Marele nostru Preot
Autor: Ioan Hapca  |  Album: din comorile de har  |  Tematica: Zidire spirituala
Resursa adaugata de Ioanhapca in 17/04/2012
După ce-a adus odată
Preoția pe pământ
După vechea rânduială,
A venit cu-o Jertfă Sfântă
Și-a dat Noul Legământ,
Când pe cruce răstignit
Se-aducea pe Sine jertfă
Marele Preot fiind.

Ca Mare Preot aducea
Jertfa pe Altarul Sfânt,
Jertfă în același timp
Chiar pe Sine Se dădea.
În timp ce Legea a-mplinit
Unui veșnic Legământ
Temelia Îi punea
Mântuire oferind.

Azi, privim la Cer prin Har
Prin credința ce-am primit
Când Născuți din Duhul Sfânt
Am dobândit Cerescul Dar;
Și-L slăvim pe Sfântul Miel
Izbăviți deplin prin El
De tot ce ne-a despărțit
De al Cerului hotar.

Prin sângele jertfei Lui
Avem pe deplin iertare
Fiind pe veci biruitori
Și-naintea Domnului
Avem necurmat intrare
Primind binecuvântare
Chiar din mâna Tatălui,
Prin a Duhului Lucrare.

Moartea Sa a însemnat
O plată desăvârșită
Pentru-ntreaga noastră vină
Și pentru orice păcat.
A fost arhisuficientă
Și vrednică să satisfacă
Întreaga Dreptate Divină
Și Justiția Preasfântă.

Învierea Sa din morți
Presupune biruință
Plină de desăvârșire
Și-nviere pentru toți
Acei care prin credință
Și deplină cunoștință
S-au predat Lui și-n sfințire
Împlinesc voia-I măreață.

Învierea universală
A tuturor celor morți
Spre Judecata finală,
Este și ea-ntemeiată
Pe-nvierea Domnului
Căci El e „Fiul omului”
În mâna căruia-I lăsată
Și această judecată.

Zaragoza 15/04/2012
de Ioan Hapca (Ionică)
Motivul morții Domnului Isus Hristos a fost păcatele omenirii (Rom.3,25). Scopul morții Domnului Isus Hristos a fost răscumpărarea omenirii de sub puterea păcatului și reabilitarea ei (vezi și Rom.4,23-25). Învierea Sa este dovada clară că Jertfa Sa de ispășire a fost primită și a satisfăcut Dreptatea lui Dumnezeu. Păcatul a fost ispășit, moartea a fost biruită și avem de-acum „o nădejde vie”1Pet.1,3-5 fiindcă „În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere”Efes.3,12 și „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său”Efes.1,7. Semnificația și beneficiile Învierii Domnului sunt imposibil de descris detailat în cuvinte omenești. Eu pot să enunț doar câteva: Învierea Domnului Isus Hristos ne oferă pace cu Dumnezeu în fiecare zi, pace în inimile noastre, între noi...El a venit „Să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui” Col.1,20 Învierea Sa ne dă curaj și îndrăzneală sfântă, și siguranță asigurându-ne biruința; „Îndrăzniți, Eu am biruit lumea” Ioan.16,33 Învierea Sa este temelia pt. o viață nouă în acest veac: Este temelia pt. învierea și schimbarea Bisericii 1Cor.15,19,58; Fil.3,21: 1Tes.4,15-17; etc. Învierea Sa este temelia și garanția oricărei învieri în viitor Ioan.5,27-29: Apoc.20,11-15 Și temelia Noii Creații Apoc. cap.21 și 22 Toți aceia care s-au făcut una cu Hristos, în moartea Lui, prin credință sunt una cu El și în Învierea Lui Rom.6,1-11(4-5-8) vezi și Ioan.11,26 După ce a adus pe pământ Preoția după rânduiala lui Aron, pe cruce Domnul Isus Hristos a fost Mare Preot care aducea jertfa dar și jertfă în același timp, aducându-Se pe El Însuși jertfă Evrei.9,12-14 Prin această jertfă Domnul Isus Hristos a pus pentru totdeauna temelia Mântuirii noastre Evrei.10,10 Astfel, Lucrarea aceasta pe pământ a fost încheiată pentru că nu mai era nevoie de vre-o altă jertfă Evrei.9,26 Fiind Înălțat la cer Domnul Isus Hristos este Preot în Locul Preasfânt din cer, la dreapta lui Dumnezeu Evrei.9,24-26 El este „din veșnicie în veșnicie Dumnezeu”- Preot după rânduiala lui Melhisedec Evrei.5,10 și veșnic Împărat Evrei.7,1-2;8 Moartea Domnului Isus Hristos a însemnat o plată desăvârșită pentru păcat; o jertfă completă care a biruit puterea păcatului și întunericului, puterea lui satan și a morții. Învierea Sa a însemnat o biruință categorică asupra puterii morții și o ispășire definitivă a păcatelor prin care Legea și dreptatea lui Dumnezeu a fost pe deplin satisfăcută ca noi să putem fi considerați neprihăniți prin credința în El și să beneficiem de toate semnificațiile Învierii Sale, iar Înălțarea Sa presupune o biruință categorică asupra tuturor lucrurilor care au ținut închisă poarta veșniciei, a Împărăției veșnice și desăvârșite.
Hristos în jertfa Sa, este taina ţinută ascunsă timp de veacuri, dar descoperită la Golgota pentru mântuirea noastră.
Adăugat în 17/04/2012 de Duverna
pentru mine toata lucrarea facuta de Tatal Ceresc dindu-Si singurul Fiu la moarte pentru noi,inseamna;dragostea Ta este mai tare ca moartea.[atit de mult ne-a iubit...]Fiti binecuvintat si harul sa va fie inmultit !
Adăugat în 18/04/2012 de sanda_tulics
Statistici
  • Vizualizări: 1489
  • Export PDF: 68
  • Comentarii: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni