Calea de a zidi biserica
Autor: Witness Lee și Watchman Nee  |  Album: Elemente de bază ale vieții creștine  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de floridinmaracineni in 17/01/2020
    12345678910 0/10 X
Calea de a zidi biserica

    Există trei aspecte principale în planul veșnic al lui Dumnezeu pentru biserică. În primul rând, biserica este cea care trebuie să aibă fiizarea (înfierea, starea de fiu) pentru a-L exprima pe Dumnezeu; în al doilea rând, biserica este cea prin carea Satan va fi înfrânt și dat de rușine, și în cele din urmă, biserica este cea prin care Cristos va aduce toate lucrurile sub același cap. Planul lui Dumnezeu este ca biserica să câștige pe deplin viața Sa! Fiizarea nu este doar nașterea vieții ci creșterea vieții înspre maturitate. Aceasta înseamnă că Dumnezeu trebui să Se introducă pe Sine în noi și să ne facă nu doar fiii Săi, ci și moștenitorii Săi - pentru ca să moștenim tot ce are El și tot ce El are ca astfel El să fie exprimat. Apoi prin această viață toate lucrurile vor fi aduse sub același cap sub conducerea lui Cristos.

   Întâi este VIAȚA apoi ZIDIREA. Scopul zidirii este acela de a ne aduc epe toți în ordinea potrivită în viață sub conducerea lui Cristos. Numai prin zidirea noastră în viață Dumnezeu poate să-Și dea dușmanul de rușine. Apoi Dumnezeu are posibilitatea de a-Și face cunoscută înțelepciunea Sa extrem de variată în fața conducătorilor și autorităților din locurile cerești.

   Cu acest scop Dumnezeu a creat universul cu cerurile și pământul. În centrul creației Sale, Dumnezeu l-a creat pe om ca vas care să-l conțină pe El. Intenția lui Dumnezeu era aceea de a Se pune pe Sine în acest om ca viață și ca totul pentru a avea mulți fii. Noi toți știm că fiul este cel care moștenește totul de la tatăl. Tot ce Tatăl este și are va fi împărțit în fiii Săi. Întâi Dumnezeu ne-a creat, apoi El ne-a născut prin regenerare. Prin creare El ne-a adus în ființă, iar prin naștere El S-a împărțit pe Sine în noi ca viață a noastră.

   Pentru aces scop Dumnezeu ne-a creat cu un duh omenesc. Duhul omenesc este la fel ca filamentul unui bec. Fără filamentul dinăuntru becului, becul nu poate da electricitate. Pentru a fi recipientul sau primitorul electricității, becul trebuie să aibă filamentul înăuntru său și în același timp acest filament face ca becul să poată exprima electricitatea. De asemenea, becul are o formă exterioară așa cum trupul este forma noastră exterioară. Înlăuntrul trupului nostru se află duhul așa cum înlăuntrul formei exterioare a becului există elementul prin care becul poate primi, conține și exprima electricitatea.

   Noi suntem recipiente făcute de Dumnezeu, de aceea El în mod intenționat a creat un duh înăuntrul nostru pentru a-L primi, a-L păstra și a-L exprima pe El. Dumnezeu în Cristos ca Duh Sfânt Se răspândește din duhul nostru către toate părțile ființei noastre. Dumnezeu nu lucrează din exterior către interiorul omului, ci din duhul omului El se răspândește în afară pentru a îmbiba și a satura toate părțile lăuntrice ale omului. El va satura conștiința, mintea, emoția, voința și în cele din urmă întreaga noastră ființă. Atunci când Dumnezeu a venit în duhul nostru, noi am primit nașterea vieții; iar prin răspândirea Sa din duhul nostru către întreaga noastră ființă vom obține creșterea vieții spre maturitate deplină. Chiar trupul va fi transfigurat atunci când va avea loc fiizarea deplină. Astfel toți vom fi aduși în ordine ca om corporativ sub conducerea lui Cristos. Înăuntrul acestui om corporativ, Dumnezeu în Cristos este Capul, iar noi, ca fii suntem Trupul adus în ordine sub conducerea Sa. Apoi, prin acest Trup, Cristos ca și Cap va aduce toate lucrurile sub același cap.

   Dar trebuie să vedem subtilitatea dușmanului atunci când l-a abătut pe om de la scopul veșnic al lui Dumnezeu. Astăzi pe pământ există trei clase de oameni: păgânii, care sunt necredincioșii; poporul ales al lui Dumnezeu, iudeii; și creștinii, membrii bisericii. Toate aceste trei clase au fost abătute de la economia lui Dumnezeu de către dușman, Satan.

   Pentru ca omul să existe, Dumnezeu a pregătit multe lucruri materiale printre care hrana, apa, îmbrăcăminte, locuință și multe alte lucruri. Dar astăzi toți necredincioșii sunt abătuți de aceste lucruri materiale. Ei acordă întreaga lor atenție hranei, adăpostului și îmbrăcămintei precum și modului lor de viață materialist. Toți păgânii sunt abătuți de la ținta centrală a lui Dumnezeu prin lucrurile materiale. Indiferent dacă sunt săraci sau bogați, dacă au o poziție înaltă sau umilă, toți sunt abătuți spre lucrurile materiale pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru existența lor doar ca ei să-I îndeplinească scopul. Toate aceste lucruri materiale ar trebuie să fie doar mijlocul prin care omul să împlinească scopul lui Dumnezeu, dar Satan le-a folosit pentru a-i abate pe necredincioși de la scopul lui Dumnezeu.

   Apoi, în Vechiul Testament, Dumnezeu le-a dat celor din poporul iudeu anumite cunoștințe spirituale revelându-le legea și voia Sa, cu intenția ca aceste Scripturi să-i ajute să cunoască planul lui Dumnezeu în Cristos. Dar Satan a folosit chiar și Vechiul Testament pentru a abate poporul iudeu de la Cristos. Dacă citim cu atenție cele patru Evanghelii acolo există o ilustrație clară a modului cum cărturarii și fariseii au fost abătuți de la Cristos prin Scriptură:

   Voi cercetați Sripturile, pentru că considerați că în ele aveși viața veșnică; și tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine. Totuși nu vreți să veniți la Mine ca să aveți viață veșnică.

   Deci, nu doar păgânii au fost abătuți de la scopul veșnic al lui Dumnezeu ci chiar iudeii, cei din poporul ales de Dumnezeu au fost abătuți.

   Când ajungem în Noul Testament, există ceva mai mult. Satan a folosit chiar doctrinele Noului Testament și toate darurile date de Dumnezeu pentru a-i abate pe oameni de la Cristos către așa numitele daruri și învățături. Dacă privim la întreaga situație, vom vedea faptul că tot ce a fost pregătit și dat de Dumnezeu cu scopul de a împlini economia Sa a fost utilizat de dușman pentru a-i abate pe oameni de la economia lui Dumnezeu.

   Așa numitele biserici de azi au Vechiul și Noul Testament și pretind că au atât de multe daruri, însă dacă avem viziunea cerească a scopului veșnic al lui Dumnezeu pentru biserică, vom deplânge situația. Nu doar păgânii și iudeii, ci chiar creștinii sunt abătuți de la Cristos și de la Trup spre altceva. Chiar creștinismul fundamentalist ne spune doar faptul că Dumnezeu ne iubește și L-a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce ca să ne salveze de iad. Dacă credem în El vom fi salvați; păcatele noastre vor fi iertate și într-o zi vom merge în cer. Acest lucru e corect într-un sens, dar ați auzit vreodată un mesaj care să vă spună că intenția lui Dumnezeu este aceea de a Se introduce pe Sine în noi prin intermediul lui Cristos ca Duh, pentru ca Cristos să poată fi exprimat în Trupul Său și să aducă întregul univers sub același cap sub conducerea Sa? Un asemenea concept nici măcar nu se regăsește în creștinismul fundamentalist. Tot ce știu cei mai mulți creștini e faptul că Dumnezeu ne iubește; și dacă credem în El într-o zi după ce vom muri vom merge să locuim împreună cu El în cer. Este într-adevăr jalnic! Unii creștini care spun că acest lucru nu este suficient, caută manifestările darurilor pentru a demonstra că Dumnezeu este plin de putere. Dar ei neglijează gândul central al lui Dumnezeu. Nu cred că ei au avut vreodată o viziune economică a lui Dumnezeu.

   Sunt conștient de faptul că avem nevoie de hrană, apă, locuință, serviciu dar noi nu suntem pentru aceste lucruri. Aceste lucruri trebuie să fie pentru noi! Dacă noi căutăm împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Sa, atunci Dumnezeu Se va îngriji de toate aceste lucruri. Dacă noi ne vom îngriji de scopului Dumnezeu, Dumnezeu Se va îngriji de nevoile noastre. El este așa de credincios în această privință. Dacă ne îngrijim de interesul Său atunci El Se va îngriji de noi. De asemeni, Scripturile și darurile sunt pentru economia lui Dumnezeu. Toate învățăturile și toate slujbele trebuie să fie pentru scopul lui Dumnezeu.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 254
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni