Plan filistean - 4 strategii ale celui rău
Autor: Rev. Dr. Lazăr Gog  |  Album: Data: 3 iunie 2012  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de AnnoDomini in 09/06/2012
    12345678910 0/10 X

 

Plan filistean

 

(1 Cronici 14:13)

 

Predică ţinută de Rev. Dr. Lazăr Gog de la Biserica Emanuel din California.

 

Data: 3 iunie 2012

 

Sursa: www.emanuelchurch.com/service-archives-wm.html

 

 

Plan filistean

4 strategii ale celui rău

 

1.       Persistenţă (versetul 13b)                  

Atac atunci:

1.1   Când eşti ȋmpărat (1 Cronici 14:8)

1.2  Când l-ai ȋnfrânt odată (1 Cronici 14:11)

 

2.      Plenitudine (versetul 13a)

2.1  Diavolul atacă masiv (2 Corinteni 4:8a)

2.2 Diavolul atacă multi-direcţional (2 Corinteni 7:5)

 

3.     Percepţie

3.1  Exagerare

3.2 Descurajare (Psalmul 3:1-2)

 

4.      Plan (1 Corinteni 14:13)

4.1  Domnul este cu noi ȋn vale (Psalmul 23:4)

4.2 Minunea transformării văii tale (Psalmul 84:42)

 

 

 

 

Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la ȋntâia Carte a Cronicilor, capitolul 14. Voi citi un singur verset, versetul 13, şi acest pasaj spune ȋn felul următor: “Filistenii s-au răspândit din nou ȋn vale.” (1 Cronici 14:13) Amin.

 

Iubiţi fraţi şi surori, Doamnelor şi Domnilor, niciodată cuvântul Domnului nu trebuie să ȋnceteze să ne uimească. Frumuseţea lui, măiestria şi abilitatea cu care este scris, pentru că este scris de Duhul Domnului, este scris de Isus Hristos, este scris de Tatăl ceresc. De aceea ȋn fiecare literă, fiecare semn de punctuaţie, ȋn fiecare cuvânt, ȋn fiecare propoziţie şi ȋn fiecare frază, verset, este o ȋnvăţătură divină profundă. În versetul pe care l-am citit, cuvântul Domnului ne spune, că filistenii, acest popor cu care Israel a avut mereu de-a face, pentu că i s-au opus continuu. Filistenii s-au opus continuu lui Israel. Ei s-au ȋnşiruit din nou ȋn linie de bătaie, au venit din nou ȋmpotriva lui Israel, au venit din nou ȋmpotiva poporului lui Dumnezeu, demonstrând din nou ura lor veşnică, atitudinea lor veşnică, poziţia pe care o au faţă de poporul Domnului, faţă de credincioşi individuali. Aşa cum mereu menţionăm, potrivit cuvintelor Sfintelor Scripturi, pentru că tot ce este scris ȋn Biblie este scris pentru noi, peste care a venit sfârşitul veacurilor, şi din acest verset şi din contextul ȋn care el este pus, Dumnezeu vrea să ne vorbească nouă, celor de astăzi, acestei generaţii a secolului 21, ȋn preajma venirii Domnului nostru Isus Hristos. În filistenii aceştia, ȋn spatele lor, aş vrea să vedeţi pe cel rău, care ȋntotdeauna are ură continuuă ȋmpotriva poporului lui Dumnezeu, are ură continuuă ȋmpotriva caselor credincioşilor, are ură continuuă ȋmpotriva celor ce vor să lucreze pentru Domnul şi să se apropie mai mult de Domnul. De aceea, ȋn această seară ȋn biserica Emanuel, ȋn această zi pentru dumneavoastră care ne urmăriţi ȋn alte ȋmprejurări, ȋn alte condiţii, ȋn alte timpuri, aş vrea să vin ȋn ajutorul nostru al tuturor cu un mesaj practic, să ȋnvăţăm cum să ne ridicăm din atacurile celui rău, un mesaj care să ne ȋnveţe planurile cu care el vine, aşa cum spune Sfânta Scriptură, “nu v-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, dar nu suntem nici ȋn necunoştinţă de planurile celui rău”. De aceea, mesajul meu se va intitula “Plan filistean”. Cum vine el ȋmpotriva ta, cum vine filisteanul ȋmpotriva mea? Cum vine filisteanul ȋmpotriva casei tale? Cum vine filisteanul ȋmpotriva business-ului tău? Cum vine filisteanul ȋmpotriva bisericii? Cum vine cel rău? Potrivit acestui verset 13 din 1 Cronici 14, el vine ȋn 4 aspecte distincte, are o strategie ȋmpătrită. Şi prima strategie este persistenţa, el vine cu persistenţă. Haidem să citim din nou versetul. Uitaţi ce spune cuvântul Domnului: “Filistenii s-au răspântit”, cum spune?, “...din nou.” Înseamnă că au mai lovit, ȋnseamnă că au mai atacat. De fapt au şi făcut-o, pentru că dacă vă uitaţi ȋn versetele 8 la 11, uitaţi ce spune cuvântul Domnului: “8. Filistenii au auzit că David fusese uns ȋmpărat peste tot Israelul, şi s-au suit cu toţii să-l caute.”, nu ca să-l felicite. “David a fost ȋnştiinţat de acest lucru, şi le-a ieşit ȋnainte. 9. Filistenii au venit şi s-au răspândit ȋn valea Refaimiţilor. 10. David a ȋntrebat pe Dumnezeu, zicând: “Să mă sui ȋmpotriva Filistenilor, şi ȋi vei da ȋn mâinile mele?” Şi Domnul i-a zis: “Suie-te, şi-i voi da ȋn mâinile tale.” 11. S-au suit la Baal-Peraţim, unde David i-a bătut.” Dar ce spune cuvântul Domnului? Că au venit din nou, din nou! Pentru că planul celui rău ȋmpotriva ta şi a mea, planul celui rău ȋmpotriva bisericii lui Hristos, planul filisteanului este un plan care ȋn primul şi ȋn primul rând comportă persistenţă, persistenţă. Şi sunt două motive ȋn această persistenţă pentru care te atacă pe tine şi pe mine, pentru care atacă biserica lui Dumnezeu, familia ta şi a mea. Primul motiv: el te atacă când află că eşti ȋmpărat. Versetul 8 din 1 Cronici 14: “Filistenii au auzit că David fusese uns ȋmpărat peste tot Israelul, şi s-au suit cu toţii să-l caute.”, adică să-l atace. Ce ȋnseamnă să fi ȋmpărat? Înseamnă să ai caracter, ȋnseamnă să ai autoritate şi ȋnseamnă să ai ungere divină. Asta ȋnseamnă să fi ȋmpărat. Când cel rău află că tu te-ai ȋmbrăcat ȋn natură dumnezeiască, că eşti un ȋmpărat ȋn Hrisos Domnul, aşa cum ne ȋnvaţă Sfânta Scriptură că suntem, dacă am devenit copiii Lui. Când el află, că tu ai un caracter nou prin roada Duhului ȋn tine sau ȋn mine, când el află că ai autoritate nouă din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când el află că ai primit o ungere nouă de a lucra ȋn casa lui Dumnezeu şi de a trăi pentru Dumnezeu, primul lucru care este, te atacă, te atacă şi iar te atacă. Cum aude lucrul acesta, cum aude adevărul acesta? Şi are cel rău, diavolul, Satana, căpetenia lor, căpetenia demonilor, al ȋngerilor răi, are o hoardă puse pe umerii, pe urmele tale şi pe urmele mele. Să te studieze, să mă studieze, să vadă cum trăim, ce facem, unde mergem, ce cumpărăm, ce mâncăm, cât ne rugăm, cât citim. Ne studiază şi ne cunoaşte ȋn amănunt. Când a aflat că ne-am decis să ne sfinţim şi să stăm aproape de Dumnezeu, ȋn momentul acela când crezi că eşti cel mai aproape de Domnul, ȋn momnetul acela vine cu atac. De aceea nimeni să nu fie surprins, să spună: “Cum, când m-am apropiat mai mult de Dumnezeu, tocmai atunci am primit o mai puternică lovitură?” Cel rău are acest obicei, de-aia e demon. Acest obicei diavolesc, să facă rău, persistenţă. Deci prima lui motivaţie ȋn această persistenţă este pentru că ţi-ai schimbat identitatea, a aflat că eşti ȋmpărat. Şi a doua motivaţie este: pentru că l-ai ȋnfrânt. L-ai ȋnfrânt odată, nu? Cum am citit deja, fusese biruit de David, filistenii au fost bătuţi de David. Diavolul a fost biruit de Domnul Isus Hristos. De exemplu, dacă vă duceţi cu gândul şi cu gândirea dumneavoastră ȋn Scriptură, ȋn Matei 4, ȋn Luca 4, primele 13 versete ȋn amândouă capitolele, ȋn amândouă cărţile, ȋn amândouă Evanghelile, cuvântul Domnului spune că L-au ispitit pe Isus Hristos ȋn toate felurile. Isus Hristos L-a ȋnfrânt pe cel rău, dar Luca este cel care menţionează acest adevăr, zice: “Apoi el a plecat de la El ...”, de la Isus. Până când? “... până la o vreme.” Pentru că dacă ştie că l-ai ȋnfrânt, vine şi te atacă, vine şi mă atacă cu o altă strategie, pe altă linie, pe altă direcţie, cu altă momeală, cu alt plan. Scopul este distrugere, să te scoată ȋn afara lucrării lui Dumnezeu. Scopul este să-ţi ia mântuirea dacă poate, scopul este să-ţi ia bucuria mântuirii, să-ţi ia bucuria Duhului Sfânt. Şi aş vrea să ȋnveţe poporul Domnului şi să ȋnţeleagă fiecare, aşa cum zice apostolul Petru, nici unul dintre voi să nu fie uimit de ȋncercarea de foc care a venit dintr-o dată peste voi. Este ceea la care trebuie să ne aşteptăm, pentru că dacă cineva vrea să trăiască cu evlavie ȋn Hristos Isus, are persecuţii, are atacuri din partea celui rău, are de suferit şi este tot timpul ţinta atacului celui rău. Dar aş vrea să vă spun un adevăr, cel rău te atacă şi mă atacă, nu poate să facă lucrul acesta cu tăria şi ori de câte ori vrea fără să nu-i aprobe Domnul Dumnezeu să facă lucrul acesta, nu poate veni de la sine, dar ori de câte ori ţi-ai pus ȋn gând şi ȋn inimă: “Mă sfinţesc pentru Domnul, stau de-o parte pentru Domnul!”, cel rău este acolo să te lovească, să mă lovească, să mă tragă ȋnapoi. Te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, nu? În experienţa prin care a trecut Biserica Emanuel şi după o lună de zile, după două luni de zile, după trei luni de zile, a venit la tine, a venit la mine. Ţi-a dat un dar duhovnicesc, după o lună, după două, după trei, după cinci. A venit la tine, a venit la mine. Te-ai apucat să faci o lucrare ȋn casa lui Dumnezeu. După o lună, după două, după trei, a venit la tine, la mine. Ce să facă? Să ne descurajeze. Şi este persistenţă. Filistenii au venit din nou.

 

A doua atitudine pe care o are cel rău ȋmpotriva ta şi ȋmpotriva mea, potrivit acestui verset este plenitudine. Pe lângă persistenţă, este plenitudine. Uitaţi ce spune cuvântul Domnului, din nou, versetul 13: “Filistenii s-au răspândit.” S-au suit pe munte, au coborât ȋn vale, au atacat casa ȋmpăratului, au atacat familia ȋmpăratului, ȋn toate direcţiile. Plenitudine. Dacă ne uităm bine la planul celui rău, ca să ştim cum să stăm ȋn picioare ȋn vremuri ca acestea, nu observaţi dumneavoastră, fraţi şi surori, Doamnelor şi Domnilor, dumneavoastră de la internet, de asemenea: Lumea ȋn care noi trăim, este o lume neliniştită, este o lume tulburată. Şi ȋn lumea aceasta neliniştită şi tulburată, când tu ţi-ai găsit liniştea şi pacea ȋn Hristos, cel rău este pe urmele tale. N-ai observat lucrul acesta? De aceea, să ne trezim din amorţeala, din mersul acesta doar din inerţie ȋn pocăinţă, din inerţie ȋn casa Domnului, din inerţie la ȋnchinare, din inerţie la predică, din inerţie la rugăciune. Mergem pentru că aşa trebuie să mergem. Nu, noi trebuie să fim ȋntr-o legătură vie cu Dumnezeu, o părtăşie vie cu Dumnezeu. Tot ce facem trebuie să facem ȋn dependenţă de Dumnezeu, nu din inerţie. Ştiţi de ce? Pentru că cel rău când atacă, te loveşte din nou şi din nou, şi când te atacă, te atacă cu două aspecte ȋn plenitudinea aceasta. Diavolul atacă masiv, masiv. Uitaţi-vă ȋn 2 Corinteni capitolul 4 cu versetul 8: “Suntem ȋncolţiţi ȋn toate chipurile.” (2 Corinteni 4:8) Diavolul atacă masiv. Suntem ȋncolţiţi din toate părţile, ȋn toate chipurile. Şi apostolul Pavel enumeră acolo: “strâmtorări, lipsuri, boli, moarte, neânţelegeri.” Mai adăugaţi la acestea, certuri ȋn familie, nemulţumiri, comparaţii nepotrivite, cum este ȋn Psalmul 73:2-14, cum spune acolo Asaf, m-am uitat la mine, mi-am pus ȋn gând să postesc, să mă rog lui Dumnezeu, m-am uitat ȋn jurul meu. Pentru că acolo este căderea noastră a celor mai mulţi, ne comparăm. Familia aceasta se compară cu celaltă, biserica aceasta se compară cu biserica celaltă. Şi ȋncepem aceste comparaţii nepotrivite. Dumnezeu este singurul care cunoaşte detaliile vieţii fiecăruia dintre noi, ale fiecărei familii, ale fiecărei biserici. Degeaba mă compar eu, sau degeaba te compari tu, pentru că nu ştim ce este ȋn spate. Te duci şi dai mâna cu cineva, ȋţi zâmbeşte, nu? Te ȋmbrăţişează frumos. Domnule, ce familie veselă! Dar nu ştii prin ce trece, nu ştii prin ce trece. Eu am obiceiul acesta, să nu mă citească cei de lângă mine, dar nu ȋntotdeauna ce este pe faţă este şi ȋn suflet, sau ȋn inimă. Fatele Adi ştie. (râs). Şi aşa este. Nu ȋntotdeauna. Diavolul te atacă, ne atacă, mă atacă. Ne atacă masiv, masiv. Se răspândeşte, ȋn toate colţurile caută. Aş vrea să ştim lucrul acesta, pentru că trebuie să ştim cum să stăm ȋn picioare ȋn ziua cea rea! Altfel pierim, fără să ştim ce ni s-a ȋntâmplat, fără să ştim de unde ne-a venit lovitura. Diavolul atacă masiv: strâmtorări, lipsuri, boli, moarte, neânţelegeri, comparaţii nepotrivite...

 

Apoi este a doua tactică, diavolul atacă multi-direcţional. (2 Corinteni 7:5) Apostolul Pavel spune, fiţi atenţi la acest adevăr: “Am fost necăjiţi ȋn toate chipurile: de afară lupte, dinlăuntru temeri.” Multi-direcţional. Te loveşte şi de afară, şi din interior. “De afară lupte, dinlăuntru temeri.” Din afară suntem batjocoriţi, suntem ironizaţi, suntem acuzaţi, se vorbesc tot felul de lucruri. Cele mai multe sunt neadevărate, iau frânturi de adevăr, pervertesc adevărul. Dacă are cineva obiceiuri, să nu mă ȋnţelegeţi greşit, nu sunt ȋmpotriva tehnicii, sunt pentru, dar dacă cineva are obiceiul să stea numai pe bloguri, pe facebook şi pe toate gunoaiele acestea, atunci cu gunoaie se hrăneşte. Aş vrea să ştiţi că dacă le citiţi toate, nu mai este nici unul care cunoaşte pe Dumnezeu, nici unul ȋn care te poţi ȋncrede, nici unul cu care te poţi ruga. Dar nu este drept. Dumnezeu vă are pe dumneavoastră care sunteţi ȋn Casa Lui, şi mă are pe mine care sunt ȋn Casa Lui şi casa mea. Dumnezeu are copii, Dumnezeu are mărturie ȋn orice loc şi ȋn orice vreme. Nu cei ce vorbesc pe bloguri şi pe facebook şi pe twitter şi pe toate mijloacele care sunt acum, nu aceştia sunt cei care spun adevărul, nu aceştia. Aş vrea să te uiţi la Dumnezeu, cum te vede Dumnezeu. Dumnezeu te vede şi mă vede ca pe un copil preaiubit. Dumnezeu te vede pe tine ca cea mai mare investiţie pe care a făcut-o El. Şi ce investiţie a făcut Dumnezeu? Şi-a dat viaţa, pentru tine şi pentru mine! Şi când cel rău te atacă şi mă atacă, şi ne atacă multi-direcţional, ne loveşte de afară, ne loveşte din interior, Dumnezeu şi atunci nu stă de-o parte, Dumnezeu este cu noi, este ȋn noi şi este pentru noi! Atac din afara bisericii, atac din interiorul bisericii, atac ȋn familie, atac din afara familiei, atac din partea fraţilor mincinoşi, atac din partea celor care vin şi-ţi spun cu neobrăzare: “Ştii ce dar am eu?” Zice: “Te critic.” A uitat că aia e hibă, e boală, nu e dar. Scopul: să intimideze, să determine dare ȋnapoi, cel rău, filisteanul, să ne biruiască şi să inducă decepţie, descurajare şi depresie. Decepţie, descurajare şi depresie. De aceea, tactica lui pe lângă persistenţă, “filistenii s-au răspândit din nou”, este plenitudine. Filistenii s-au răspândit.

 

Apoi este a treia metodă pe care o foloseşte, potrivit acestui verset, şi aceasta este percepţia. Va fi simplu de memorat mesajul, mesaj foarte practic dar simplu de memorat: persistenţă, plenitudine, percepţie. Din nou citim: “Filistenii s-au răspândit.” Hai să vă explic ceva, ca să privim ȋn două feluri. Am citit ȋn acelaşi capitol ca noi să auzim, deci suntem ȋn 1 Cronici 14:8-12, şi am citit că imediat ce David a fost instalat ca ȋmpărat, filistenii au venit ȋmpotriva lui. Şi cuvântul Domnului spune că David i-a bătut, i-a ȋnfrânt. Ei, pe vremea aceea când se băteau, când ȋi  ȋnfrângeau, dacă citiţi bine Sfintele Scripturi, spune că mergeau pe urmele lor şi ȋi decimau. Dar fiţi atenţi, şi acum Biblia spune: “Filistenii s-au răspândit”. Nu mai puteau să fie aşa de mulţi, pentru că deja fuseseră bătuţi de David. Ei n-au putut să-şi refacă armata aşa de repede, nu aveau de unde atâta populaţie. Însă cel rău, are percepţie! Şi anume, ştie care este percepţia ta, şi a mea când mă uit ȋn jur şi văd lucrurile. Atunci când el te atacă, şi mă atacă, primul lucru pe care mizează ȋn această percepţie este exagerarea, exagerarea, exagerarea. “Filistenii s-au răspândit”.... Nu aveau de unde să se răspândească aşa de mulţi, nu aveau. Ştiţi cum se ȋntâmplă astăzi? Lucrurile se ȋntâmplă ȋn felul următor: cel rău, şi ascultaţi să ȋnţelegeţi, cel rău are mulţi slujitori, dar are doi, trei, foarte dedicaţi. Pe aceştia ȋi stârneşte şi-i face harnici. Şi ştiţi cum se răspândesc? Se răspândesc pe internet, se răspândesc ȋn parcarea bisericii, se răspândesc pe facebook, se răspândesc prin telefon şi texte, se răspândesc prin bârfă, şi orăcăitul lor ajunge până la marginile pământului. Şi ţi se pare că sunt o grămadă. Este ca şi acela, dacă aţi auzit, nu este o glumă, este o ȋntâmplare adevărată, a fost ȋn presa americană. Cineva şi-a cumpărat o casă nouă, probabil aţi auzit, şi-a cumpărat o casă nouă, avea şi un lac foarte mare, şi când s-a mutat acolo, a auzit orocăit mare de broaşte. În apropiere era un restaurant care făcea delicatese, picioare de broască. Nu ştiu dacă aţi mâncat din alea, picioare de broască. Primăvara se mănâncă. Dacă te rogi pentru ele, sunt bune. (râs). El s-a dus şi a făcut contract cu restaurantul, să-i livreze picioare de broască. Au semnat contractul, dar omul nu a mai putut să facă livrarea. Proprietarul restaurantului a zis: “Domnule, noi am făcut un contract, care este problema?” Şi omul a zis: “Eu am crezut că lacul meu este plin de broaşte. Au fost vreo 10 – 20 de broaşte, dar făceau o gălăgie cât o mie şi am crezut că am broaşte multe.” Aşa se ȋntâmplă de foarte multe ori, cel rău exagerează. Exagerează ȋn atacul lui sau ȋn percepţia pe care tu o ai asupra atacului cu care vine ȋmpotriva ta. Dacă ar putea să te lovească din toate direcţiile din care te atacă, s-ar bucura, dar nu uita ce spune David: “Tu mă ȋnconjori pe dinapoi şi pe dinainte, ȋţi pui mâinile peste mine.” Deci el te atacă din toate direcţiile, dar nu te poate lovi din toate direcţiile. S-a citit astăzi dimineaţă Psalmul 42, acolo fiii lui Core zic: “Toate talazurile şi valurile Tale trec peste mine” (Psalmul 42:7). Asta este percepţie, că nu vin toate valurile, pentru că nu ai cum să rezişti la toate valurile, n-ai cum să rezişti, nu poţi să rezişti la toate valurile. Dacă vin ȋmpotriva mea, şi am văzut că s-au ridicat, vreau să ştiţi acest lucru prin credinţă: Este o mână nevăzută care stă ȋn faţa mea, şi se opresc ȋn mâna aceea. Este o mână nevăzută care este deasupra mea şi deasupra ta, şi se opresc ȋn mâna aceea. Este o mână nevăzută care este şi ȋnainte şi ȋnapoi, şi se opresc acolo. Şi cum zice Moise: “Este o mână sub picioarele noastre. Braţul Lui atotpuernic ne ţine.” Suntem ȋn mâna lui Dumnezeu, de aceea să nu vă intimideze exagerarea celui rău: “Filistenii s-au răspândit”..., că erau decimaţi. De unde să se fi răspândit aşa de mulţi? Pe de altă parte ȋnsă, pe lângă exagerare, cel rău foloseşte şi tactica descurajării. Trebuie să spunem şi acest lucru, foloseşte şi tactica descurajării. Psalmul 3, versetele 1 la 2. Deci sunt alte ȋmprejurări când vine şi te atacă din nou. Uitaţi ce spune Psalmul 3:1-2: “Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se scoală împotriva mea! Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” Auziţi? Ai auzit cuvintele acestea, nu? “S-a terminat cu tine, s-a terminat cu casa ta, s-a terminat cu Gog, s-a terminat cu Emanuel, s-a terminat cu familia ta, s-a terminat cu toate lucrurile.” Nu este aşa? Uneori atacul este masiv. Dar uitaţi cum se roagă David mai departe ȋn Psalmul 3:3-4: “Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul! Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt.” Nu avem un Dumnezeu care este mut, sau care nu ştie limba română, dacă nu vorbim bine pe aia engleză. Ne cunoaşte limba, nu este aşa? “Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părţile. Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi. La Domnul este scăparea.” Ştiţi ce face Domnul? Ăia care nu au obraz şi s-au ridicat ȋmpotriva ta, ȋntr-o zi sunt arătaţi de Dumnezeu că nu au obraz. Şi tu-i baţi peste obraz, doar. Şi are Domnul grijă şi de dinţii lor. Nu trebuie să ne rugăm pentru aceasta. Dumnezeu să aibă milă de toţi. Dar cei ce nu se pocăiesc, ȋntr-o zi o să li se arate obrazul, şi o să li se arate dinţii. Pentru că Domnul răspunde rugăciunii, de aceea poţi să te odihneşti liniştit, că Domnul este cu tine, te ridică deasupra intimidărilor, şi revelează ȋntr-o zi adevărul despre cei care te-au lovit, sau au bătut ȋn tine şi ȋn casa ta, ȋn familia ta.

 

Şi ȋn al 4-lea rând, şi ȋn ultimul rând, cel rău are plan. Din nou versetul 13 pe care l-am citit: “Filistenii s-au răspândit din nou ȋn vale.” Ăsta este planul. Cel rău te loveşte cel mai eficace când tu şi eu suntem ȋn vale. Atunci te loveşte cel mai bine. Ce ȋnseamnă aceasta? Când eşti down (jos), când eşti amărât, când eşti mâhnit, când eşti descurajat, când eşti ȋn depresie, când spui: pentru mine nu mai este nici o scăpare, pentu mine nu mai este nici o mângâiere, nu este nici o ridicare. Însă, fraţi şi surori, Doamnelor şi Domnilor, aş vrea să vă spun, că atunci când vă simţiţi zdrobiţi, mâhniţi, descurajaţi, ȋn depresie, abandonaţi de prieteni, poate chiar de familie, de biserică, să ştiţi că Domnul are un plan special. Este un plan ȋndoit pentru tine şi pentru mine. Şi anume, primul: Domnul este cu noi ȋn vale. Ia auziţi ce spune acest verset pe care-l ştiu copiii noştri: “Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine.” (Psalmul 23:4) Şi haideţi să vă dau un exemplu. Ahab este prezentat ȋn Scriptură ca unul dintre cei mai idolatrii şi mai răi ȋmpăraţi pe care i-a avut Israel. Dar Ahab printre altele a avut şi o calitate, când simţea că mâna Domnului ȋl apasă, se pocăia. Nu-i ţinea mult, dar se pocăia. Şi ȋn momentele alea de pocăinţă, ne-a ȋnvăţat principii mari, Ahab. Şi partea frumosă este că Dumnezeu a avut răbdare cu el. Într-o zi, Ahab este ȋn luptă cu sirienii, este ȋn luptă cu sirienii lui Ben-Hadad. Şi uitaţi ce spune cuvântul Domnului ȋn 1 Împăraţi 20:15-30, ȋn special versetul 28. Un profet a venit la Ahab şi i-a zis aşa: “Omul lui Dumnezeu s-a apropiat şi a zis împăratului lui Israel: „Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru că sirienii au zis: „Domnul este un Dumnezeu al munţilor”, avusese un război pe munţi, şi i-a bătut pe sirieni, “şi nu un Dumnezeu al văilor”,  voi da toată această mare mulţime în mâinile tale, şi veţi şti că Eu sunt Domnul.” O, glorie Domnului! Are El grijă de văile noastre. Nu este aşa? Are grijă de văile noastre, de văile tale, de depresiile tale, de amărăciunile, de mâhnirile tale. Cel rău are această tactică, are acest plan demonic să atace din nou ȋn vale când eşti abătut, când eşti lovit. Însă chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrelor morţii, Domnul este cu mine, Domnul este cu tine! Şi dacă cel rău s-a gândit că ȋn vale este cel mai de succes când ne loveşte, să ne aducem şi să-i aducem aminte, şi să-i punem cuvântul să-l citească şi el un pic aşa. Uite ce scrie ȋn cartea mea: dacă tu ai spus că Domnul este numai un Domn al munţilor, pentru mine, Domnul este şi un Domn al văilor. Şi de aceea atacul tău nu va reuşi, pentru că Domnul se va lupta pentru mine. Bătăliile, războaiele şi biruinţele sunt ale lui Dumnezeu. Mărit să fie Numele Lui!

 

Şi apoi este al 2-lea lucru când te atacă ȋn vale, este minunea transformării văii tale. Psalmul 84, versetele 4 la 7, bine cunoscute de noi toţi care suntem obişnuiţi cu textul Sfintelor Scripturi: “Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta!” Este bine că aţi venit la Casa Domnului fraţi şi surori, pentru că aţi venit să duceţi fericirea acasă, ȋn casele dumneavoastră, care sunt lovite acum, poate amărâte, zdrobite, bătute. “Căci ei tot mai pot să Te laude.” Nu este aşa, că atunci când am ȋnceput să-L lăudăm pe Dumnezeu, s-a coborât Domnul aici la rugăciune? L-aţi văzut? Ferice. Şi aţi zis, parcă e goală biserica, parcă nu este putere. Aţi văzut că este putere? Aţi văzut că este putere: “ferice de cei ce locuiesc ȋn Casa Ta!”? “Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea.” Ia uitaţi ce se ȋntâmplă: “Când străbat aceştia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.” De aceea, chiar dacă ai ajuns ȋn vale, rămâi ȋn Casa lui Dumnezeu, adună-ţi forţele să poţi să mai spui o rugăciune şi chiar o cântare de laudă, de adorare, chiar ȋn necazul tău. Pune-ţi ȋncrederea ȋn tăria lui Dumnezeu, nu ȋn tăria ta. Să nu te părăsească ȋncrederea, pentru că Dumnezeu are pentru tine izvoare proaspete, izvoare proaspete, mângâieri proaspete, o cercetare proaspătă, o binecuvântare proaspătă. Dumnezeu nu S-a epuizat ȋn resurse şi ȋn modalităţi de a te ridica sau de a mă ridica. Izbăvirea va veni peste tine, pentru că observaţi ce spune acolo ȋn Psalmul 84, “şi ploaia timpurie”, nu târzie. Chiar dacă ni se pare nouă că Dumnezeu ȋntârzie, are obiceiul să vină timpuriu la noi Dumnezeu, devreme, aşa cum zice ȋn Psalmul 46. Dumnezeu o ajută pe cetatea asta, când? În revărsatul zorilor. Atunci când ȋncepe problem, ȋn revărsatul zorilor.

 

În seara aceasta, vestea pe care ţi-o aduc, este aceasta: Planul celui rău, ȋntr-un verset simplu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu revelează gândul pe care cel rău ȋl are ȋmpotriva ta, este un plan ȋmpătrit: persistenţă, “filistenii au atacat din nou”; plenitudine, “filistenii s-au răspândit”, pentru că cel rău are obiceiul să exagereze; este percepţie, cel rău mizează pe percepţia ta şi a mea, când suntem necăjiţi să vedem mai mult decât este de fapt ȋmpotriva noastră; şi are un plan, plan să mă lovească şi să te lovească când eşti ȋn vale. De multe ori David spunea, “Doamne, nimănui nu-i mai pasă de mine, nu-i mai pasă de sufletul meu”, şi probabil că aşa era, sau cel puţin aşa cunoştea el. Realitatea este ȋnsă aceasta: este Unul, căruia ȋi pasă de sufletul meu; este Unul, căruia ȋi pasă de sufletul tău; şi acest Unul, este Isus Hristos, este Isus Hristos. Îi este aşa de drag sufletul tău şi al meu, că nu te lasă până nu spui: “Da, Doamne, facă-se voia Ta ȋn viaţa mea.” Şi voia Lui nu este să te distrugă. Dacă voia diavolului este: “Filistenii s-au răspândit din nou ȋn vale”, aş vrea să-ţi spun, voia lui Dumnezeu este aceasta: “Şi mâna Domnului a fost ȋntinsă din nou peste tine, din nou peste casa ta, din nou peste familia ta, din nou peste situaţia ta, din nou peste valea ta. Şi apoi când eşti cu Domnul ȋn vale, valea aceea se transformă ȋntr-un loc binecuvântat. Poţi să spui am fost amărât, am fost necăjit, am fost ȋn vale, ȋnsă a venit Domnul şi nu m-a lăsat să fiu singur. Şi dacă pe mine m-a ridicat Dumnezeu, te ridică şi pe tine. Pentru că dacă Dumnezu l-a ridicat ȋn vale pe Ahab, şi a zis, pentru că aşa s-a mândrit sirianul, că Eu sunt numai un Dumnezeu al munţilor, valea aceasta este acoperită de sirieni, sunteţi numeric mai puţini, toată mulţimea aceasta o dau ȋn mâinile tale. De Ahab s-a ȋndurat Dumnezeu. Nu se va ȋndura de tine, care Îi iubeşti Numele, care Îi porţi Numele, care eşti copilul Lui, care nu eşti un idolatru? Ba da, se va ȋndura, se va ȋndura, pentru că Dumnezeu este specialist ȋn văile noastre. Ştiţi de ce? Am să vă aduc aminte cuvântul cu care ȋnchei, Isus Hristos a spus aşa: “Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns...”. De ce L-a uns? Tocmai pentru văile noastre! “... să ridic pe cei opresaţi, să dau libertate prinşilor de război, să vestesc săracilor Evanghelia, să eliberez, să dau un an de ȋndurare, de bunăvoinţă.” Ungerea Lui este binecuvântarea ta, ungerea Lui este ieşire din valea ta, ungerea Lui cu Duhul lui cel Sfânt, este ridicarea noastră. Şi ȋn această seară Dumnezeu ne-a trimis un cuvânt şi ne-a spus: “Cunoaşteţi planul celui rău, dar să nu vă intimideze, el exagerează. Eu vă ȋnconjur şi pe dinainte şi pe dinapoi, Îmi pun mâna şi pe dedsubtul şi deasupra voastră, ca să fiţi păziţi.” Şi ȋn Hristos, ascunşi ȋn El, suntem mai mult decât biruitori. Amin

 

Ne ridicăm ȋn picioare. Gândeşte-te la aceste cuvinte. Poate te afli ȋn această situaţie ȋn care a fost David, când ai crezut că te apropii mai mult de Domnul, când ai zis, “M-a făcut copilul Lui, Mi-a dat o dimensiune nouă ȋn cunoaşterea Lui”, cel rău te-a lovit din nou, s-a răspândit din nou să intimideze. Ori poate ai ajuns ȋn vale. Dumnezeu care ȋţi aude plânsul, va avea grijă de sufletul tău, de viaţa ta, de casa ta, de nevoia ta. Aş vrea să te ȋncurajez, să-ţi pui ȋncrederea ȋn Dumnezeu, pentru că Domnul ȋncă odată, este Domnul văilor, Domnul depresiei, Domnul amărăciunilor, este Domnul Atotputernic. Şi de aceea, haidem ȋn rugăciune să-i spunem Lui starea, să-i spunem Lui condiţia. Şi sunt convins, nu ca să te fac numai să te simţi bine, nu acesta este scopul nostru, ȋţi spun adevărul ȋn Hrisos, nu mint, şi tu ştii că acesta este adevărul. Când te uiţi la Domnul, când ȋţi ȋntorci privirile ȋnspre El, te luminezi de bucurie. Aş vrea să mergi bucuros ȋn seara aceasta acasă, că ai privit la ȋndurarea lui Dumnezeu, care te-a ridicat. Ne rugăm Domnului! Aleluia! Mărire Ţie, Tatăl nostru! Mărire Ţie, Dumenzeu nostru! Aleluia! Aleluia! Îţi mulţumesc Ţie, Doamne! Îţi mulţumesc Ţie, Isuse!

