Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

La nuntă
Autor: Simion Felix Marţian  |  Album: fara album  |  Tematica: Nunta
Resursa adaugata de Felix in 08/03/2010
Frumoşi ca florile râzând în glastră,
Aşa sunt astăzi fericiţii miri
Când înaintea Domnului şi-a noastră
Fac legământul tainicei iubiri.

Noi îi iubim şi le urăm fierbinte
Belşug şi fericire-n casa lor,
Iar mâna tare-a Bunului Părinte
Scut să le fie pentru viitor.

El să le fie stâncă şi tărie,
Mereu ocrotitor, mereu cu ei,
Căci este fericire-n căsnicie
Când funia este-mpletită-n trei.

Doar Domnul le oferă garanţie
Pentru o pace trainică-n cămin,
De-aceea ne rugăm ca să le fie
Izvor de pace şi de har divin.

Frumoşi ca florile râzând în glastră,
Aşa sunt mirii-n bucuria lor,
Şi îi încredinţăm prin ruga noastră
În braţul Tatălui ocrotitor.
---------------------------------------------------

Ovidiu şi Andreea
(Vulcan, 4 mai 2019)

Vulcanul tot e azi în sărbătoare,
Şi luna mai s-a întrecut pe sine
Punând decorul, floare lângă floare,
Pe scena nunţii, căci perechea vine.

Şi iată-i luminoşi, frumoşi, senini,
Pe cei doi miri, Ovidiu şi Andreea,
Pornind de-aici spre anii care vin,
Să-şi scrie cu iubire odiseea.

Când a plecat Ovidiu din Vale
Lăsând părinţii, prietenii şi casa,
Nu se gândea că-i va ieşi în cale
La Bucureşti, cea ce-i va fi nireasa.

Dar ei au fost purtaţi în rugăciune,
Şi dacă s-au găsit unul pe altul
N-a fost hazard, aşa cum unii-ar spune,
Ci i-a condus din ceruri Preînaltul!

Nuntim cu ei azi plini de bucurie,
Punând urări în fiecare floare,
Dar cerem Tatălui din veşnicie,
Prin rugăciune, binecuvântare.

Să pună Domnul armonie-n casă,
Prin dragoste din dragostea cerească,
Să nu lipsească pâinea de pe masă,
Şi prin copii spre cer să-nmugurească.

Noi cerem Celui ce binecuvântă,
Ştiind că rugăciunea este cheia
Care deschide vistieria sfântă,
Dând daruri lui Ovidiu şi Andreea.

Amin
-------------------------------------------------------------
Robi şi Laura
(Petroşani-Parâng 14 oct 2018)

Într-un decor cu raze ce se frâng,
În straiul toamnei vrând să se comprime,
Noi suntem azi la Rusu în Parâng
Ca să vedem o nuntă... la-nălţime!

Şi nu doar altitudinea-i ceva,
Cât dragostea-i la cote ridicate;
Aşa e Robi, Laura-i aşa,
Cu inimi care bat îngemănate!

Ne bucurăm cu ei, la nunta lor,
Înconjurându-i cu afecţiune,
Dar mai presus de daruri şi de flori,
Să îi purtăm cu toţi în rugăciune.

Căci Dumnezeu le poate oferi
Mai mult decât noi am putea vreodată,
De-aceea vrem ca-n viaţă, zi de zi,
Să-i însoţească-n toate Sfântul Tată!

Să aibă pace sfântă în cămin,
Iar pâinea zilnică să nu lipsească,
Şi ca să fie împliniţi deplin
Prin copilaşi dorim să odrăslească.

Noi le dorim ce-i bun şi ce-i frumos
Şi-n rugăciune noi le cerem toate,
Ştiind că vor primi neîndoios,
Căci Dumnezeu le are, vrea şi poate.

Cu Robi şi cu Laura nuntim
Şi chiar Parângul s-a gătit de nuntă,
Dar e aici, şi-aceasta e sublim,
Acel ce din vecii binecuvântă!
-------------------------------------------------

Mihai şi Denisa
(Bucureşti, 6 august 2018)

Când Dumnezeu, în planul Său divin,
Făcea perechea, precum El decis-a,
Vedea în timp, prin ani ce trec şi vin,
Şi pe Mihai cu-aleasa lui, Denisa.

Pentru că ei, în căutarea lor,
Şi în dorinţa de-aşi găsi iubirea
Au stat în rugăciuni, stăruitor,
Şi ca răspuns venit-a împlinirea.

Şi astăzi însoritul Bucureşti
Îşi poate trece la „evenimente”
O nuntă-n care coruri îngereşti,
Spre-a binecuvânta, -s aici prezente!

Ne bucurăm văzându-i luminoşi
Şi-i copleşim cu daruri şi... iubire,
Cerând prin rugăciune, credincioşi,
Din Cer o permanentă ocrotire.

Noi le dorim ca-n toate Dumnezeu
Cu Harul Lui divin să-i însoţească,
Prezent fiind în casa lor mereu
Prin binecuvântarea Sa cerească.

Şi credem că Acel ce le-a-ndrumat
Prin viaţă paşii, unul către altul,
Va fi cu ei la drum neîncetat,
Căci este Tatăl nostru, Preaînaltul!

Printre nuntaşi de-aici, sau din Vulcan,
Domnu-i prezent, aşa cum El promis-a,
Trasând un drum de Har nepământean
Pentru Mihai şi-aleasa lui, Denisa.

---------------------------------------------------
Vasi şi Ema
(Bistriţa, 23 iunie 2018)

De ce e vara mult mai... aurie,
Şi Bistriţa e mai strălucitoare?
De ce degajă totul bucurie
Şi ziua asta e încântătoare?

Sunt întrebări la care pot răspunde
Fără-a greşi, doar Vasi şi cu Ema,
Miri navigînd pe-ale iubirii unde
Ce-şi împletesc cu soare diadema.

E nunta lor, e marea sărbătoare
Când căile în viaţă devin una
Şi prin cerească binecuvântare
Sunt împletite pentru totdeauna.

Ei s-au găsit căci s-au rugat fierbinte
Să îi îndrume Domnul veşniciei,
Şi azi uniţi de El prin legăminte
Pornesc senini pe calea căsniciei.

E ziua nunţii lor, gătită-n roze,
Cu soare viu ce stăruie-n fereastră,
Dar mai presus de flori, urări sau... poze,
Să fie astăzi rugăciunea noastră.

Să cerem, stăruind în rugăciune,
Ca Domnul slavei să-i călăuzească,
În casa lor cântarea să răsune
Şi pacea Domnului să locuiască.

Le fie pâinea-n casă nelipsită
Şi sănătatea dar din veşnicie,
Prin prunci le fie casa împlinită,
Şi peste toate-o sfântă armonie!

Nuntind, ne bucurăm aici la nuntă
Văzând că-n toate dragostea-i emblema
Şi că Acel ce-n veac binecuvântă
Îi va-nsoţi pe miri: Vasi şi Ema.

Amin
------------------------------------------------
Vasi şi Eunicia

Prin Logos toate s-au înfăptuit
Când Creatorul a decis: „Să fie!”,
Și a încoronat ce-a plăsmuit
Făcând pe om, pe care l-a-mplinit
Numai atunci când i-a făcut... soție.

Și din Eden venind, de mii de ani,
Ajuns-a pân’la noi căsătoria:
Un „el” și-o „ea” pornind uniți prin ani,
Cum astăzi, la Betel în Botoşani,
Vedem doi miri trăindu-și bucuria.

Ei nu s-au întâlnit întâmplător,
Căci Vasi avea cererile sale
În faţa Domnului, stăruitor,
Şi Domnul, ca răspuns îndurător
I-a scos pe Eunicia în cale.

Însă şi ea la rândul ei a stat
În faţa Domnului în rugăciune,
Şi iată că răspunsul i s-a dat,
Şi lângă cel ce-i e de azi bărbat
Ea va cânta pe-ale iubirii strune.

Da, Domnul i-a văzut în via Sa
Şi le-a văzut şi râvna în lucrare,
De-aceea ştim că ne va asculta
Acuma când cu toţi Îl vom ruga
Să dea din ceruri binecuvântare.

Să lase pacea Lui peste cămin
Şi pâinea-n el nicicând să nu lipsească,
Iar când pe cerul ce-l dorim senin
Vedea-vor uneori că norii vin,
Cu braţul Său divin să-i ocrotească!

E sărbătoare astăzi la Betel
Şi lângă miri nuntim cu bucurie,
Dar facem din dorinţa noastră ţel,
Ca tot alături să le fim, la fel,
La Nunta Mielului în Veşnicie!
-------------------------------------------------

Andrei și Mara
(Timișoara 25 august 2017)

Când Dumnezeu, în plan desăvârșit,
Încredința bărbatului comoara,
Adică ajutorul potrivit,
Vedea prin ani, prin timp nemărginit,
Și mirii de-astăzi, pe Andrei și Mara.

Fiindcă știm că nu întâmplător,
Ci numai ca răspuns la rugăciune
S-au întâlnit în viață pașii lor,
Ca să cunoască astăzi, arzător,
În viața lor a dragostei minune.

Cum altfel, labirintul pământean
Cu mii de drumuri ce străbat azi țara
I-ar fi condus spre-același nou liman,
Iar ei venind din Deva și Vulcan
Să se-ntâlnească-aici la Timișoara?

Suntem la sărbătoarea nunții lor
Să-mpărtășim aceeași bucurie,
Dar dincolo de vervă și decor
Dorim ca Cel Atoatezidiror
Să-i binecuvânteze-n căsnicie.

Noi dăm doar daruri și îmbrățișări
Și le-oferim cu dragoste pe toate,
Însă mai mult decât de-orice urări
Nevoie au de binecuvântări
Și Domnul dă, căci are, vrea și poate.

Să cerem, deci, Părintelui divin
Să umple El și viața și... cămara
Pentru toți anii vieții, care vin,
Și-n căsnicie, sub un cer senin
Să-i poarte pașii pe Andrei și Mara!

Amin
-------------------------------------------------

Alex și Alexandra
(Vulcan, 18 iunie 2017)

Zidirea toată este prin Cuvânt,
E prin acel primordial: „Să fie!”,
Iar peste toate, ca deznodământ,
L-a pus pe om, făcându-l din pământ,
Pe care l-a-mplinit dându-i soție.

Așa-a fost în Eden, și tot așa
Familia își va urma cărarea:
Mereu un țel, mereu un „el” și-o „ea”,
Cum astăzi Alex și-Alexandra sa
Pornesc primindu-și binecuvântarea.

Ei și-au dorit să aibă un cămin,
Un cuib în care să își țeasă anii,
Iar Cel din veșnicii, Tatăl divin,
I-a însoțit, scriindu-le-n destin
Un drum pe hărțile Marii Britanii.

S-au întâlnit crezând în rugăciuni
Și în răspunsul dat din cer de Tatăl,
Iar când ai dragostei aprinși cărbuni
Dau vâlvătăi, se-nfăptuiesc minuni,
Căci rezultatul este-aicea, iată-l!

Tineri frumoși privind spre viitor
Fără îngrijorare, fără teamă,
Căci astăzi viața, căsnicia lor,
Le-ncredințăm Celui ocrotitor,
Al cărui Nume peste ei Se cheamă.

Lasă din ceruri binecuvântare,
Și-alături, Doamne, veșnic să le fii,
Belșug toarnă pe-a vieții lor cărare,
Viață pe care, ca o-ncununare,
Să le-o-nflorești Tu, Tată, cu copii.

Ne bucurăm cu ei, la nunta lor,
La startul vieții lor de căsnicie
Pe-un drum pe care li-l dorim ușor,
Știind că vom nunti și-n viitor
La nunta Mielului, în veșnicie.
--------------------------------------------------

Silviu și Ina
(Petroșani, 21 ianuarie 2017)

Prin Logos toate s-au înfăptuit
Când Creatorul a decis: „Să fie!”,
Și a încoronat ce-a plăsmuit
Făcând pe om, pe care l-a-mplinit
Numai atunci când i-a făcut... soție.

Și din Eden venind, de mii de ani,
Ajuns-a pân’la noi căsătoria:
Un „el” și-o „ea”pornind uniți prin ani,
Cum azi vedem aici, la Petroșani,
Pe cei doi miri trăindu-și bucuria.

Silviu-a umblat, voiaj după voiaj
Și-a străbătut și mări și continente
Purtând cu el speranțele-n bagaj,
Dar Domnu-i pregătise lui, la Blaj,
O împlinire-a dragostei ardente.

Și nici Alexandrina nu știa,
Că tânărul ce colinda pământul
Era răspuns la rugăciunea sa
Și că-ntr-o zi alături îi va sta
Uniți de Cel ce-i din vecii Cuvântul.

Pe ale vieții căi s-au întâlnit,
Dar știm că nu-i nimic la întâmplare
Și că Acel ce i-a călăuzit,
Până când unul pe-altul s-au găsit,
Îi va-nsoți prin binecuvântare.

Și cei ce azi, veniți de peste zări,
Ca să ne bucurăm cu ei la nuntă,
Din dragoste le facem vii urări
Și-n rugă cerem binecuvântări
Din brațul Celui ce binecuvântă.

Și astfel peste căsnicia lor
Din ceruri revărsându-se lumina
În toate Cel Atoateziditor
Îi va călăuzi ocrotitor
Pe Silviu și pe aleasa-i Ina.

Amin
---------------------------------------------------------

Sami și Estera
( Vulcan, 14 august 2016)

În căutări urmând să ne-mplinească,
Pășim pe hărți ce tapetează Terra
Până-ntr-un punct, când pronia cerească
Face ca două căi să se-ntâlnească,
Cum azi vedem la Sami și Estera.

Aveau în față zările deschise
Și către zbor îi îndemna înaltul,
Dar binecuvântările promise
Venit-au după rugăciuni aprinse
Când pașii i-au purtat unul spre altul.

Și Cel ce-a hotărât că nu e bine
Să-și ducă omul singur viețuirea
Unește azi cu legături divine
Pe mirii ce se-apropie de Sine,
Sfințindu-le din cerul Său unirea.

Iar peste drumul ce le stă-nainte
Tot Dumnezeu cu dragoste va pune
Pavaj de minunate daruri sfinte
Pe care ei, uniți prin legăminte,
Vor merge mulțumind prin rugăciune.

Căci nunta e un start cu tot avântul
Și cu cântări înflăcărând văzduhul,
Pe harta vieții, mare cât pământul,
Pe care vor avea ca ghid Cuvântul,
Iar ca busolă, pretutindeni, Duhul.

Noi, ca nuntași, unindu-ne dorința
Prin cântul care-ncinge atmosfera,
Să ne rugăm cu toată stăruința
Ca Domnu-n carul Său de biruință
Să poarte-n veci pe Sami și Estera.

Amin
-----------------------------------------------------
Radu și Irina
(Vulcan, 17 iulie 2016)

E sărbătoare astăzi la Vulcan
Și, din iubire izvorând, lumina
Învăluie cu straiu-i diafan
Pe cei doi miri: pe Radu și Irina.

Când Radu spre Lupeni mergea cu dor
Știa că Domnu-n planurile Sale,
Ca un răspuns la rugăciunea lor,
A scos pe unul altuia în cale.

Și astăzi sunt aici, frumoși, senini,
Pornind de azi pe-o singură cărare,
De dragoste fierbinte-n inimi plini,
Dar și cerească binecuvântare.

Căci noi vom cere azi, în rugăciuni,
Ca-n legătura care se formează
Să stea mereu alături, calzi și buni,
Vegheați de Cel ce binecuvântează.

Și Domnul să domnească-n casa lor
Cu pacea Lui și armonie sfântă,
Iar traiul le va fi-ndestulător
Stând lângă Cel ce-n veci binecuvântă.

Nuntim aici văzând cu bucurie
Cum sâmburul iubirii-și dă tulpina,
Dorind ca și la Nuntă-n veșnicie
Să ne vedem cu Radu și Irina.

Amin
-------------------------------------------------------

Andrei și Alexandra
(Oradea, 8 mai 2016)

Azi primăvara în splendoarea ei
Face Oradea toată mai frumoasă;
Așa ar spune mirele, Andrei
Și Alexandra, tânăra mireasă.

Totul în jur e mai strălucitor
Și-orice cuvânt pare fior de strună
Căci azi e sărbătoarea nunții lor,
Este prefața vieții împreună.

Ei nu s-au întâlnit pe Jiu sau Criș
Unde obârșii le pulsează-n vene,
Ci pașii lor, luînd viața pieptiș,
S-au întâlnit... pe căi europene.

Dar cum nimic nu e întâmplător
Noi știm că-n toate pronia cerească
A îndrumat în viață pașii lor
Și a făcut ca ei să se-ntâlnească.

Căci fiecare este un răspuns
La rugăciunea celuilalt, fierbinte,
Deci și de-aici, de unde au ajuns,
Tot Domnul îi va duce înainte.

Noi suntem azi cu ei căci îi iubim,
Trăind intens această sărbătoare,
Și-n rugăciunea noastră stăruim
Cerând din ceruri binecuvântare.

Să le dea Domnul numai bucurii
Și în cămin o sfântă armonie,
Să le-nsorească viața cu copii,
Pe-un drum de pace până-n veșnicie.

Oradea s-a gătit, sub cerul ei,
Cu flori de mai pe mantia-i frumoasă
Pentru cei doi: el, mirele, Andrei
Și Alexandra, draga lui mireasă.

Amin
------------------------------------------------------
Emanuel și Rebeca
(Vulcan, 17 octombrie 2015)

Toamna e mai frumoasă-n acest an
Și-arama ei e mai strălucitoare,
Căci de la Uricani pân-la Vulcan
Jiul de Vest e tot în sărbătoare.

Și cum n-ar fi, când malu-i povârnit
A însoțit de-atâtea ori poteca
Pe care Manu, june-ndrăgostit,
Mergea s-o întâlnească pe Rebeca.

Și astăzi sunt aici, surâzători,
Având iubirea-n inimi și-n privire,
Înfloritori ei înșiși printre flori
Pornind pe drumul către împlinire.

Prin hărnicia sa, Emanuel
Și-a-ntemeiat deja gospodărie,
Dar ce-i lipsea a înțeles și el,
Și-a căutat, rugându-se, soție.

Rebeca este, iată, un răspuns
La rugăciunea lui stăruitoare,
Cum și ei azi răspunsul i-a ajuns
La cererea făcută cu ardoare.

Noi nu le oferim decât... urări,
Însă putem să ne rugăm fierbinte
Să toarne Domnul binecuvântări
Peste viața ce le stă-nainte.

Pacea divină fie-le-n cămin
Prezență-mbelșugată și tihnită,
Hambarul vieții totdeauna plin
Și, prin copii, viața împlinită.

Nuntași din Uricani și din Vulcan
De miri alături stăm cu bucurie,
Dorind să fim și-n Noul Canaan,
La nunta Mielului, în veșnicie.

Amin

------------------------------------------------------
Ioan și Tabita
(Vulcan, 8 noiembrie 2014)

E sărbătoare astăzi la Vulcan,
Timpul marcând în calendar clipita,
Și-ntr-un decor floral și diafan
Vedem aici pe mirele Ioan
Alături de mireasa lui Tabita.

Suntem uimiți cum drumurile lor
S-au întâlnit pe un pământ iberic,
Dar știm că nu-i nimic întâmplător
Și drumul lor comun spre viitor
Iubind îl vor împodobi feeric.

Noi îi vedem frumoși, surâzători
În bucuria lor copleșitoare,
Dar cum pe cerul vieții sunt și nori
Să cerem din divinele comori
Și scut la greu și sfântă îndrumare.

Căci bucurându-se de scut divin
Și stând mereu de Dumnezeu aproape,
Ei vor avea și pace în cămin
Și binecuvântări cerești din plin,
Iar lacrimi nu vor stărui în pleoape.

De-aceea pentru ei, prin rugăciuni,
Să-I cerem Domnului acestea toate,
Ca rămânând în El, curați și buni,
Să-i însoțească-n viață cu minuni
Căci Dumnezeul nostru veșnic poate!

Din Alba Iulia și din Vulcan
Suntem la nuntă azi, cu bucurie,
Alături de Tabita și Ioan,
Dorind ca-ntr-un decor nepământean
Să fim cu toți nuntași și-n veșnicie.

Amin
------------------------------------------------------------

Dragoș și Ligia
(Focșani, 5 octombrie 2014)

Parcă și straiul toamnei la Focșani
Este de sărbătoarea nunții gata,
Uimind prin fastul său pe artizani,
Căci nunta are, dăinuind prin ani,
O filă nouă azi la Maranata.

Dragoș și Ligia, pe drumul lor,
Punând dorințele în rugăciune
S-au întâlnit, și nu întâmplător,
Căci Cel care-i din veac Îndurător
Răspunde dând din Ceruri daruri bune.

Cum altfel în imensul București
S-ar fi-ntâlnit Focșaniul cu Vulcanul,
De n-ar fi fost călăuziri cerești
În urma rugăciunii părintești
Care-mpletea iubirea cu elanul.

Ei astăzi sunt aici, îmbujorați,
Cu fericirea-n inimi și-n privire
Și noi ne bucurăm cu ei, ca frați,
Dar pentru-a fi în viață protejați
Le trebuie cerească ocrotire.

De-aceea-n dragostea ce le-o purtăm
O rugăciune să-nălțăm, fierbinte,
Căci dincolo de tot ce-o să le dăm
Este vital să îi încredințăm
În brațul tare-al Bunului Părinte.

Cum Dragoș și cu Ligia pășesc
Pe un drum nou în miezu-acestei toamne,
Să ne unim cu toți cei ce-i iubesc
Cerând prin rugă Tatălui ceresc:
Revarsă-Ți grația divină, Doamne!

Amin

--------------------------------------------------

Corneliu şi Daniela
(Cluj Napoca, 13 octombrie 2013)

În Cluj toamna-i mai vie-n acest an
Căci pe arama frunzelor, dantela
Poartă lumini din Vama şi Vulcan,
Ca straiul neprihanei, diafan,
Pe mirii Corneliu şi Daniela.

De sunt alături azi, surâzători,
Cu dragostea citindu-se pe faţă,
E pentru că din cer, îndurător,
Tatăl ceresc primit-a ruga lor
Şi i-a călăuzit mereu în viaţă.

Iar azi, când pe acelaşi drum pornesc,
Alături le suntem, cu bucurie,
Dorindu-le tot ceea ce-şi doresc,
Dar mai presus de-orice, Tatăl ceresc
Să-i binecuvânteze-n căsnicie.

Să binecuvânteze El căminul lor
Cu pace, bucurie, sănătate,
Iubire şi copii ascultători,
Belşug de pâine şi în toate spor,
Că-n mâna Domnului sunt astea toate.

Şi cerul vieţii de va fi-nnorat
Rămână neclintiţi pe totdeauna,
Căci Cel ce până-acum i-a îndrumat
Şi legâmintele le-a ascultat,
E Cel ce-a potolit cândva furtuna.

Pornind pe-al vieţii necuprins ocean
Din Cluj o barcă îşi ridică vela
Şi suflă-n ea, din Vama şi Vulcan,
Cei ce se roagă-n duh, nepământean,
Pentru Corneliu şi Daniela.

Amin
--------------------------------------------------------

Emanuel şi Rebeca
( 15 septembrie 2013)

Septembrie-i mai viu în acest an
Şi-n cântec îşi revarsă fonoteca,
Fiincă este nuntă la Vulcan
Şi pe un drum comun, cu mult elan,
Emanuel porneşte cu Rebeca.

Ştiind că nu-i nimic întâmplător
Şi că au fost purtaţi în rugăciune,
Noi credem că şi drumurile lor,
Unindu-se, pornesc spre viitor
Vegheaţi de Cel ce dă doar daruri bune.

De-aceea noi, dincolo de urări
Făcute cu o dragoste fierbinte,
De calde zâmbete, de-mbrăţişări,
Dincolo de extaz şi-aplaudări,
Să ne rugăm Divinului Părinte

Ca mâna Lui să fie peste ei
Şi-n viaţă pas cu pas să-i ocrotească,
Căci funia când e-mpletită-n trei
Rezistă la-ncercări şi-n anii grei,
Iar pacea sfântă să îi însoţească.

Un colţ de rai să fie casa lor,
Şi-n crez, cu certitudini pentru „mâine”,
Ştiind că-i Domn şi peste viitor
Cel care dă cu braţ mângâietor
Belşug de pace şi belşug de pâine.

Şi, răspunzând din Cer, Tatăl Ceresc
Cu dragoste va transforma poteca
În drum cu flori ce veşnic înfloresc,
Pe care azi cu dragoste pornesc
Emanuel şi-aleasa lui, Rebeca.

Amin
------------------------------------------------------

Robi şi Andreea
( Vulcan, 20 iulie 2013)

Al bucuriei necuprins ocean
Înspumegat îşi toarce odiseea,
Purtând spre-al fericirii cald liman
Iubiri ce se-mpletesc azi la Vulcan
Formând perechea Robi şi Andreea.

Când Dumnezeu în planul său divin
A hotărât ca doi să fie una,
Având un drum, o ţintă, un destin,
Unea pe cei ce-au fost, ce sunt, ce vin,
Ca şi pe cei de azi, pe totdeauna.

De-aceea, de-i vedem surâzători,
Cu trandafiri ce le-nfloresc pe faţă,
E pentru că un Tată iubitor
Le-a ascultat din ceruri ruga lor
Şi le-a fost scut şi călăuză-n viaţă.

Acelaşi Tată sfânt, care acum
Este prezent aici, la sărbătoare,
Sfinţind unirea lor pe-al vieţii drum
Şi, ca pe un nepreţuit parfum,
Turnând din ceruri binecuvântare.

E şi dorinţa noastră pentru ei
Din dragostea ce le-o purtăm, fierbinte,
De-aceea cu-ale rugăciunii chei
Deschidem, în Cuvânt având temei,
Trezorerii cereşti cu daruri sfinte.

De-acolo vrem să vină-n casa lor
Divină armonie, sănătate,
Belşug de pâine şi în toate spor,
Căci Domnul nostru bun şi-ndurător
Răspunde dăruind cu bunătate.

În viaţă drumul e adesea greu,
Însă ştiind că rugăciunea-i cheia
Pentru problemele ce vin mereu,
De azi încredinţăm lui Dumnezeu
Pentru-acest drum pe Robi şi Andreea.

Amin
-----------------------------------------------------------

Cornel şi Marta
(Mediaş, 13 iulie 2013)

Nebănuite-s căile divine,
Şi-atunci când viaţa-şi etalează harta
Vedem cum drumuri aparent străine
Se întâlnesc, şi se-mpletesc destine
Aşa cum sunt acum Cornel şi Marta.

Avut-au drumul propriu fiecare,
Cu frământare şi cu bucurie,
Corăbii care navigând pe mare
Se întâlnesc, dar nu la întâmplare,
În portul oferit de căsnicie.

De-aici, pe-un drum comun, cu tot avântul
Pornesc având ca scut în valuri harul
Şi vor avea mereu în pânze vântul
Dacă busolă le va fi Cuvântul
Şi în Isus Cristos avea-vor farul.

Cu flori şi daruri copleşim azi mirii
Şi-n toate astea dragostea se pune
Dar, tot ca o dovadă a iubirii,
Să ne alăturăm şi noi zidirii
Purtând unirea lor în rugăciune,

Ca din cereasca binecuvântare
Să se reverse peste ei preaplinul
De dragoste divină şi-ndurare,
Iar viaţa să le fie numai soare
Şi fie-le un colţ de rai căminul.

Şi Cel ce-n mâna Lui le ţine toate
Să lase-n casa lor belşug de pâine,
Iubire, pace, multă sănătate,
Căci Domnul nostru are, vrea şi poate,
Iar binecuvântarea Lui rămâne.

E nuntă, e prilej de bucurie
Şi astăzi cerul îşi deschide poarta
Ca să reverse har din veşnicie,
Unind pe cei ce-n sfântă armonie
Pornesc de azi pe-un drum: Cornel şi Marta.

Amin
--------------------------------------------------

Iulian şi Andreea
(Vulcan 25 mai 2013)

E clocot viu, e nuntă la Vulcan,
Doi tineri îşi încep azi epopeea
Pe-al căsniciei necuprins ocean;
Priviţi-i: mirele e Iulian
Şi-alături e mireasa lui, Andreea.

Din frăgezimea tinereţii lor
Ei au ales în viaţă Calea bună,
Slujindu-I Domnului stăruitor,
Şi, pregătindu-I pentru viitor,
Domnul îi vrea de astăzi împreună.

Noi ştim, văzându-i azi îmbujoraţi,
Că îi uneşte-o dragoste fierbinte
Şi vor rămâne-n dragoste legaţi
Atâta timp cât ei vor fi purtaţi
Pe braţele Divinului Părinte.

De-aceea azi, dincolo de urări
Prin care le dorim doar cele bune,
De daruri pentru ei, de-mbrăţişări,
Dincolo de poeme şi cântări,
Să ne unim cu toţi în rugăciune

Şi Domnului să-I cerem pentru ei
Să-i înconjoare cu o pace sfântă,
Fiindu-le El scut în anii grei,
Şi astfel funia să fie-n trei:
Ei doi şi Cel ce-n veci binecuvântă.

Să aibă armonie în cămin,
Belşug şi multă, multă sănătate
Şi pentru ei şi pruncilor ce vin,
Acestea din al cerului preaplin
Căci Domnul nostru are, vrea şi poate.

Dacă-i Vulcanul astăzi un “vulcan”
Cu siguranţă dragostea-i scânteia
Ce-a declanşat în iureş, cu elan,
O sărbătoare-n care Iulian
Porneşte-n viaţă-alături de Andreea.

Amin
--------------------------------------------------


Florin şi Flavia
(Bistriţa, 25 august 2012)

Când Dumnezeu Şi-a-ncununat zidirea
Suflând viaţă-n lutul plămădit,
I-a mai făcut, pentru-a gusta-mplinirea
Şi a cunoaşte-n viaţă odrăslirea,
Un ajutor, pe cel mai potrivit.

Venind din Rai, avându-şi obârşia
În primul cuplu ce s-a consemnat,
Vedem cum se-nfiripă căsnicia,
Şi-avându-şi în iubire temelia
Uneşte-n veci femeie şi bărbat.

Paradoxal, dar dragostea uneşte
Până şi paralelele pe hărţi:
Vedem pe-a Sighetului cum porneşte
Şi tocmai la Agigea întâlneşte
Pe-a Bistriţei, venind din două părţi.

Acolo, undeva, pe ţărm de mare
S-a întâlnit cărarea lui Florin
Cu-a Flaviei, şi nu la întâmplare,
Căci rugăciunile însoţitoare
Le-au oferit şi scut şi ghid divin.

Ei sunt ai Domnului, Domnu-i iubeşte
Şi tot prin Domnul sunt aici, acum
Ştiind că-n căsnicie se porneşte
Cu-acelaşi Domn, care îi şi uneşte
Şi care îi va însoţi la drum.

Nuntim cu ei, părtaşi la bucurie,
Şi îi îmbrăţişăm, căci îi iubim,
Dar darul nostru, pentru veşnicie,
Să fie-o rugăciune-n clocot, vie,
În care dragostea să o-mpletim

Cerându-I Celui care dă, căci poate,
Pentru viaţa lor, pentru cămin,
Iubire, pace, pâine, sănătate,
Copii, succese în activitate
Şi locuri pregătite-n Cer, amin.


--------------------------------------------------

Cristi şi Bianca
(Moigrad-Porolissum SJ-20 mai 2012)

N-a fost nicicând Moigradul mai gătit,
Nici Măgura mai răsfăţată-n soare
Cuprinsă de azurul nesfârşit;
Aşa vor spune azi, în gând unit,
Cristi şi Bianca, cu înflăcărare.

Căci azi, la sărbătoarea nunţii lor,
Şi luna mai s-a întrecut pe sine,
Mai generoasă ca oricând cu flori
Care-ntr-o avalanşă de culori
Ţâşnesc în irizări diamantine.

Purtându-şi neprihana ca pe-un strai
Şi ca pe-o diademă bucuria,
Azi mirii, însoţiţi de-al lor alai,
Stau înaintea Celui ce din Rai
A întocmit pe veci căsătoria.

Când drumurile lor s-au întâlnit,
Şi ştim că nu-i nimic la întâmplare,
Deodată Clujul tot a devenit
Doar linie de start pe-un drum unit
Ce-a împletit cărare cu cărare.

Şi-acum în faţa Tatălui divin
Ce-i plin de dragoste şi îndurare,
Ei stau smeriţi, cu sufletul senin,
Şi-aşteaptă din al cerului preaplin
Să toarne sfânta-I binecuvântare

Iar noi, în dragostea ce le-o purtăm,
Să ne unim cu toţi în rugăciune
Şi ceea ce noi nu putem să dăm
Dar le dorim, atunci când ne rugăm
Să cerem Celui ce dă daruri bune.

Azi a plecat o floare din Vulcan
Având altă grădină pregătită,
Iar Grădinarul, după sfântu-I plan
Îl va călăuzi pe Cristian
Şi floare fi-va sigur îngrijită.

Nuntim, părtaşi la bucuria lor,
Într-o explozie de curcubeie
Dorind ca, tot cu ei, în viitor
La Nunta sfântă să plecăm în zbor
Având decor de nuntă căi lactee.

Amin

---------------------------------------------------

Samuel şi Daniela
(Vulcan-19 mai 2012)

Luna lui mai ne bate-n geam cu flori
Şi-şi etalează-n jur acuarela
Dând farmec viu acestei sărbători,
Când se ivesc ai căsniciei zori
La Samuel şi-aleasa-i Daniela.

A fost un timp marcat în viaţa lor
Când paşii li s-au întâlnit pe cale
Şi totul devenea strălucitor,
Căci inimile lor porneau în zbor
Plutind cu ale dragostei petale.

Nu mai e Uricani şi nici Vulcan
Ci doar un drum mergând spre fericire
Prin sfere cu decorul diafan;
Aşa simt ei acum, şi nu în van,
Căci totul e posibil în iubire.

Dar pentru ca tot ceea ce-şi doresc
Pe drumul vieţii să se împlinească,
Acum, când amândoi la drum pornesc,
Să ne rugăm Părintelui ceresc
Ca în umblarea lor să-i însoţească.

De-aceea suntem astăzi lângă ei,
Împărtăşind aceeaşi bucurie,
Să ne rugăm fierbinte, cu temei
Ca funia să se-mpletească-n trei,
Domnul fiind cu ei în căsnicie.

Aşa că, haideţi toţi să înălţăm
O vie rugăciune spre Acela
Care răspunde-atunci când ne rugăm:
O, Doamne, -n mâna Ta încredinţăm
Pe cei doi miri: Sami şi Daniela.

Amin


--------------------------------------------------


Daniel şi Diana
(Turda, septembrie 2010)

Zidirea-ntreagă are-un început
Prin Dumnezeu, prin Cel ce-a zis: ”Să fie…!”
Şi proaspătului chip făcut din lut
I-a dat în stăpânire ce-a făcut
Dar l-a-mplinit doar când i-a dat... soţie.

Unirea-nfăptuită în Eden
Prin hotărârea Tatălui, contur da
La ceea ce a devenit peren
Căci al unirii-n dragoste refren
Se-aude până azi, şi-aici la Turda.

Şi ceea ce-a instituit Acel
Ce-mpărăţind Îşi poartă-n veci coroana,
Vedem, după edenicul model,
Aici, unde mirele Daniel
Alături stă de-aleasa lui, Diana.

Ei n-au uitat cum Clujul a-nflorit,
Gătindu-se parcă de sărbătoare,
Când drumurile lor s-au întâlnit;
Aşa vedeau, prin ceea ce-au simţit,
Ştiind că nu-i nimic la întâmplare.

Ceea ce au de spus aici, acum,
Este un DA, un DA care uneşte,
Şi-apoi ei vor pleca, dar nu oricum
Ci însoţiţi pe al vieţii drum
De Cel ce binecuvântând sfinţeşte.

Noi suntem lângă ei căci îi iubim,
Fiind cu ei părtaşi la bucurie,
Şi-n rugăciune vrem să ne unim
Ca ceea ce-şi doresc să le dorim,
Cerând Părintelui din Veşnicie.

Fiindcă Domnul dă celor ce-I cer,
Să cerem să-şi reverse Cerul mana
În al cotidianului paner,
Călăuzind pe drumul către Cer
Pe Daniel şi-aleasa lui Diana.

Amin
---------------------------------------------------------------------

Beni şi Bianca
(Vulcan, mai 2010)

Natura s-a gătit de sărbătoare
Înveşmântată cu floralul strai
Şi în această mare de culoare
Chiar mirii, cu priviri strălucitoare,
Apar frumoşi ca două flori de mai.

Beni şi Bianca, luminoşi la faţă
Şi îmbătaţi de-al dragostei parfum,
Trăiesc a căsniciei lor prefaţă
Acum când se unesc pornind în viaţă
Mână în mână pe acelaşi drum.

E nunta lor, e bucurie mare,
Dar noi nu vrem doar să-i felicităm,
Ci Domnului să-i cerem cu ardoare
Să toarne sfânta-I binecuvântare
Şi-n braţul Lui să îi încredinţăm.

Să cerem Domnului să-i ocrotească,
Să binecuvânteze El căminul lor
În care pacea sfântă să domnească
Şi nicicând pâinea să nu le lipsească
Pe-un drum pe care li-l dorim uşor.

Să le dorim deci pentru căsnicie
Belşug şi pace, multe bucurii
Născute din iubire veşnic vie,
Iar peste toate-acestea să mai fie
Şi cristaline glasuri de copii.

Beni şi Bianca poartă-n ochii lor
Iubirea care-şi ţese tainic vraja
Şi de vor fi la fel şi-n viitor
Urcuşu-n viaţă le va fi uşor,
Iar primul lor urcuş este... spre Straja.

Amin
------------------------------------------------------

Iosif şi Diana
( Lupeni, aug. 2009)

Cu flacăra iubirii în priviri
Şi-n suflete purtându-şi neprihana,
Păşesc alături către împliniri,
Ţinându-se de mână, cei doi miri
Frumoşi şi tineri, Iosif şi Diana.

Ei azi trăiesc al împlinirii ceas
Când împreună îşi încep cărarea,
Alături, şi la bine, şi-n impas,
Dar orice drum are şi „primul pas”
Şi-acesta este BINECUVÂNTAREA.

Ştiind aceasta, noi, care-i iubim,
Să ne unim în rugăciune vie
Cerând din mâna Tatălui Divin,
Ca din al veşniciilor preaplin
Să toarne El cereasca bogăţie.

El să sfinţească azi unirea lor
Sfinţindu-le şi gândul, şi trăirea
Căci El le va fi călăuzitor
Şi scutul necesar, ocrotitor,
Dacă în trei se face împletirea.

Atunci avea-vor pace în cămin,
În inimi înflorindu-le speranţa,
Şi chiar când cerul nu va fi senin,
Cu braţ ocrotitor, Tatăl Divin
Îi va păzi, dându-le siguranţa.

Iosif şi Diana, fericiţii miri,
Frumoşi şi candizi se îmbujorează,
Primind urări, cu soarele-n priviri,
Dar o viaţă plină de-mpliniri
Le dă Acel ce binecuvântează.

Amin
----------------------------------------------------


Adi şi Lavinia
( Vulcan, august 2009)

Zidirea părea-n toată plinătatea
Când Domnul l-a făcut pe om din lut,
Însă văzând că-i rea singurătatea
L-a împlinit, făcându-i jumătatea,
Şi astfel căsnicia s-a născut.

Unirea de edenică sorginte
Care se-nfăptuieşte aici, acum,
Prin rugăciuni, prin sfinte legăminte
Şi-având liant o dragoste fierbinte,
Face din două drumuri doar un drum

Căci Adi şi Lavinia sunt mirii
Care păşesc senini spre viitor
Purtând în vistieria amintirii
Oradea, ce-i leagănul iubirii
Şi-al întâlnirii drumurilor lor.

Acolo s-a aprins acea scânteie
Ce-a generat al dragostei pojar
Într-o explozie de curcubeie
Şi-n urma căruia acum se-ncheie
Actul unirii, trainic şi plenar.

Suntem cu ei în părtăşie sfântă
Căci de unirea lor ne bucurăm
Şi pentru că este prezent la nuntă
Acel care din cer binecuvântă,
În braţul Lui să îi încredinţăm.

Să cerem Domnului în rugăciune
Să-i însoţească El necontenit,
Fiindu-le tărie-n slăbiciune,
Ferindu-i, astfel, de amărăciune,
Într-un cămin cu pace-mpodobit.

Noi ştim că Domnul nostru ne ascultă,
Iar Adi cu Lavinia vor fi
Păziţi de El când viaţa o înfruntă,
Dar mai dorim să fim cu ei la nuntă
Şi-n cer, cu Mirele din veşnicii.

Amin


----------------------------------------------


Răzvan şi Maria
( Vulcan, aug. 2009)

Suntem la nuntă astăzi în Vulcan
Şi-mpărtăşim cu toţii bucuria
Ce se degajă din acest prim-plan
Cu flori şi miri: el, mirele Răzvan,
Iar lângă el mireasa lui, Maria.

Azi drumurile lor se împletesc
Şi una le va fi de-acum cărarea;
Sunt tineri, sunt frumoşi şi se iubesc
Dar noi să cerem Tatălui Ceresc
Să dea El astăzi binecuvântarea.

El să le fie adăpost şi ghid
Iar mâna Lui, cu dragoste de Tată
Să le deschidă uşi care se-nchid
Şi-n jurul lor să le înalţe zid
Când marea vieţii e învolburată.

Să aibă pace sfântă în cămin
Şi-o binecuvântată bunăstare
Venită din al Cerului preaplin
Să fie pentru ei un dar divin
Căci Domnul nostru poate, vrea şi are.

Rugându-ne acuma pentru ei,
Să le dorim din plin credincioşie,
Căci dacă Domnul le va fi temei
Şi funia va fi-mpletită-n trei,
Viaţa lor va fi în armonie.

E ruga noastră azi la nunta lor,
Sfinţească-le Divinul căsnicia
Şi braţul Tatălui îndurător
Să fie pavăză în viitor
Pentru Răzvan şi-aleasa lui, Maria.

Amin


-------------------------------------------------


Dani şi Eliza
(Petroşani, aug. 2009)

La Petroşani e astăzi sărbătoare
Şi bucuria pare-a fi deviza,
Când vezi nuntaşi cu feţe zâmbitoare
Înconjurând perechea-ncântătoare
Unită-n Domnul: Dani şi Eliza.

Ei scriu a căsniciei lor prefaţă
Când azi la nuntă-ncheie legăminte,
Şi-astfel pornesc alături în viaţă,
Luând la drum a celor dragi povaţă
Şi dragostea Cerescului Părinte.

Ne bucurăm aici în părtăşie,
Venind cu daruri şi cu vorbe bune,
Urări la început de căsnicie,
Dar darul cu valoare-n veşnicie
Este să-i însoţim în rugăciune.

Să cerem Domnului să-i însoţească
Şi casa lor s-o binecuvânteze
Cu dragoste, cu pacea Sa cerească,
Cu bucurie-n duh, nepământească,
Iar drumul prin Cuvânt să-l lumineze.

Şi tot ca sfântă binecuvântare
Să cerem pentru ei belşug de pâine
Iar rodul mâinilor lor lucrătoare
Să crească, transformat în bunăstare,
Căci Domnul dă şi ce dă El, rămâne.

La Petroşani e astăzi sărbătoare
Şi bucuria pare-a fi deviza
Când fac în cor nuntaşii, mic şi mare,
A binecuvântărilor urare
Noii familii: Dani şi Eliza.

Amin

------------------------------------------------------

Octav şi Andreea
( Galaţi, mai 2009)

Nicicând n-au fost mai multe flori în mai
De când iubirea-şi cântă melopeea,
Şi pare-un curcubeu floralul strai
Ce face din Galaţi un colţ de rai,
Aşa cum îl văd azi Octav şi-Andreea.

Ei sunt azi miri, însă povestea lor
Începe, natural, cu... ”a fost odată... ”
Şi-a fost întâi un susur de izvor,
Apoi un val de Jiu, clocotitor,
Curgând spre Dunărea înspumegată.

Aşa s-au întâlnit, frumoşi şi buni,
Dar ştim că nu-i nimic la întâmplare
Căci fiind însoţiţi de rugăciuni
Ei avut alături, prin furtuni,
Mereu o mână călăuzitoare.

E mâna tare-a Tatălui divin
Care-n iubirea Sa nespus de mare
I-a aşezat aici, crin lângă crin
Şi dintr-al veşniciilor preaplin
Le dă cereasca binecuvântare.

De astăzi unul este drumul lor
Căci binecuvântând Domnu-i uneşte,
Iar noi să ne rugăm stăruitor
Să-i însoţească şi pe viitor
Cu binecuvântări Cel ce-i sfinţeşte.

Să aibă pace sfântă în cămin
Iar bolta vieţii lor mereu senină,
Belşug de pâine şi hambarul plin,
Şi toate-acestea printr-un har divin
Într-o viaţă dusă în lumină.

E nuntă la Galaţi şi luna mai
Le dăruieşte mirilor parfumul,
Dar le dorim ca un parfum de Rai
Şi-al binecuvântărilor alai
Să le-nsoţească totdeauna drumul.

Amin

---------------------------------------------------------

Claudiu şi Mădălina
(Vulcan, sept. 2008)

E toamnă doar în foi de calendar
Căci două inimi râd a primăvară
Unite-n clocot de-al iubirii jar
Şi dintr-al veşniciei nehotar
O binecuvântare se coboară.

E nuntă azi şi fericiţii miri
Trăiesc al căsniciei lor preludiu,
Iar focul arzătoarei lor iubiri
Arde la Mădălina în priviri
La fel ca şi în ochii lui Claudiu.

De astăzi unul este drumul lor
Căci, binecuvântând, Domnu-i uneşte
Iar noi să ne rugăm stăruitor
Să-i însoţească şi pe viitor
Cu binecuvântări Cel ce-i sfinţeşte.

Să fie pacea modul lor de trai
Şi bolta vieţii lor mereu senină,
Căminul lor să fie colţ de rai,
Şi-al binecuvântărilor alai
Să facă viaţa lor o viaţă plină.

O viaţă de belşug, viaţă de har,
O viaţă de-mpliniri în cele sfinte
Să fie pentru ei divinul dar,
Căci jertfa noastră pusă pe altar
E rugăciune sinceră, fierbinte.

E toamnă doar în foi de calendar
Că-n două inimi stăruie lumina
Şi parcă-i primăvară iar şi iar,
Pe-un drum cu flori, cu soare, cu nectar,
Pentru Claudiu şi Mădălina.

Amin

-----------------------------------------


Mugur şi Ioana
( Petroşani, mai 2008)


Azi, Mugur şi Ioana, luna mai
Vă copleşeşte cu a ei splendoare
Şi dintr-un curcubeu în evantai
Trimite toate florile-n alai,
Gătind a nunţii voastre sărbătoare.

E mare sărbătoarea ce-o trăiţi
Când inimile vă devin pereche
Şi când în faţa Domnului uniţi
Porniţi pe-al vieţii drum, nedespărţiţi,
Pe-o cale nouă, dup-o lege veche.

Noi suntem azi aici căci vă iubim
Şi călduros vă-mbrăţişăm frăţeşte;
Prin asta voia sfântă o-mplinim
Dar sentimentul absolut sublim
Este că Domnul Isus vă iubeşte.

Noi n-avem multe să vă oferim,
Dar vă încredinţăm în mâna-I sfântă
Şi-n rugăciuni o să vă sprijinim,
Căci tot belşugul vouă vi-l dorim
Din braţul Celui ce binecuvântă.

În inimi necurmate bucurii
Şi în cămin o nesfârşită pace,
O sfântă împlinire în copii
Şi, pas cu pas, venind din veşnicii,
Călăuzire-n tot ce voi veţi face.

Azi, Mugur şi Ioana, luna mai
Participă la nuntă cu parfumul,
Cu-a florilor paletă-n evantai,
Iar noi vă zicem ca floralul strai
Să vă îmbrace totdeauna drumul.

Amin.
----------------------------------------------------

Luci şi Simona
( Galaţi, noiembrie 2007)


Mirabila creaţie divină,
Când s-a ţesut atom lângă atom
Şi din Cuvânt a izvorât lumină,
S-a împlinit, a devenit deplină,
Atunci când Domnul l-a creat pe om.

Şi stabilind atunci Divinul Tată
Că solitudinea nu-i de dorit,
Cu-nţelepciunea Sa nemăsurată
A hotărât să-i facă de îndată
Perechea, ajutorul potrivit.

De-atunci şi până azi, pe-a vremii undă,
Acest miracol s-a perpetuat
Şi când torentul dragostei inundă,
O legătură tainică, profundă,
Uneşte-n veci femeie şi bărbat.

Avem exemplu viu aici de faţă:
Doi tineri, până nu de mult străini,
Astăzi pornesc alături în viaţă
Îmbujoraţi de-a dragostei dulceaţă
Şi chiar nimbaţi de ale ei lumini.

Nu vraja Dunării, curgând agale,
L-a smuls pe Lucian dintre Carpaţi
Şi nici proiecte previzionale
Cât faptul că poteca vieţii sale
Cu a Simonei se unea-n Galaţi.

Astăzi unirea lor e consfinţită
Şi Domnul e prezent la nunta lor;
Noi ne rugăm, dar Dumnezeu uneşte
Şi binecuvântează-mpărăteşte,
Fiindu-le lumină-n viitor.

Suntem părtaşi cu ei la bucurie,
Venind din patru zări ca invitaţi,
Dar ştim că vom nunti şi-n veşnicie,
Acolo unde timpul n-o să fie
Şi nici distanţe ca Vulcan-Galaţi.

Amin

--------------------------------------------------Am scris aceste poezii la tot atâtea fericite evenimente din viaţa unor cupluri apropiate mie. Şi pentru că fiecare poezie este o rugăciune,le-am postat aici pentru ca de fiecare dată când vor fi citite,rugăciunile să fie repetate,iar cuplurile să rămână în binecuvântarea Domnului.Fericire lor şi...altor perechi viitoare.


Foarte frumoase poeziile. Felicitari si Dumnezeu sa va binecuvinteze :)
Adăugat în 22/09/2010 de chanteuse
Statistici
  • Vizualizări: 16332
  • Export PDF: 35
  • Recomandări email: 6
  • Favorită: 1
  • Comentarii: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni