de un I mare, urmat de simbolul “două puncte”: (“I: ”) şi de un spaţiu liber.

Exemplu:
I: Text şi muzică: Albert J. Sims

9. În cazul în care doriţi să precizați ordinea în care se cântă cântarea, trebuie să începeți un rând nou cu un O mare urmat de simbolul “două puncte”: (“O: ”) şi de un spaţiu liber, iar apoi să enumerați strofele și celelalte elemente despărțite printr-un spațiu

Exemplu:
O: 1 R 2 R 3 C R

×