 

Rugăciune Rev. Dorin Druhora:

 

Părinte iubit, stăm ȋnaintea Ta ȋn seara aceasta. Glorie Ţie! Aleluia! Slavă Ţie pentru cuvântul pe care ni L-ai trimis, cuvânt care ne vindecă, care ne ridică, ne ȋmbărbătează, care ne arată cu adevărat, că ai coborât ȋn văile noastre. Ai venit şi ȋn seara aceasta aici, şi ai fost prezent ȋn mijlocul nostru, şi eşti prezent ȋn mijlocul nostru, la rugăciune, la cântare, prin cuvânt. Oricât de jos, oricât de zdrobiţi suntem, oricât de descurajaţi suntem, Tu eşti un Dumnezeu care cobori cu cel cu inima mâhnită şi cu duhul zdrobit, şi mucul care fumegă, nu-l stingi. Glorie Ţie, Doamne! Glorie Ţie, Doamne! Aleluia! Glorie Ţie, Doamne! Aleluia!

 

Biserica Emanuel a fost şi pe munte, a fost şi ȋn vale, dar Biserica Emanuel este ȋn palmele Tale. O acoperi cu palmele Tale, o ţii pe palmele Tale, o ȋnconjuri cu palmele Tale şi este scrisă şi este ţinută aproape de inima Ta. Doamne, ȋţi mulţumim pentru cuvântul acesta. Aveam nevoie de cuvântul acesta. Acest cuvânt vine de la Tine şi ȋţi mulţumim că ne-ai vorbit, ȋţi mulţumim că ne-ai ridicat. Îţi mulţumim, că ne-ai arătat planul persistent al celui rău. Îţi mulţumim, că ne-ai arătat plenitudinea planului lui, percepţia planului lui, şi ne-ai arătat planul lui, care este un plan de distrugere. Dar ȋţi mulţumim Doamne, că ne-ai arătat, că deasupra tuturor, este Doamne, insistenţa Ta, de a nu ne lăsa, de a nu ne părăsi. Este plinătatea Ta, care ne face mai mult decât biruitori. Este percepţia prezenţei Tale, şi a Duhului Tău, care ne face să ne ridicăm şi să mergem mai departe. Este planul divin, ca să ne dai un viitor şi o nădejde. Îţi mulţumim. Ridică, Doamne! Sunt atâţia bolnavi. Sunt atâţia descurajaţi ȋn văile lor, poate o criză financiară, poate o criză de relaţie, poate o criză de familie, poate o dificultate la locul de muncă, poate .... Tu cunoşti valea fiecăruia, Tu cunoşti cât de greu ȋi este fiecăruia. Şi Tu, Doamne, ştii mai mult decât ştie diavolul. Îţi mulţumim, că Tu ne ridici. Îţi mulţumim, că Tu te ocupi. Glorie Ţie, Doamne! Glorie Ţie! Aleluia! Glorie Ţie, Doamne! Glorie Ţie, Doamne! Ţine-ne ȋn palmele Tale! Ţine-ne, Doamne, aproape de inima Ta! Ajută-ne să stăm Doamne cu ochii pironiţi la Biruinţa Ta, la Jertfa Ta, la Cuvântul Tău, la Autoritatea Ta divină! Glorie Ţie pentru toate! Acum slobozeşte ȋn pace pe poporul Tău, acum lasă peste poporul Tău, pacea Ta, binecuvântarea Ta, ȋmbărbătarea Ta, ridicarea Ta. Aleluia! Glorie Ţie, Doamne! Glorie Ţie, Doamne! Aleluia! Glorie Ţie, Doamne! Ridică din vale pe cel căzut, fie că este bătrân, fie că este tânăr, fie că este singur, fie cu familia lui, fie cu problemele lui. Doamne, ridică-ne şi dă-ne putere să mergem mai departe călcând pe urmele paşilor Tăi. Glorie Ţie, Doamne! Glorie Ţie! Slavă Ţie, Mărire Ţie, Doamne! Aleluia! Amin. Amin

 

Glorie Domnului pentru Biruinţa Lui! Este Biruinţa Lui Dumnezeu! Mulţumim Domnului pentru toate lucrurile, mulţumim pentru ziua de astăzi şi pentru seara aceasta. Mulţumesc Domnului pentru dumneavoastră toţi, cei de aici, cei de la internet. Vă ȋncredinţăm ȋn braţul Domnului şi nu uităm ceea ce Domnul are pentru noi ȋn săptămâna aceasta, ȋn actul ȋnchinării, ȋn actul slujirii! Mergem ȋn pace! Amin.

 

 

Statistici
  • Vizualizări: 2528
  • Export PDF: 4
  • Favorită: 1
Opțiuni