Doamne, am un singur gând!
Autor: Flavius Laurian Duverna  |  Album: Dragostea Creatoare  |  Tematica: Lauda si inchinare
Resursa adaugata de Duverna in 26/08/2012
Doamne, am un singur gând!

Doamne, am un singur gând
De-a fi cu Tine, în veşnicie
La Râul vieţii, cu-apa-i vie,
Unde pe malul lui, cântând
Să-Ţi aduc slavă, lăudând,
Iubirea-n scumpa-I măreţie!

În setea-mi ce voi stâmpăra
Cu apa-I sfântă, mult dorită
A vieţii-n etern, nesfârşită,
Ce-n veşnicii se va încadra
La Jertfa-Ţi sacră-oi cugeta,
La-nţelepciunea-Ţi infinită!

Doamne, am un singur gând
De-a fi cu Tine-n ceruri sus
Să Te slăvesc, o scump Isus,
Prin gloria, că-n primul rând
M-ai mântuit nemurmurând
Şi pacea-n suflet mi-ai adus!

Vreau s-o vestesc neîncetat
În veci de veci, şi-n veşnicii,
Căci măreţia scumpei glorii
Stă-n faptul, că sunt salvat,
Şi că-n ea sunt răscumpărat,
Un rod al preasfintei victorii.

Doamne, am un singur gând
De-a fi cu Tine spre-a vedea
Cât de măreaţă a fost iubirea,
Cu-al ei mister fluid, profund,
În taine-adânci care-l ascund
Dar care ne-a dat mântuirea.

Când tainele-or fi cercetate
Spre-a observa multe minuni,
Din ceru-ntreg, ce-l încununi
Prin frumuseţi, ce-or fi aflate,
În veacuri veşnic nemişcate
Pleca-mă-voi cu-nchinăciuni.

Flavius Laurian Duverna
26 august 2012

Domnul sa-ti prefaca gandul in realitate! fii binecuvantat!
Adăugat în 26/08/2012 de mesarosmary
Un conţinut minunat şi un stil interesant.
Multă binecuvântare.
Adăugat în 26/08/2012 de 1954adina.9mai
Dragii mei, în veşnicie cu Dumnezeu NU vom mai Slăvi căci, vom fi ca ingerii în ceruri: nu ne vom mai însura... bărbaţii; şi nu ne vom mai mărita... femeile. Slava şi Mărirea o dăm doar aici în viaţa aceasta care este, o gustare a vieţii viitoare. Cum va fi viaţa ce va să vină când cerurile şi pământul vor arde cu troznet mare şi când Dumnezeu va face un alt pământ şi un alt cer nou...? ne spune oarecum Sfânta Scriptură prin cuvintele: "Ochiul NU a văzut; urechea NU a auzit; şi la mintea omului, NU s-a suit. Străduiţi-vă din răsputeri să intraţi în lumea aceasta care va fi atât de minunată încât, nu-şi poate găsi cuvintele din întreaga lume pentru, a o descrie cineva cum va arăta. Faptul că se vorbeşte despre această lume pregătită deja de Dumnezeu Copiilor Săi, este o bucurie nespus de mare pentru cel ce se jerfeşte în viaţa aceasta ispititoare prin, infrânarea sa de la păcatele cele mai de seamă şi de nestăpânit care le ştim şi le vedem şi, nu trebuie să ne ferim a le spune în comentariile noastre: sexul, minciuna, furtişagurile de tot felul; dar şi inchinarea ta celui rău, satanei; acaparând bogăţii imense în lumea aceasta trecătoare; în detrimentul maselor de oameni rămaşi la periferia societăţii în care trăim şi respirăm. Mulţumesc. Amin.
Adăugat în 26/08/2012 de poetpaul
Răspuns... privind cântările din veşnicie...

În Apoc. 5. 8-10; 14. 2-3 şi 15. 2-4, se pare că scrie altfel de cum vă începeţi domniavoastră argumentaţia comentariului. Sfânta Scriptură ne învaţă să nu trecem niciodată peste ce este scris. Cu multă dragoste în Domnul Isus!
Adăugat în 27/08/2012 de Duverna
Ţin să vă mulţumesc pentru acceptarea comentariului meu, şi anticipat pentru acesta în desfăşurare. "Să NU trecem niciodată peste ce stă scris"; ziceţi domnia voastră înţeleptă, acuzându-mă oarecum că am încălcat această Lege a lui Dumnezeu prin care, deosebim pe prorocul mincinos de prorocul adevărat. Bun. Aveţi dreptate domniavoastră, numai că... Însuşi Domnul Hristos în Persoană ne-a explicat că, va veni "Mângâietorul"; care este Duhul Sfânt al Creatorului; va veni la rugămintea şi stăruinţa Fiului şi Mijlocitorului nostru dintre om şi Dumnezeu; şi va face o Lucrare; o Lucrare a Sa, a Duhului Sfânt fără de care NU putem avea încuviinţată pocăinţa, Botezul cu Duhul Sfânt adică; precum ştim că a zis Ioan Botezătorul la întrebarea: "de ce botezi?" Şi răspunsul a fost că... eu vă botez cu apă, dar după mine vine Unul care vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu "Foc". Acum, veţi spune că Duhul Sfânt S-a pogorât la cincizecimi, şi a scris această Lucrare a Sa amintită de Domnul Hristos. Este adevărat numai că, a fost doar începutul scrierii Lucrării "Mângăietorului"; iar despre continuarea Lucrării, ni se pune unele întrebări necesare cum ar fi: "Oare, va găsi Fiul Omului credinţă pe pământ?" De ce ne pune Domnul Hristos această întrebare esenţială? Tot Domnul Hristos ne explică un fapt adevărat căci, NU putem duce... înţelege adică; mai devreme de timpul oportun, ce? Explicaţiile viitoare pe care le vom auzi de la Duhul Sfânt al Creatorului, prin cine? Prin mine; prin tine... Lauriane... dacă ai cu adevărat pe Duhul Sfânt; şi tot aşa. "Dacă voi nu înţelegeţi aceste lucruri simple lumeşti; cum veţi înţelege voi oare lucrurile viitoare cereşti"; ne întreabă Domnul Hristos. Şi atunci este logic să te abaţi puţin de la teologia Biblică existentă şi exprimată de mulţi alţii; şi să vorbeşti oamenilor prin Înţelepciunea pe care o ai dată de la Dumnezeu prin pogorârea Duhului Sfânt peste tine; dar să-ţi spui şi întrebarea pe care a pus-o mai înainte de tine Domnul Hristos... aceea cu privire dacă... vor crede sau nu... aceste cuvinte aparent altele decât cele cunoscute şi citite de noi prin Sfânta Scriptură. Aş dori, şi rog administratorul, sau administratorii; acestui site foarte voloros oamenilor; să mi se deblocheze interdicţia de a NU putea face predici şi scrie poezii ca altădată; căci tot noi suferim; tot noi ne săpăm groapa şi cădem tot noi în ea: satana fiind foarte înteligent cu mintea noastră rămasă de... căruţă... acum, când avem posibilităţi mari de aducerea la cunoştinţă prin, internet, televiziune, scrieri tipărite pe suport de hârtie; etc. Mulţumesc. Pace!
Adăugat în 27/08/2012 de poetpaul
Răspuns 2 ... privind cântările din veşnicie...

Nu înţeleg ( dar trebuie totuşi să înţeleg ) de ce domniavoastră deviază de la tema comentariului privind cântările de slavă şi mărire în veşnicie, abordând subiectul Duhului Sfânt, pe care poezia nu-L tratează ca parte de inspiraţie şi de vorbire. Atât! Mai mult cred că nu este necesar după cum se vede din cuprinsul comentariului. Cu multă stimă şi iubire frăţească!
Adăugat în 27/08/2012 de Duverna
Sper, ca veti intervenii in rezolvarea acestei situatii create maisus de pp[poet paul].Numaibine!
Adăugat în 27/08/2012 de sanda_tulics
Răspuns 3... privind cântările din veşnicie...

Pentru ,, sanda_tulicx ". Speranţa unei intervenţii în rezolvarea situaţiei create pe marginea comentariilor de către ,,poetpaul ", nu ştiu prin ce procedeu întreprins de mine v-ar putea satisface
partea spirituală pe care n-o cunosc. Aşa cum ne învaţă dragostea divină, am răspuns şi voi răspunde la orice comentariu, dacă necesitatea o cere. Şi voi răspunde cu multă prudenţă şi strângere de inimă, bazat pe principiul sfânt al dragostei care : ,,acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul".1 Cor. 13 7.
Adăugat în 28/08/2012 de Duverna
Însufleţească Domnul în noi toţi acest măreţ gând! Fiţi binecuvântat, frumoase versuri.
Adăugat în 28/08/2012 de floridinmaracineni
Aveti dreptate, fiti binecuvintat, ma refeream la faptul caci la resursa adugata de dumneavoastra, pp nu pierde ocazia de a se plinge si a aduce in discutie, faptul caci este interzis de resurse Crestine .Eu, m-am referit numai la acest punct, care chiar nu a re nimic cu postarea de mai sus. Fiti binecuvintat!
Adăugat în 28/08/2012 de sanda_tulics
Răspuns 4... privind cântările din veşnicie...

Pentru ,, sanda_tulics ". Mă simt dator să răspund din nou domnieivoastre, pentrucă eram pus într-o postură de nelinişte neştiind care vă este opţiunea şi poziţia pe marginea comentariilor purtate, pe tema de mai sus. Acum totul e clar, şi înţeleg la ce a-ţi făcut referire. Iubirea Golgotei e cea care ne strânge în adevărul lui Dumnezeu! Cu mult respect.
Adăugat în 28/08/2012 de Duverna
Fiţi binecuvântaţi - mai mult nu pot spune cuiva care deşi are vedere, este orb NU vede; deşi are auz, NU înţelege. Scuzaţi deranjul!
Adăugat în 28/08/2012 de poetpaul
Şi vederea şi auzul, dacă nu sunt canalizate pe făgaşul umilinţei personale în faţa Atotputerniciei lui Dumnezeu, atunci se poate cădea într-o falsă îndreptăţire de sine nevindecabilă, pentru că ea poate fi o continuă împotrivire faţă de îndemnurile Duhului lui Dumnezeu.
Adăugat în 28/08/2012 de Duverna
Statistici
  • Vizualizări: 959
  • Export PDF: 47
  • Comentarii: 13
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni