Abighail Elon şi soţia Sarai
Autor: Frenţiu Toma Adrian  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de tomafrent in 07/04/2006

(prefata la cartea Esterei)

Ierusalimu-n flăcări e aprins
Si zidul lui e dărâmat
Jăratecul încă nu-i stins
Si tot în el e sfărâmat
Convoaie merg spre Babilon
Se duc înspre robie
Cu faima a lui Solomon
Cu marea-i boăţie
Rând după rând ,oameni bătuţi
Sunt înşiraţi înspre câmpie
Bărbaţi, femei, bătrâni căzuţi
Se duc departe în robie
Si dat a fost într-un convoi
Preotul Elon-O dată ca să fie
Era ca prinsul de război
Si el preot şi-a lui soţie
Trei zile tot s-au depărtat
De ţara lor ce-a fost natală
Când unul el a ordonat
Spre seară odinhnă şi aţipeală
Femei copii ca şi căzuţi
Pe câmpul mare au adormit
Doar preotul la cunoscuţi
Cuvânt dete spre lămurit
Preotul ElonGândiţi-vă, o dată a fost
Un Moise din neam ce avem
El dete neamului un rost
Soarta să o schimbam nu putem
Prtorocul spus-a răspicat.....
Si cum vorbea preot placut
SoldatulSosi în grabă un soldat
Ce într-o parte l-a facut
De seamă bagă ce îţi spun
Te cheamă căpitanul
Te duc ’naintea lui da-ţi spun
Nu fă tu pe duşmanul
Răspunde scurt politicos
La tot ce te întreabă
Preotul Elon-Poate mă întrebă de vreun os
de hrană ,carne mai degrabă
Soldatul-Arată ca eşti sanatos, ş-atât
Că-i viaţă încă în tine
Si nu-l fă o dată amărât
Caci te previn că nu e bine
PreotulElonDe ce adevărul să ascund
De teama de urmari?
Să spun ca-i bine şi în prund
Privind flăcări în depărtări?
SoldatulPrea multe întrebări părinte
Hai, mergi pe calea acea dreaptă
Mergi ,mergi popa tu înainte
Nu mai sedea ca ne aşteaptă
In faţa unui cort străjer
Văzându-le sorisrea
Se ridică de pe ungher
Să deie la Meghilo ştirea
Se întoarse straja înapoi
Si semn făcu să vină
Si au intrat la şeful doi
Ce-şi ispravise cină
MechiloCu mâna la solat făcu
’Napoi să se retragă
Pe preot cum el îl văzu
Zise cu voce întreagă
-Tu cine eşti?.Tu eşti preot?
Te-am dus să-ţi fac vorbire
Să-mi spui tu mie popă tot
Dar cât mai scurt fără gândire
Preotul Elon-Sunt preotul Elon, captiv
Luat din vatra sfântă
La vrerea sfântă receptiv
Meghilo-Ia ascultă şi cuvântă
-Te ascultă oamenii, sunt buni?
Răspunde sunt soldat?
Preotul Elon-Da sunt aşa cum chiar tu spuni
si -s ascultat şi onorat

Meghilo-soldat dezleagă pe părinte
liber să fie să-i vorbesc
Să vadă robul că am cinste
Robule stai jos
Preotul ElonVai mulţumesc
Ingădue-mi să stau cum sînt
De capăt a ta îndurare
Megilo- Măi popă vreau să îţi cuvânt
Să şti , sunt cel mai mare
Am pus soldat să te dezlege
Si lanţul ţi-am îndepărtat
Dar vreu ca noi a ne înţelege
Că ai zis că tu eşti ascultat
Preotul Elon- Ce a putut lanţul să-mi facă
Ce a facut lanţul contra mea?
Meghilo-Totusi, mai liber o să-ţi placă
de aceia eşti înaintea mea
-Iţi dovedesc că un caldeu
el vrea să-ţi facă un bine
să ne înţelegem asta vreu
şi sprijin de la tine
Preotul Elon-Nici bine nici rău nu-mi poţi da
le dă la toţi puterea firii
Ce vrei un rob a-ţi acorda
Când el e dat peiriri?
Meghilo-Măi popă vorbe măsurate
căci şti bine că cine sînt
Preotul Elon-Care e rău, cum dă să arate
O umbră-s oameni pe pământ
Te crezi tu altul decât mine?
Tot mă previi" vezi cine sînt"
Speranţa mea nu e în tine
Un fum sunt şi o frunză-n vânt
Megilo -Nenrorictule, vezi bine
N-ai văzut focul şi ruinie?
Mă speri-n cele ce-s divine
Ori tu mă crezi ca-s rob la tine?
Preotul Elon-o căpiatane, îţi zic ţie
inima ta ea bună pare
Dar nu cunoşti decât robie
Tu nu cunoşti forţă mai mare
Văzut-am biruinţe-n viaţă
Văzut-am robi mergând călări
Si regi pe jos legaţi cu aţă
Nimeni n-a ştiut a lui urmări
Nu cei mai tari război câştigă
Nu cei mai iuţi au de alergat
O forţă este ce te obligă
Si nu şti clipa de plecat
De-ai sti cuvinte înăltătoare
De-ai şti ce ţie am cuvântat
Ai mai ramîne mâine oare
Soldatul unui împărat ?
Profetul spus-a mult ’nainte
Că va fi jaf ,c-o fi ruine
Si căpitane ţine minte
Se împineşte acum cu mine
Meghilo-Destul , destul sunt militar
Eu am normele mele
Ti-am vrut în ajutor să-ţi sar
Da-mi spui de câte cele
Preotul Elon-Da poate un om a îndrepta
Ce a fost strâmbat vreodată?
Cum vrei tu a te asaculta
Când naţia-mi se gată?
Meghilo-Câţi sunt gata de orbire
Mai popă fă puţin gândit
Eu v-aş putea face orbire
Preotul Elon-Dar, ceva bun e de privit?
Meghilo-Au fost cugete slabe,ca şi tine
Te-ajuta minte-a ce-au păţit?
Preotul Elon-Tu n-ai decât o singură poruncă-n tine
Minţeşte tu fără de oprit
-Trăiască împăratul s-am strigare?
Să-mi fac mai mare rău cu voaia mie
Cu voaia mea să fac strigare
Traiască împăratul, trăiască robie ?
Omul, îsi aduce aminte cineva
Ce pe lumea asta fără vrere este
O umbră, fân cosit, ce-i pleava?
Răspunde muritorule vorbeşte
Se rupe funia de argint
Se sfarmă vasul care-i aurit
Ulciorul la izvor se spage find lovit
Roata fântâni dă în risipit
MeghiloImparatul nostu părinte
Nu urăşte îţi spun ţie
Preotul Elon-Stim noi dacă el ne minte
De zici Ce face îţi răspunde ţie ?
Pentru ce mai fost-am eu la tine?
Meghilo-Pentru că ai tăi te-ascultă toţi
Preotul ElonFără iubirea ce o am în mine
Tu capitane să conduci nu poţi?
Meghilo-Uite nu-i timpul de vorbire
El s-a gătat a fost destul ,din plin
Este nevoie Elon să faci jertfire
O pace bună pentru al vost’ alin
Preotul Elon-De ajungem la Ninive chiar cu toţi
’ast lucru îţi aduce bine tie ?
ori dacă pier pe calea asta " hoţi"
Te bagă şeful tău într-o robie ?
Meghilo-Eu sunt soldat şi e durere mare
sa crezi măi popă ce-ai crezut
tu nu mă crezi de ce eu sunt în stare
asemenea cu tine m-ai făcut
Preotul Elon -Ori care om ce merge spre robie
Că vă lipseşte o arma e convins
Meghilo-Care măi popă să se ştie ?
Preotul Elon-E arma fără de care nu ai învins
Câstigă doar cel ce lepapădă ură
Vă jur să întoarcerm s-aveţi ştire
Decât s-ajungi în casele de ură
Mai bine-n sărăcie, în iubire
Meghilo-Fiţi pregătiţi de nenorocire mai amară
Ori vrei o aţîţare popă în plus
Preotul Elon-Tu ce nu şti de-al nostru crez, de tară
nu şti din gură ce ai spus
Ce îţi lipseşte prietenia ţi amară
Prietenia roblor ce în robie-s daţi?
Meghilo-Dar nu e vorba despre ţară
Gîndeşte-te tu popă la ai tăi fraţi
Preotul Elon-Cine e pus la lucru de pe urmă
El stă ascuns şi atuncea va ieşi
Sa moară chiar întreaga această turmă
La vremea lui o dată o răsări
Meghilo -Orbule, nebunule şi popă de popor
Dă-ţi seamă ce îţi zice căpitanu amu
Nu vreau să-ţi spun că-s slab, sînt iertător
Eu vreu să îţi dau doar binele, Dar tu....uu
Preotul Elon-Fără de ţară ,fără liberatate, fără crez
Tu ne desparţi de legea şi de soarte?
Vrei să cîştigi, vrei să-ţi urmez?
Arata-ne ceva ce-i mai frumos ca moarte
Soldatul-Mai omule nu ţi-a cerut credinţa
Nici nu a zis să te desparţi de ea
Preotul Elon-Pe hainele ce avem se află suferinţa
Si praf şi fum în ele mult are să stea
In gura noastră legea să nu fie
si aerul s-avem noi măsurat?
Aceasta nu-i îmbărbătare-i duşmănie
Megilo-Destul, îi pune lanţul, fă-l legat
Soldatul-Spune un cuvînt. Cere –i iertare
Preotul ElonSi popa făcu soldatul măsurat
Soldatul-Mai ai o clipă, cipa mare
Părinte spune-o, eşti iertat
Meghilo-Să vină aici Naumn la mine
(Si împingându-l pe Elon soldat)
Soldatul-Doar un cuvânt spune şi-i bine
Preotul Elon-Vreu să-mi revăd nevasta o dată
S-aunci sunt gata ce ar fi
Să-mi fie finţa ea legată
meghilo-Dute şi-l du a şi-o privii
Soldatul-Haide Elon -Tu ţi-ai facut-o
Priveşte-o că-ţi vine sfirşit
Eu îti acept, tu chiar sărut-o
Să –ţi vadă multul tău iubit
Preotul si soldatul
Sărira peste robi în grabă
Soldatul în ’napoi la popă rob
Era o noapte, luna slabă
Dădea lumina înspre glob
PreotulNu îndrăzii să o trezească
Intinse mâna în jur de cap
Apoi pe mâini să n-o lovească
Si murmură încet mişcând din cap
Vă jur fice a lumii blânde
Pe carprioare s-aveţi ştire
Chiar inimi de aveţi crescânde
Să nu treziţi nicicum iubire
Sotia-In murmurul însă înăbuşit
Ea,îl privea trezită cu blândeaţă
Prteotul Elon-Regină de dureri a meu grăit.....
Si mai privi femeia în faţă
Sotia-Tu trebua să fi pe lângă mine
Preotul Elon-Tu şti c-am vrut să fiu aici
Sotia-Ne însemnată ce pot să fac pentru tine
Preotul Elon-Nimic nimic, nimic aici
Vei şti că team iubit întodeauna
Si că în bucurie am fost uniţi
Tu dragă vezi că plânge luna
Căci poate fi-vom despărţiţi
Dar crede că o dată om fi împreună
Chiar dacă muritorul ne desparte
Tu crede-mă tot împreună
Chiar dacă sunt trimis departe
Sotia;O mâna ta ,sărut părinte
Să şti că te-am iubit oricând
Si făcând pas spre el înainte
Scăpă o lacrimă umblând
Preotul Elon-Si ochii popii se ridică
Se uită lung spre ţara lui
Voia mai ceva ca să zică
Că vine vremea şi el nu-i
Ii sarută pe urma frunte
Si ochi şi tâmplele de fată
Intreg pământul da să asculte
Cum doua inimi dau să bată
SoldatulDestul mi-e glasul de urmă
Destul e timpul de plecat
Sarai-sotiaVazând suflarea că se curmă
A dat femeia în alegrat
Nu mult că fost-a ea orpită
Si popa dus pe todeauna
Si a ramas a fi robită
Plângând cu ea până şi luna
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 3088
  • Export PDF: 2
Opțiuni