Propovăduitorii pocăinței
Autor: Zah  |  Album: Meditații din Cuvânt  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de zah2008 in 20/01/2015
    12345678910 0/10 X
Referințe

Pocăința a fost propovăduită de:

a). Ioan Botezătorul

„În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: «Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape»”. (Mat 3:1-2)

„Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel.” (Fapte 13:24)

b). Isus

„De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: «Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape»”. (Mat 4:17)

„Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: «Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi»”. (Mat 9:13)

„Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona.” (Mat 12:41)

„Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” (Luc 24:47)

c). Ucenici

„Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa.” (Mar 6:12)

d). Pavel

„ … şi să vestesc iudeilor şi grecilor pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos.” (Fapte 20:21)

„Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor.” (Fapte 26:20)

Domnul mustră pe cei ce nu se pocăiesc și le prevede viitorul:

„Atunci Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. «Vai de tine, Horazine!», a zis El. «Vai de tine, Betsaido! Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac şi cenuşă. De aceea, vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi»”. (Mat 11:20-22)

„Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miazăzi se va scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon.” (Mat 12:41-42)

„În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. «Credeţi voi», le-a răspuns Isus, «că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel»”. (Luc 13:1-5)

Pocăința are implicații practice:

„Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: „Avem pe Avraam ca tată!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.” (Luc 3:8)

Nu aștepta minuni pentru pocăință:

„Avraam a răspuns: «Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei»”. «Nu, părinte Avraame», a zis el, «ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi»”. Şi Avraam i-a răspuns: «Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi»”. (Luc 16:29-31)

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă”. (2Pet 3:9)

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 954
Opțiuni