Dărâmarea Ierusalimului
Autor: Liliana Hiticaş  |  Album: Promisiuni  |  Tematica: Trezire si veghere
Resursa adaugata de lilihiticas in 15/11/2008
Când raza-n jocuri mai ciudate
se desprindea de-al său topaz,
mergea proorocul prin cetate
cu lacrimile pe obraz.

Părea că un izvor cu apă
îi scaldă geana ne-ncetat,
se întrerupe doar să-ncepă
din nou să plângă întristat.

Şi greul anilor pe umăr
apasă-ntr-una să-l strivească,
iar paşii s-ar părea că numar
mergând pe strada evreiască.

Dar nu a anilor povară
i-apasă sufletul din greu,
ci proorocia cea amară
ce i-o dăduse Dumnezeu.

Ar vrea să plângă zi şi noapte
pentru poporul său iubit,
şi-acuma Ieremia-n şoapte
suspină greu şi necăjit.

Priveşte-apoi semenii,care
sunt mulţumiţi de-o nouă zi,
şi simte, simte jalea mare
pentru Cuvântul ce-a vorbi...

Însă tăcerea îl apasă,
e-un foc mistuitor, închis
şi nu mai poate să-l oprească,
va spune tot de sus trimis.

Şi se opri încet din cale
cu lacrima curgând mereu,
şi începu proorocu-n jale:
-Aşa vorbeşte Dumnezeu:

-V-am tot vorbit de dimineaţă
întoarceţi-vă din păcat,
v-am pus prooroci mai mulţi în faţă,
v-aţi împietrit, n-aţi ascultat.

Prin fapta voastră cea spurcată
voi singuri v-aţi nenorocit,
M-aţi mâniat de astă dată
prin zeii căror aţi slujit.

Fii ţară plină de pustie,
fii blestemată-acuma dar,
căci mergi de-acum în grea robie
la robul Nebucadneţar.

Batjocoriţi vor fi evreii
de orice neam şi de popor,
căci uite-acum aduc haldeii
un foc, un foc mistuitor.

Veţi fi blestem pentru oricare,
voi nimici chiar Eu, Sionul,
şi-atunci plăti-veţi neascultarea,
şi veţi cunoaşte căci Sunt Domnul!

Îşi termină proorocia,
sentinţa grea fusese dată,
şi-n gând, prin lacrimi, Ieremia
vedea cetatea dărâmată...

Tăcerea grea se împleteşte,
iar groaza-şi face-a ei lucrare,
însă deodată izbucneşte
furia plină-indignare.

-Ierusalimul, fala mare,
cetatea ca dintr-o bucată,
cu jertfe multe pe altare,
cu temelia-n munţi săpată?!

Cu măreţia cea de Templu,
locaşul locuinţei Sale,
privit mai sfânt, privit contemplu,
şi-n gândul lor ştiut drept zale?!

Şi-acuma cine îndrăzneşte
să-l profaneze-aşa cumplit?
O, Ieremie, te gândeşte,
să mori, tu trebuie, negreşit!

Şi gloata plină de furie
spre poarta nouă îl târî,
cum de-a-ndrăznit o proorocie
împotriva Templulu-a rosti?!

Lovit de toţi, hulit de gloată,
privi-acuzatu-n jurul său
şi spuse-n apărarea dată:
-Nu eu am zis, ci Dumnezeu!
* * *
Ierusalim... pe cinci coline
cu Templul sfânt pe Moria,
Ofel, Bezeta şi Sionul,
şi mai la nord puţin, Acra.

Înconjurat cu-n lanţ de munte,
cu-o parte mai prăpăstioasă,
cu zidul arcuit-năuntru
ferea invazia duşmănoasă.

Cu turnuri şaizeci de picioare
cu-atâta meştesug zidite,
aveau mai multă apărare
prin felul lor de-a fi cioplite.

Rezerve-n vremi de bătălie,
cu-o oaste de nebiruit,
ce ai gândit tu, Ieremie,
când proorocia ai rostit?!
* * *
Şi iarăşi, iar vedem prin ceaţă
bătrânul prooroc evreu,
şoptind cu lacrima pe faţă:
-Nu eu am zis, ci Dumnezeu.

Apoi se-arată o câmpie,
vedem cuvântul împlinit,
acuma credem, Ieremie,
prin tine Domnul a vorbit!

Acuma credem. Şi pe dată
vedem că suntem noi acei,
iar proorocia-ndepărtată
să ştii, că nu-i doar la evrei.

Acuma nu mai ai în faţă
acel bătrân plângând mereu,
dar dacă-aştepţi a lui povaţă
Aşa-ţi vorbeşte Dumnezeu:

-Ţi-am tot trimis de dimineaţă
cuvântul să te pocăieşti,
ţi-am arătat ce ai în faţă
şi căror dumnezei slujeşti.

Nu te încrede în putere,
sau pe poziţia ce stai,
te pocăieşte azi, şi cere
iertarea, care poţi s-o ai.

Nu pune iar pe necredinţă
cuvântul care ţi-l rostesc,
Eu azi te chem la pocăinţă,
întoarce-te, căci te iubesc!

Căci azi spre tine-i proorocia,
nu spre poporul cel evreu,
deci, îţi repet ca Ieremia:
Nu eu, te chem, ci Dumnezeu!!

Amin.
15.10.2008
Istoria poporului evreu este şi istoria noastră, cu urcări, coborâri, avertizări şi binecuvântări.Fie ca avertizările Lui Dumnezeu să nu fie nicicând prea târzii pentru noi,să ştim să le ascultăm şi să le împlinim.


Avem multe de invatat din cartile lui Ieremia, frumos redata o secventa, fiti binecuvantata.
Adăugat în 30/01/2014 de floridinmaracineni
Statistici
  • Vizualizări: 3057
  • Export PDF: 4
  • Favorită: 1
  • Comentarii: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni