Adam şi Eva
Autor: Anonim  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

De ce Satana n-a venit la Adam?

Când Dumnezeu l-a creat pe om, a investit foarte mult în el. În primul om, Adam, a fost investită o colosală înţelepciune, o memorie puternică, care întrecea memoria tuturor computerelor de astăzi luate împreună, un auz bun, o mare capacitate de-a vedea. Omul creat de Dumnezeu este o creatură născută de Dumnezeu, după chipul şi asemănarea Lui. Dumnezeu mereu a comunicat cu Adam. Adam a lucrat nespus de mult împreună cu Dumnezeu. Adam se bucura nespus de mult de toate capacităţile lui umane, ştia bine că este creat de Dumnezeu, Îi slujea cu mare respect, Îl iubea nespus de mult pe Dumnezeu, Îl asculta. Se simţea foarte fericit cu Dumnezeu. Adam ştia bine că aşa ca el, cu aşa capacităţi, frumuseţe, cu aşa exterior, cu aşa mare valoare în faţa lui Dumnezeu, pe pământ, nu-i nimeni, ci doar el, unul singur. Era îmbrăcat în hainele slavei lui Dumnezeu. Adam era împăratul tuturor creaturilor de pe pământ. Dumnezeu mereu stătea cu Adam de vorbă, cât de fericit era Adam, căci comunica prin viu grai cu Creatorul.

Nici un înger din ceruri nu comunica atât de mult cu Dumnezeu cât comunica Adam. Tot ce a creat pe pământ, Dumnezeu i-a dat lui Adam. Toate creaturile pământului se supuneau lui Adam. Adam, cu mare respect, ţinea poruncile şi legile lui Dumnezeu. Între Dumnezeu şi Adam era o înţelegere ca între tată şi fiu, o dragoste nemărginită. Adam era liniştit, pentru că nu ştia ce are de gând să facă Satana în viitor, dar Dumnezeu ştia totul, însă avea deja şi planul de salvare pentru Adam şi toţi urmaşii lui. Adam nu ştia dacă va avea urmaşi, căci el vedea şi înţelegea că aşa ca el nu este altul. Necăutând la singurătatea lui, Adam niciodată n-a îndrăznit să-I ceară lui Dumnezeu să-i facă încă o persoană, de gen opus sau de acelaşi gen, pentru singurătatea lui. Dar Dumnezeu ştia bine că sunt clipe în viaţa lui Adam când el este întristat de singurătatea lui, dar se mulţumea cu planul lui Dumnezeu şi primea totul cu dragoste şi bucurie din partea lui Dumnezeu.

Mult timp Adam a lucrat cu Dumnezeu. A pus nume la toate animalele, la toate florile, la toate păsările, la toate vieţuitoarele apelor, la toate vieţuitoarele din pământ, la toate plantele pământului, la toţi copacii, la toate bogăţiile din inima pământului, la toţi munţii, la toate râurile, la toate apele, la toate insectele, la toate lucrurile de pe pământ. Aceasta a fost o mare lucare a lui Adam împreună cu Dumnezeu. Adam le ştia pe toate pe nume, n-a greşit să pună nume la fel la mai multe creaturi. Totul era perfect şi corect. După ce Adam a sfârşit această mare lucrare, se bucura de toată creatura lui Dumnezeu. Tot ce era creat de Dumnezeu se supunea lui Adam, el comunica cu ele şi ele ascultau de glasul lui. Adam era mare împărat a tot ce era pe pământ.

Dar timpul acesta era un timp greu pentru Satana. El a adunat pe toţi slujitorii lui şi examina diferite planuri, ca să-l poată înşela pe Adam, ca el să calce porunca lui Dumnezeu. El ştia bine că dacă reuşeşte să-l înşele pe Adam să calce porunca de bază a lui Dumnezeu, aceasta ar fi o mare victorie pentru împărăţia lui. Satana ştia bine că dacă Adam îl ascultă pe el, aceasta înseamnă că Adam îi slujeşte lui şi îndeplineşte porunca lui. În acest caz, Satana îi ia imediat lui Adam dreptul de împărat; plus de aceasta, pune între Dumnezeu şi Adam o vrăjmăşie veşnică. Satana nu ştia planul lui Dumnezeu de salvare a omenirii, nu ştia că Dumnezeu a pregătit pe Fiul Său, ca să fie o jertfă necurmată, nu numai pentru a salva omenirea, dar pentru a curăţi şi cerurile. Isus Hristos trebuia să împace pe cei de pe pământ şi pe cei din ceruri cu Dumnezeu. Dumnezeu iubea tot ce a creat El. Dar creaturile Lui s-au ridicat împotriva Sa.

Satana a ştiut bine că nu-l poate înşela pe Adam, din pricină că Adam este într-o strânsă comunicare cu Dumnezeu. Atâta timp cât omul este într-o strânsă şi permanentă comunicare cu Dumnezeu, Satana nu-l poate ataca, nu are putere şi autoritate să vină la om. Mântuitorul ne-a spus să fim treji şi să veghem. A veghea înseamnă să fii în post şi rugăciune, să fii în casa de rugăciune a lui Dumnezeu, mereu să citeşti Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Totul să faci după voia lui Dumnezeu. Dacă eşti în aşa o stare, vei fi puternic în faţa Satanei, îl vei birui, căci ai permanentă comunicare cu Dumnezeu. Mângâietorul lui Adam era Dumnezeu şi toată creaţia Lui. Dumnezeu ştia totul, dar a vrut ca Adam să fie fericit în toată plinătatea lui umană. Pentru aceasta, Dumnezeu ia hotărârea să-i facă lui Adam un ajutor potrivit. Şi lucrul acesta s-a petrecut când peste Adam s-a trimis un somn adânc. Dumnezeu ia os din oasele lui Adam şi carne din carnea lui Adam, închide operaţia şi o face pe Eva, adică partea feminină. În acest fel a fost făcută Eva.

De la creaţie este scris şi, într-o împrejurare, şi Isus Hristos spune că omul va lăsa pe mama sa şi pe tatăl său şi se va lipi de nevasta lui. Nu ne-a arătat că nevasta se va lipi de bărbatul ei. Apoi ne spune că aceştia doi vor fi un singur trup. Când Adam s-a trezit, lângă el era frumoasa Eva, cu care el a avut multă bucurie, mângâiere şi era fericit că are un ajutor potrivit. Eva era deja matură, de vârsta lui, vorbea ca el, avea aceleaşi calităţi umane - o bucurie nespus de mare, avea cu cine comunica. Amândoi comunicau cu Dumnezeu şi comunicau între ei. Adam nu se satură povestind Evei despre marea lucrare pe care o făcuse cu Dumnezeu, cum el a pus nume la fiecare vietate de pe pământ, de sub pământ, din apă, din aer, la toate plantele, la toate vieţuitoarele mărilor şi oceanelor, la toate plantele de la fundul mărilor şi oceanelor. Eva rămânea adânc impresionată de această mare realizare pe care o avusese Adam.

Dar această fericire n-a ţinut mult timp, căci vrăjmaşul lor era Satana, care nu dormea şi avea plan ca să-i câştige pe Adam şi pe Eva iar astfel toţi urmaşii lor vor fi un popor al lui şi va avea o împărăţie veşnică cu slujitorii creaţi de Dumnezeu. Atunci Satana hotărăşte să aibă tratative cu Eva şi nu cu Adam, din pricină că Adam era mult mai aproape de Dumnezeu, a lucrat împreună cu Dumnezeu, are o înţelepciune grozav de mare, a fost în stare să aibă în memoria lui o mare enciclopedie a faunei, florei, a bogăţiilor subterane şi să ţină totul în supunere, cu alte cuvinte este împărat pe pământ, este călăuzit de Dumnezeu; are o vedere foarte bună, a văzut toate bogăţiile aşezate de Dumnezeu în pământ, cunoaşte totul. Atunci Satana, după calculele lui, se opreşte la Eva, şi aici el are succes, dar succesul lui este pe o perioadă scurtă. Satana intră în trupul unui şarpe cu o frumuseţe deosebită, cu înţelepciune înaltă, fiind mascat cu o blândeţe fină. Se înfăţişează Evei, vorbind într-o limbă înţeleasă de ea. Eva, văzând înţelepciunea şi blândeţea lui, a stat de vorbă cu el, chiar mai mult, a dus tratative cu el. Dar nu şi-a dat seama că tratativele sunt în favoarea Satanei. În timpul tratativelor, Adam nu era departe de Eva, dar n-a fost deranjat, a avut toată încrederea în Eva, că doar îi este soţie, îi este un ajutor potrivit şi nu va putea face ceva rău pentru el, adică pentru Adam. Cu atât mai mult că Adam ştia bine că Eva ştie totul, a vorbit nu odată cu Dumnezeu, cunoaşte poruncile Lui.

Adam nu s-a gândit că trebuie să vegheze asupra Evei, să analizeze tot ce spune şi ce propune Eva, în lumina poruncilor lui Dumnezeu. În acest moment, Adam admite o slăbiciune, o prea mare încredere în ajutorul lui potrivit. Adam a uitat că Eva îi este ajutorul lui şi nu superiorul lui. Aceste greşeli l-au costat pe Adam viaţa. Orice neascultare de Dumnezeu te costă viaţa.

De aceea, Domnul Isus Hristos ne spune să fim treji şi să veghem.

Două lucruri stau în faţa oricărui creştin:

1. Să fii mereu treaz.

2. Mereu să veghezi, mereu să fii la postul de slujbă al lui Dumnezeu.

Eva desigur că a fost curioasă, ca orice femeie, să ştie totul, ca să vină în faţa lui Adam, spunându-i că prin ea a putut cunoaşte binele şi răul. În Eva s-a născut planul de-a deveni stăpână pe Adam, căci prin ea s-a descoperit marea taină a cunoaşterii binelui şi răului. Adam devine robul Evei. Cel întâi făcut de Dumnezeu, devine al doilea. Şi, în această situaţie, Eva devine superioară lui Adam. Dorinţa de-a deveni superioară lui Adam, a făcut-o pe Eva să semneze contractul cu Satana şi să mănânce din fructul pomului interzis de Dumnezeu, numai cu condiţia că ea va cunoaşte binele şi răul. Această dorinţă arde în toate femeile, de-a deveni superioare bărbaţilor, dar să ştim că aceasta este o dorinţă care vine nu de la Dumnezeu, ci de la Satana. Dorinţa Evei a fost să cunoască binele şi răul, căci Adam nu cunoştea răul. Dar, după cum vedem, Satana nu se opreşte aici. Continuă tratativele cu Eva, ca ea să-l convingă şi pe Adam că e bine să guste din acest fruct al pomului oprit, pentru a avea o cunoştinţă mai largă. Satana se temea că, dacă Adam nu gustă din acest fruct al pomului oprit şi gustă numai Eva, atunci Eva va fi distrusă şi lui Adam Dumnezeu poate să-i facă un alt ajutor; atunci Satana rămâne învins. Dar Satana a ştiut că Dumnezeu a poruncit ca Adam şi Eva să nască fii şi fiice şi să stăpânească totul. Satana dorea să ia de la Adam dreptul de-a fi stăpân a tot ce a creat Dumnezeu pe pământ.

Dorea ca Adam cu Eva să-i slujească lui, cât de puţin, şi atunci slujitorul nu poate fi împărat, nu poate fi stăpân. Stăpân devine acela caruia i-a slujit. Acesta a fost planul Satanei. Când Satana a făcut planul său de-a deveni dumnezeu, avea nevoie de un contract, care să fie semnat de una din creaturile superioare ale lui Dumnezeu, adică de Eva şi Adam, ca să poate spune că a devenit împărat al pământului, prin contract de pace, şi nu prin război. De data aceasta, Satana obţine biruinţă, dar pentru o vreme scurtă. Eva cade de acord cu sfatul Satanei, îl semnează practic gustând din fructul pomului oprit, în prezenţa îngerilor răi ai Satanei, care priveau cum decurg tratativele. După ce Eva a gustat, imediat i-a propus şi lui Adam. Adam acceptă propunerea Evei, din mai multe motive. Unul din aceste motive a fost că Adam o iubea pe Eva nespus de mult. Satana ştia că Adam o iubeşte pe Eva şi a folosit acest lucru. Desigur că Satana a folosit mai multe lucruri. S-a folosit şi de faptul că Eva era o fiinţa mai slabă, Îl cunoaşte pe Dumnezeu mai puţin, n-a lucrat atât de mult cu El ca Adam şi că are dorinţa să facă şi ea ceva curios pentru Adam.Toate acestea au fost analizate de Satana şi cu ele a biruit. Când Adam cu Eva au semnat contractul Satanei pe fructul din pomul oprit, s-au făcut robii lui, dar nu numai ei, ci şi noi. După ce a fost semnat acest contract mişelesc, Adam şi Eva s-au vândut robi Satanei şi imediat Satana devine împăratul pământului. După cădere, vine Creatorul Universului, dorind să afle care au fost motivele pentru care Adam şi Eva au anulat contractul semnat între El şi ei, că nu vor mânca din pomul oprit, şi de ce s-au vândut ca robi? Însă, de data aceasta, ei au fugit de faţa Creatorului, căci s-au temut, au devenit robi ai întunericului, le-a fost ruşine, le-a fost frică.

De ce Adam şi Eva n-au cerut iertare de la Dumnezeu? Ei n-au cerut iertare, fiindcă ei erau înzestraţi de Dumnezeu cu mari capacităţi, au semnat contractul, cunoşteau bine sentinţa celor ce calcă acest contract. În acest contract nu se prevedea nici o amnistie pentru vinovaţi. Satana devenise împărat al pământului, era imposibil ca Adam să capete imediat o iertare, aceasta însemna că el devine din nou împărat, dar nu puteau să fie doi împăraţi într-o singură împărăţie. Satana a primit împărăţia de la Adam şi Eva, legitim, prin semnarea contractului. Pentru a deveni împărat, trebuie să ai teritorii şi populaţie. Satana a câştigat ca teritoriu pământul iar ca populaţie pe Adam cu Eva şi toţi cei ce se vor naşte din ei.

După cum vedem, Adam a fost biruit de Satana şi trebuia să vină cineva, ca să-l biruie pe Satana. Aici era soluţia, dar în timpul acela nu s-a găsit nimeni, nici în ceruri, nici pe pământ. Pe Dumnezeu însă nu-L surprinde situaţia creată. Aceasta poate fi numită taina cea mare a divinităţii lui Dumnezeu. Această mare taină ne-a fost descoperită nouă - planul de salvare, de mântuire. Însă Dumnezeu nu permite ca promisiunile Satanei faţă de Eva, că ea va fi superioară, şi nu Adam, să fie împlinite. Dumnezeu pune porunci de blestem pentru Eva, Adam şi diavol: dorinţele Evei să depindă de Adam, să nască copii cu mari dureri, Adam - rob al hranei şi îmbrăcăminţii sale şi al familiei lui, capul Satanei să fie zdrobit. Toate aceste lucruri s-au împlinit pe parcursul anilor şi unele se vor împlini în viitor, când Satana va fi aruncat în focul veşnic. Adam şi Eva imediat au fost dezbrăcaţi de hainele slavei lui Dumnezeu şi au rămas goi. Au rămas fără haine. Ei erau îmbrăcaţi în hainele slavei lui Dumnezeu, deci vă puteţi închipui ce frumoşi erau ei în aceste haine, dar deodată rămân goi. Şarpelui imediat îi dispar aripile, picioarele şi devine o funie care se târâie pe burtă pe baza unor mari sforţări ale vertebrelor.

Atunci a fost un moment istoric important, când tot cerul aştepta să vadă ce se va petrece mai departe pe pământ. Satana, ştiind oficial că vine ziua când îi va fi distrus capul, nu încetează să facă rele. Satana, fiind împărat al pământului, declară război în mijlocul poporului lui. Primul război mondial a fost între Cain şi Abel, unde au rămas pe câmpul de luptă 50% din numărul celor ce au participat la acest război. Lanţul războaielor nu s-a terminat nici până astăzi. Observaţi că Satana vine acolo unde simte că sunt mai slabe credinţa şi relaţia cu Dumnezeu. Deci datoria creştină este să ne întărim mai mult în credinţa în Dumnezeu.

Este un mare pericol ca soţia să aibă superioritate faţă de bărbat. Despre lucrul acesta ne-a vorbit mult apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt. Adam devine rob, ajunge într-o situaţie rea şi grea. Îşi dă seama de tot ce s-a petrecut. A văzut în faţa ochilor cum a lucrat cu Dumnezeu, cum vorbea cu Eva, cum a semnat contractul din îndemnul Evei.

Adam, cu lacrimi în ochi, a spus lui Dumnezeu: "Eva, pe care mi-ai dat-o, m-a îndemnat să calc porunca Ta". Deşi Adam era într-o situaţie extrem de grea, nu s-a despărţit de Eva, n-a certat-o, a iubit-o până la moarte, fiindcă a ştiut că Dumnezeu i-a dat-o. Ce dă Dumnezeu trebuie să primeşti cu dragoste, cu bucurie, ce împreunează Dumnezeu omul să nu despartă. Lucrul acesta Adam l-a cunoscut bine şi l-a împlinit. Din cauza Evei, Adam a pierdut tronul, a pierdut hainele slavei lui Dumnezeu, a pierdut legătura cu El, a pierdut locul în grădina Edenului, a pierdut viaţa, dar pe Eva a iubit-o, căci a primit-o de la Dumnezeu. Această parte din viaţa pe pământ a lui Adam trebuie s-o păstreze toţi bărbaţii. Orice s-ar întâmpla, să nu divorţaţi, să nu vă urâţi, căci Dumnezeu a împreunat. Dar Dumnezeu împreunează atunci când suntem supuşi şi smeriţi Lui. El ne dă ajutorul potrivit. Numai Dumnezeu ne poate da ajutorul potrivit.

Satana niciodată nu se apropie de acele familii unde există strânsă legătură cu Dumnezeu.

Capacităţile lui Adam au scăzut, au devenit la fel cu capacităţile unui rob muritor.

Amin.

<<Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”>>

Apocalipsa 21,5

dumnezeu
cine iubeste pe DUMNEZEU NU VA AVEA DE PIERDUT Adăugat în 24/02/2008
Statistici
  • Vizualizări: 5553
  • Export PDF: 3
  • Recomandări email: 2
  • Favorită: 2
  • Comentarii: 1
Opțiuni