Cuvântarea întâia a lui Pavel
Autor: Flavius Laurian Duverna  |  Album: Tezaur Biblic, versificat  |  Tematica: Evanghelizare
Resursa adaugata de Duverna in 27/10/2009
Cuvântarea întâia a lui Pavel
(La Antiohia)

(Cuprinde Fapte 13.6-41.)

Bărbaţi Israeliţi, şi voi care vă temeţi de Dumnezeu, ascultati!
Dumnezeul acestui popor, a ales pe părinţii noştri, vremelnic,
A ridicat la cinste norodul acesta, în timpul şederii lui în robie,
În ţara Egiptului, şi l-a scos din Egipt cu braţul Său cel putenic.

Timp de aproape patruzeci de ani le-a suferit purtarea în pustie
Şi după ce a nimicit şapte popoare în ţara Canaanului cu putere,
Le-a dat moştenire pământul lor, după atâta necaz şi suferinţă
Pentru patru sute cincizeci de ani, ca popor al Său de-ncredere.

Iar după acestea, le-a dat judecători, până la proorocul Samuel
Au cerut atunci un împărat, şi timp de aproape patru zeci de ani,
Domnul le-a dat pe Saul, fiul lui Chiş, din seminţia lui Beniamin,
Apoi l-a înlăturat, şi le-a ridicat pe David, neînvins de duşmani...

Despre care a mărturisit astfel: , , Am găsit pe David, fiul lui Işai,
Om după inima Mea, ce-Mi va împlini toate voile Mele” dorite;
Din seminiţia lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa înainte,
A ridicat lui Israel un Mântuitor, care e Isus, după cele amintite.

Mai înainte de venirea Lui, Ioan propovăduia botezul pocăinţei
La tot norodul lui Israel, la Iordan, şi pregătea astfel drumul Lui,
Netezindu-I calea. Ioan când era la sfârşitul însărcinării lui zicea
" Cine credeţi că sunt eu? Nu sunt Acela, ci sunt solul Domnului…


Căruia eu nu sunt vrednic să-I desleg încălţămintea picioarelor.
Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, ce vă temeţi de Dumnezeu,
Vouă v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri, ca popor al Său!
Căci locuitorii din Ierusalim şi mai marii, s-au împotrivit mereu.

Şi prin faptul ca L-au osândit, ei au împlinit cuvintele proorocilor,
Care se citesc în fiecare Sabat, dar ei nu L-au cunoscut pe Isus,
Măcar că n-au găsit în El atunci, nici-o vină vrednică de moarte
Totuşi au cerut lui Pilat să-L omoare, atârnându-L pe lemn, sus!

Şi după ce ei au împlinit, tot ce este scris despre El în prooroci
L-au dat jos de pe lemn, L-au pus într-un mormant nou, model,
Împreună cu oameni bogaţi. Dar Dumnezeu L-a-nviat din morţi;
Şi s-a arătat timp de mai multe zile, acelora ce se suiseră cu El

Din Galileea la Ierusalim. Ei sunt martorii Lui înaintea norodului!
Şi noi vă aducem vestea bună, că făgăduinţa făcută cu jurământ
Părinţilor noştri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, ca urmaşii lor,
Înviind pe Isus, cum este scris în psalmul al doielea, prin cuvânt:
" Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut!” Că L-a înviat din morţi,
Aşa că nu se va mai întoarce în putrezire, El a spus, cand a zis:
" Voi împlini cu toată credincioşia, făgăduinţele sfinte aşteptate
Pe care Le-am făcut lui David”. Şi voi împlni ceeace am promis!

De aceea, El zice şi-n alt psalm: " Nu vei îngădui ca Sfântul Tău
Să vadă putrezirea; David, dupa ce a slujit celor din vremea lui,
După voia lui Dumnezeu, a murit, şi a fost îngropat cu părintii săi,
Şi a văzut putrezirea. El a murit cu gândul la-ndurarea Domnului.

Dar acela, pe care L-a înviat Dumnezeu, în puterea şi iubirea Sa
N-a văzut putrezirea. Să ştiţi dar fraţilor, că despre El se vorbise…

În El vi se vesteşte iertarea păcatelor. Şi oricine crede, este iertat
De toate lucrurile de care n-aţi fost iertaţi, prin Legea lui Moise!

Astfel, luaţi seama să nu vi se-ntâmple, ce se spune în prooroci:
" Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi pieriţi în grele suspine,
Căci în zilele voastre, am să fac o lucrare, pe care n-o pricepeţi;
N-o veţi crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva, spre bine!"

Flavius Laurian Duverna
15 martie 2009
fromuasa poezie Domnul sa te binecuvinteze
Adăugat în 16/03/2009
Răspuns la comentariu
Răspuns la comentariu. Poezia ,, Cuvântarea întâia a lui Pavel", ca şi celelalte şase, sunt versificări după rapoartele biblce, aşa cum sunt relatate de evanghelistul Luca, în cartea ,,Faptele Aposolilor". Prin subiectele abordate de aposol în timpul vieţii sale misionare, credinţa noastră poate fi intărită în purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru biserica Sa de pe pământ. ,,Şi casa (biserica) lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudam". Evrei 3,6.
Adăugat în 17/03/2009
Statistici
  • Vizualizări: 884
  • Export PDF: 56
  • Comentarii: 2
Opțiuni