Chemările: externă şi internă
Autor: tom ross  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de Anabaptistul in 10/01/2010
    12345678910 0/10 X
Chemările: externă şi internă

Alegerea are de a face cu scopul şi planul mântuirii. Ispăşirea are de a face cu îndeplinirea acesteia. Acum vom studia aplicarea şi comunicarea mântuirii la cei aleşi.

I. Chemarea externă

În Scripturi sunt descoperite două feluri de chemări. Prima este chemarea exterioară sau vizibilă uneori referindu-se ca la chemarea generală. Referinţe: Is.45:22; 55:6; Mat.9:13; 11:28; 22:14; Marcu 2:17; Luca 5:32; Apoc.22:17.

1. ACEASTĂ CHEMARE ESTE PRIN PREDICAREA EVANGHELIEI. Fiecare expunere a evangheliei este o chemare adresată omului să lase păcatul şi să se încreadă în Isus Hristos. Predicarea evangheliei arată omului nevoiea lui şi îl confruntă cu propria responsabilitate de a se pocăi şi de a crede (Fapte 17:30). Predicarea evangheliei ar trebui făcută serios şi cu pasiune.
2. ACEASTĂ CHEMARE ESTE O CHEMARE INDIRECTĂ A DUHULUI
3. ACEASTĂ CHEMARE, PRIN URMARE, ESTE GENERALĂ. Prin aceasta înţelegem că ea nu este limitată la aleşi. Chemarea generală este pentru toţi oamenii chiar dacă ei o aud şi răspund, sau nu.
4. ACEASTĂ CHEMARE, ÎN SINE, ÎNTOTDEAUNA ESTE INEFICACE. Chemarea externă întotdeauna este respinsă de omul natural, din cauza depravării inerente şi a inabilităţii privind lucrurile spirituale (1Cor.2:14). Doar predicarea evangheliei nu este suficientă pentru a aduce omul natural la pocăinţă şi credinţă. Omul trebuie capacitat de Dumnezeu în direcţia întoarcerii de la păcat şi a încrederii în Hristos (Ier. 13:23; Ioan 6:44; 65).
5. ACEASTĂ CHEMARE ESTE SINCERĂ. Arminienii spun că o credinţă în doctrinele harului face chemarea generală nesinceră. Ei fac aceasta pe baza a trei agrumente:
(1) Învăţătura ca omul prin natură este icapabil să se întoarcă de la păcat la Hristos. Totuşi, inabilitatea morală a omului nu susţine că, chemarea genereală este artificială, ceea ce ar însemna, că porunca lui Dumnezeu pentru toţi oamenii de a se supune Legii în mod desăvârşit este artificială! Aceasta este într-adevăr blasfemie, să fi atât de îndrăzneţ ca să-L acuzi pe Dumenzeu de lipsă de sinceritate!
(2) Învăţătura conform căreia scopul electiv al lui Dumnezeu este de a mântui doar o parte din rasa adamică. Arminienii afirmă că dacă Dumnezeu şi-a propus să salveze doar o parte din rasa adamică, atunci, El sincer nu poate să invite toţi oamenii să vină la Hristos pentru mântuire. Totuşi, în obişnuinţa arminianului de a lua o astfel de poziţie, el trebuie să nege preştiinţa şi omniscienţa lui Dumnezeu. Cu siguranţă că Dumnezeu cunoaşte co toţi oamenii nu se vor pocăi şi nu vor primi evanghelia.
(3) Doctrina ispăşirii limitate. Dacă cineva se va duce în faţa unei mari mulţimi de oameni şi va oferi fiecăruia o bancnotă de zece dolari, iar acesta are preştiinţa că doar o sută dinte aceştia vor primi oferta sa, are el nevoie să facă o ofertă sinceră pentru a oferi cei o sută de dolari? Cu siguranţă nu. Cunoscând că el are un număr suficient pentru a se îngriji de toţi care vor accepta oferta, el poate spune deschis şi sincer: „Cine doreşte o bancnotă de zece dolari să vină la mine şi îi voi da o bancnotă.” Motivul pentru care unii nu primesc este din cauza refuzului lor, nu din lipsă de resurse. Acelaşi lucru este valabil şi cu chemarea generală. Mărturisirea de credinţă de la New Hampshire spune: „Nimic nu împiedică mânturirea celor mai mari păcătoşi de pe pământ cu excepţia propriei lor depravări inerente şi a refuzului voluntare de a se supune Domnului Isus Hristos.”

II. Chemarea internă

Referinţe biblice: Fapte 2:39; Rom.1:6; 8:28, 30; 9:11,24; 1Cor.1:1, 26; 7:15; Gal.1:15; 5.8; Efes.4:4; Col.3:15; 1Tes.5:24; 2Tes.2:14; 2Tim.1:9; Evr.9:15; 1Petru 1:15; 2:9; 3:9; 5:10; 2Petru 1:3, 10; Iuda 1.

1. ACEASTĂ CHEMARE ESTE O CHEMARE DIRECTĂ PRIN DUHUL. Chemarea interioară este o lucrare a Duhului Sfânt care deschide inima păcătosului şi îl capacitează la pocăinţă şi credinţă. Fără această lucrare divină nici un om nu poate răspunde evangheliei. Cuvântul trebuie să vină în puterea Duhului Sfânt pentru ca omul să creadă (1Tes.1:4-5).
2. ACEASTĂ CHEMARE ESTE INDIVIDUALĂ. Prin această chemare interioară aleşii ies în evidenţă şi sunt mântuiţi. Aceasta explică de ce unii cred iar alţii nu. Credinţa este rezultatul aplicării harului prin Duhul Sfânt la cei aleşi, capacitându-i să răspundă evangheliei.
3. ACEASTĂ CHEMARE ESTE ÎNTOTDEAUNA EFICACE. Chemarea eficace nu poate întâmpina rezistenţă, deoarece este o chemare a puterii Divine (Dan.4:35).
Socotesc predica aceasta de folos... Multumesc fratelui care s-a trudit sa o compuna si sa o posteze si moderatorilor pentru ca dau dovada de ingaduinta fata de fratii Calvinisti... Domnului sa va rasplateasca la toti.
Adăugat în 11/01/2010
Statistici
  • Vizualizări: 2084
  • Export PDF: 6
  • Favorită: 1
  • Comentarii: 1
Opțiuni