Susținem mânile lui Moise?!?
Autor: Lidia Cojocaru  |  Album: Altare vii  |  Tematica: Zidire spirituala
Resursa adaugata de LidiaCojocaru09 in 21/06/2017
Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel şi când îşi lăsa mâna în jos,
era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au
pus-o sub el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de
o parte, iar altul de alta, şi mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul
soarelui. Exod 17:11-12.

Susținem mânile lui Moise? ! ?

Susținem mânile lui Moise? - Biruința va fi mare!
Sau așteptăm pământ' să crape și pedeapsa cea mai tare...

Susținem mânile lui Moise, sau cârtim și ispitim...
Când secerișul este mare, ispravnici iscusiți să fim!

Susținem mânile lui Moise, sau mereu ne răzvrătim...
Voia Sfântă ce cunoaștem, mai grăbim să împlinim?

Susținem mânile lui Moise? Îl sprijinim și mijlocim?
-''Eu văd lucrarea orișicui! ''... Risipim, sau înmulțim? ! ?

Susținem mânile lui Moise? - Pentru toți este chemarea!
Stăm în spărtură curajoși? Unită este adunarea?

Susținem mânile lui Moise în duh evlavios cucernic?
Suntem: Datan, Core, Abiram, sau un Caleb, Iosua - vrednic!

Suntem de partea biruinței? Conducător ne e Hristos? ! ?
Să 'nălțam rugi pentru toți sfinții, în port destoinic, credincios!


12 / 06 / 2017.
Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi. 1 Tes. 5:12-13. Ascultaţi de mai-marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Evrei 13:17. Dacă la o simplă zi de post și la cea mai mică lucrare în via Domnului întâlnim opoziție, împotrivire, atunci cu cât mai mult este nevoie în a susține în rugi pe păstorii Turmei Domnului... Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească... 2 Tes. 3:1. şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei. Efes. 6:19.
Versuri pline de har cu mesaj autentic de sprijinire a tuturor celor aleși de Domnul pt a călăuzi și conduce poporul spre Limanul Minunat, spre Canaanul ceresc. Frumos și ziditor. Domnul să fie slăvit și El să vă binecuvânteze în toate aspectele vieții.
Adăugat în 21/06/2017 de Ioanhapca
Dumnezeu fie slăvit prin viețile noastre! Vă mulțumesc pentru cuvântul bun de încurajare. Fiți binecuvântat.
Adăugat în 22/06/2017 de LidiaCojocaru09
Statistici
  • Vizualizări: 1186
  • Export PDF: 9
  • Comentarii: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni