Hristos din morți a înviat!
Autor: Lidia Cojocaru  |  Album: Dinastie regală  |  Tematica: Paste
Resursa adaugata de LidiaCojocaru09 in 28/04/2021
Hristos din morți a înviat!

Hristos din morți a înviat,
Tresaltă-n viață Universul,
Isus e viu, Cel întrupat
Schimbat-a cursul, scopul, mersul!

Hristos din morți a înviat,
Ce veste unică, măreață,
Călcând pe moarte și păcat,
Adus-a-n Dar o Dimineață:

Învierea prin îngropare,
Unire-n Viță - rod frumos,
Viața prin Cel Viu-Salvare,
Și toate-n Soarele Hristos!

Hristos din morți a înviat -
Mărire, slavă, glorii, cinste!
Iubirea sfântă a triumfat,
Și poartă-n dorul ei ferbinte,

Peste veacuri și milenii,
Vestea bună, aducătoare
De triumf adevărat,
Prin Jertfa cea mântuitoare!

Hristos din morți a înviat!
Cu adevărat e viu, trăiește,
Hristos din morți a înviat!
Cel Viu, ca Împărat, domnește!
La sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfăţișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morţi. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeţi, căci știu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul și duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.” Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat. Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea.” Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostașilor mulţi bani și le-au zis: „Spuneţi așa: ‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și L-au furat.’ Și, dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă.” Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învăţat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” Mat. 28:1-20.


Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2253
  • Favorită: 1
Opțiuni