Rugăciune de slavă, laudă și mulțumire a biruinței slujitorilor DOMNUL DUMNEZEUL ISUS HRISTOS și ispravnicilor TAINELOR LUI DUMNEZEU
Autor: Dulceanu Victor  |  Album: fara album  |  Tematica: Rugaciunea
Resursa adaugata de DulceaVictor in 23/06/2021
    12345678910 0/10 X
Rugăciune de slavă, laudă și mulțumire a biruinței slujitorilor DOMNUL DUMNEZEUL IISUS HRISTOS și ispravnicilor TAINELOR LUI DUMNEZEU
1 Cor 4:1

SLĂVIT SĂ FII TU DOAMNE ISUS HRISTOS ÎN VECII VECILOR, BINECUVANTAT SĂ FII TU DOAMNE ISUS HRISTOS ÎN VECII VECILOR, CINSTIT SĂ FII TU DOAMNE ISUS HRISTOS ÎN VECII VECILOR, PREAMĂRIT SĂ FII TU DOAMNE ISUS HRISTOS ÎN VECII VECILOR, PROSLAVIT SĂ FII TU DOAMNE ISUS HRISTOS ÎN VECII VECILOR, LĂUDAT SĂ FII TU DOAMNE ISUS HRISTOS ÎN VECII VECILOR,
GLORIFICAT SĂ FII TU DOAMNE ISUS HRISTOS ÎN VECII VECILOR,

1. DOAMNE SFINTE DUMNEZEULE rogu-te ascultă rugăciunea robului TĂU păcătosul!

2. DOAMNE DUMNEZEULE CEL SFÂNT, îndură-te de cei ce voiești să ai milă și miluiește-ne pe noi păcătoșii.
Exod 33:19  Rom 9:16

3. Ferice DOAMNE SFINTE de cei milostivi, căci iată Mila TA se va pogorâ peste ei.
Mat 5:7 Ps 41:1 Mat 6:14 Marc 11:25 2 Tim 1:16 Evr 6:10 Iac 2:13

4. Că mai-nainte de a mă chema, întinat eram eu DOAMNE dar văzut-ai
întru întinăciunea mea și fărâma milostivirii, iar atunci îndurate-ai TU DOMNUL SFINȚENIEI să mă milostivești pe mine păcătosul.
Rom 9:15 Rom 9:18

5. Și rugatu-m-am către TINE, DOAMNE miluiește-mă pe mine păcătosul!
Luca 18:13

6. Când m-ai găsit pe mine DOAMNE, rătăcind fiind pe marginea prăpastiei, oasele mele întăritu-s-au înlăuntru meu iar lacrimile mele au umplut inima mea de bucuria milei TALE, că nevrednic sunt înaintea TA DOAMNE, de ma-ș târâ in nevrednicia mea, măcar să-ți ating picioarele TALE, dar tu DOAMNE mi-ai întins mâna TA spre a mea salvare.
Mat 8:3 Mat 14:31 Mat 20:34 Marc 1:41 Luc 5:13

7. În iubirea TA nemărginită ochii mei s-au umplut de lumina MĂREȚIEI TALE iar în trupul meu ai scris CUVÂNTUL TĂU și PORUNCILE TALE MINUNATE, atunci am înțeles că toți cei lepădați copii TĂI sunt ei și de oricare dintre aceștia mă îndur, TU te înduri de mine păcătosul!

8. Dragostea TA să sălășluiască înlăuntrul inimii mele ca dragostea pastorului ce-și caută și găsește oile sale.
Mat 18:12; 13  Luca 15:4 Ioan 10:11 Isa 53:6

9. Că nu pe cei drepți cauți TU să-i chemi la credință ci pe cei pierduți și lepădați care nu mai au nici o nădejde!
Marc 2:17 Mat 9:12 Mat 9:13 Mat 18:11 Luca 5:31 Luca 5:32 Luca 19:10 1 Tim 1:15

10. Căci TU ești DOMNUL DUMNEZEUL CEL SFÂNT și cercetezi străfundurile inimilor, că milă voiești nu jertfe, din CUVÂNTUL acesta se fac cunoscute căile oamenilor și multe din fărădelegile lor!
Prov 21:2 Prov 24:12 Ps 7:9 Luca16:15 *Osea 6:6 Mica 6:6-8 Mat 9:13 Mat 12:7

11. Că jertfă plăcută ȚIE DOAMNE, este ca să cercetezi pe orfani, văduve, sărmani și năpăstuiți în necazurile lor și să ridici pe cei căzuți care nu mai au nici o nădejde.
Exod 22:22 Deut 24:17 Isa 1:17 Ier 22:3 Ier 22:16 Zah 7:10 *Iac 1:12 Luca 10:30

12. Tămăduit-ai boli și neputințe, de duhuri necurate de tot felul pe ei i-ai curățit, atunci inimile lor s-au înviorat Slăvind pe DUMNEZEU au Binecuvântat, căci puterea și taria celor neînsemnați ești TU DOAMNE și nădejdea celui năpăstuit.
Ps 14:6 Ps 9:9 *Mat 8:16 Marc 1:34 Mar 10:11  Luca 4:40 Luca 4:41

13. Atunci ca unul dintre ei am cugetat că tăria si nădejdea mea întru TINE este, iar mila TA să fie în veci înlăuntrul inimilor noastre!
Ps18:2 Ps 28:7 Ps 59:17 Ps 118:14 Isa 12:2

14. Copii TAI sunt iar TU TATĂL lor, în ei se va arăta deslușit fărădelegea necuraților aceștia, iar în ziua judecății SĂ le faci dreptate!
Ps 68:5 Ps 10:14; 15

15. Curățirea inimii mele întru Smerenia TA sălășluiește, căci tu ești DOMNUL FĂCĂTORUL meu.
Ps 51:10

16. Întru fericirea mea, a milei TALE, curațitu-mi-ai inima ca să pot eu să văz și să auz pe TINE DOAMNE!
Mat 5:8  Evr 12:14

17. Înainte de a mă chema pe nume, cercetatu-mi-ai TU inima printr-o întrebare!

18. Și vrednic de am fost găsit, chematu-m-ai pe numele ce TU mi l-ai dat, căci Pastorul își cunoaște oile sale strigându-le pe nume, EL le cheamă!
Ioan 1:42 Ioan 10:3 Ioan 10:4

19. Spălatu-m-ai cu apa TA cea SFÂNTA, unsu-m-ai cu untdelemn și orânduit-ai întru mine preoția vecilor.

20. M-ai acoperit cu hainele SFINȚENIEI TALE și protejat sunt eu de apa sfântă pogorâtă din mâinile TALE peste mine, scutul trupului meu ce pășește pe CALEA ce duce la TATĂL spre a mea salvare!

21. Că întru această haină văzut-am eu, CHIPUL TĂU DOAMNE ISUS HRISTOS în fiul omenesc!

22. Data-i TU DOAMNE robilor TĂI puterea ta cea Mare, făcută desăvârșită în slăbiciune și toți aceia zidiți pe stâncă, prăpădul furtunii nu i-a clătinat.
Mat 7:24; 25 Luca 6:47; 48 *2 Cor 12:9; 10

23. Ai râdicat pe cel ce ți s-a coborât înaintea picioarelor TALE, lămuritu-ne-ai făcându-ne lucrătorii viei TALE, căci tu ești DOMNUL, biruința și tăria celor neînsemnați.

24. Gura mea te va Binecuvânta pururea STĂPÂNE, lucrând după Poruncile și Faptele TALE spre Slava, Cinstea și Mărirea TA în vecii vecilor.

25. În mijlocul lupilor m-ai trimis DOAMNE și ei caută ca să mă sfâșie și să mă piardă, dar smeritu-m-am întru totul înaintea TA DOAMNE și ridicatu-m-ai cu mare tărie, biruindui pe lupii aceștia ce se fac vrăjmașii tăi!
Ps 138:6 Pro 3:34 Mat 10:16 Luca 10:3 Luc 18:14 1 Pet 5:6 Iac 4:10

26. Prin puterea CUVÂNTULUI TĂU i-am aprins înlăuntrul lor văzându-se deslușit întunericul ce stăpânește în sufletele lor, căci caută să mă întineze nelegiuiții aceștia, dar prin CUVÂNTUL TĂU DOAMNE i-am risipit pe acești necurați.

27. Căci vrăjmașii TĂI s-au înmulțit, prin hulă și fărădelegi, ei caută să nimicească lucrarea mâinilor TALE.

28. S-au râdicat împotriva copiilor tăi și le pricinuiesc răul urmărindu-i și înrobindu-i la munci grele, că să piarză sufletele lor STĂPÂNE!

29. Vânează în haită pe cel nevinovat și caută să-l învinuiască pe  nedrept, prin marturii mincinoase vor să-i pricinuiască moarte.
Ps 27:12 Ps 35:11 *Mat 26:55 * Fapte 6:11; 13

30. Iar osândă nelegiuiților aceștia nu ne va vătăma DOAMNE și orice nedreptate se va întoarce negreșit asupra lor, căci tăria mea întru TINE este, călcatu-am pe urmele căii TALE SFINTE ÎMPĂRATE CERESEC, și cum aș fi putut ajunge la TATĂL, când TU și TATĂL una sunteți!
Mat 15:10; 12  Ioan 10:30 *  2 Cor 12:10 Iac 1:12 1 Pet 2:19 1 Pet 2:20 1 Pet 3:14 * 1 Pet 2:12 1 Pet 3:16 1 Pet 4:14

31. Te rog DOAMNE DUMNEZEULE ÎN NUMELE TĂU CEL SFÂNT îndepărtează de la noi pe toți cei ce lucrează fărădelegea, stăpâniți fiind de duhuri necurate de tot felul, SFINTE DOAMNE DUMNEZEULE, rogu-te ascultă glasul plângerii mele!
Mat 7:23  Luca 13:27 *Ps: 5:5 Ps 6:8 *Ps 119:115 Mat 25:41


32. Sfințește DOAMNE aceste locașuri prin CUVÂNTUL TĂU CEL MINUNAT și eliberează-ne DOAMNE de robia acestor întinați că multă durere și suferință pricinuiesc ei nouă copiilor TĂI.
Ioan 15:3 Ioan 17:17 Fapte 15:9 Efes 5:26 1 Pet 1:22  2 Sam 7:28 Ps 119:142 Ps 119:151

33. Se socotesc înțelepți și se pun în locuri de cinste, osândesc ziua și noapte pe cei încercați judecându-i ca fiind blestemați, ei crezând ca sunt binecuvântați!
Mat 23:6 Marc 12:38 Marc 12:39 Luca 11:43 Luca 20:46 3 Ioan 1:9

34. O casă a necuratului sunt acești ce caută să piardă sufletele celor mulți, călăuze orbite de câștig și pofte de tot felul.
Apoc 2:9 Ioan 8:44

35. Au cerut cu plată ce TU le-ai dat în dar, acești necurați stăpâniți de fățărnicie, ce cugetă în inimile lor cum să strecoare țânțarul ca să înghită cămila, dându-și slavă unul altuia ca fiarele pustiei ce vânează împreună, dar când își împart prada prin lăcomia lor se învrăjbesc unul împotriva celuilalt ajungând să devină ei însăși pradă, căci scris este; Prin păcatul săvârșit păcătosul va fi pedepsit!
Mat 10:8 Mat 23:24  *Gen 9:6  Mat 26:52  Apoc 13:10

36. Iar toate duhurile necurate aduc asupra celui pe care îl stăpânesc bătăi și munci de tot felul și toți necurății suntem DOAMNE înaintea FEȚEI TALE din pricina poftelor noastre, pune stăpânirea TA DOAMNE asupra acestor întinați și îndepărtează-i prin SFINȚENIA TA din toți cei care TU te înduri!
Marc 9:18 Luc 8:29 Luca 9:39 *Iac 1:14 **

37. DOAMNE SFINTE, ridică cu tărie întru a TA SMERENIE, pe ai TĂI Preoți neînsemnați printru orânduiala sufletească și nu cea trupească, ca să elibereze cetățile TALE de vrăjmașii lucrărilor mâinilor tale!
Luca 9:1 Luca 10:1 Mat 10:1  Marc 3:14 Marc 6:7 * Fapt 13:48

38. Umple pe ai TAI preoți cu DUHUL DE STĂPÂNIRE asupra necuraților ca să poruncescă în NUMELE TĂU CEL SFÂNT, și toate câte vor lega sau dezlega pe pământ asemenea în Ceruri, că să cunoască necurății aceștia că Fiului Omenesc îi este dată putere pe pământ ca să ierte și păcatele.
Marc 6:7 Mat 10:1 Luca 9:1 *Mat 16:9 Mat 18:18  Ioan 20:23 * Mat 9:6 Marc 2:10 Luca 5:24

39. Că prin puterea CUVÂNTULUI ÎN NUMELE TĂU CEL SFÂNT, pocnit-am și risipind cu biciul TĂU DOAMNE, înfiorând duhurile necurate silite fiind să iasă din trupurile posedat.
Ioan 2:15 Iac 2:19

40. Risipește-i în pustie pe năpârcile acestea ce caută de la începuturi să înțepe călcâiul TĂU iar în Ziua Mâniei Tale prin CUVANTUL TĂU zdrobitu-le-ai capetele nimiciâdu-i pe vecie.
Gen 3:15 Ps 68:21 Ps 110:6 Hab 3:13 Ps 55:23

41. Puterea TA cea Mare pe care ai făcut-o desăvârșită în slăbiciune să pătrundă întru noi ca să putem lucra minunile TALE și nu ne vom îndoi în inimile noastre iar minunile spre SLAVA și a TA MĂRIRE se vor împlini.
2 Cor 12:9 *Mat 21:21 Mar c11:23 Iac 1:6

42. Iar DUHUL SFINȚENIEI TALE  care l-ai pogorât peste noi să umple inimile noastre de dragostea TA DOAMNE pentru Fiul Omenesc.
1 Cor 13:1; 2  1 Cor 14:1

43. Atunci deslușit vom vedea noi și vom înțelege desăvârșirea PUTERII TALE, care ne-a fost dată noua întru vindecarea și curățirea întinării fraților noștri.
Lev 19:18  Mat 22:39 Marc 12:31 Luca 10:27 Rom 13:9 Gal 15:14 Iac 2:8

44. Bucuratu-s-au sufletele noastre că numele ni s-au scris în Ceruri, chemați fiind noi, a veni împărați împreună cu TINE întru împărăția vecilor TATĂLUI NOSTRU CEL CERESC.
Luca 10:20 * 2 Tim 2:12 * Mat 6:29 Luca 11:2

45. Și ai deschis noua ușa ÎMPĂRĂȚIEI TALE și toți am dat năvală pe calea cea strâmtă ca să intrăm în ea.
Mat 7:13; 14  Luc 13:24 * Mat 11:12 Luca 16:16

46. Binecuvântat ești DOAMNE DUMNEZEULE CEL SFÂNT și mulțumim pururea că ai ascuns înțelepților, descoperind pruncilor tainele TALE, căci noi pruncii TĂI suntem iar TU FĂCĂTORUL și TATĂL nostru!
Ps 8:2 *Mat 11:25 Luca 10:21 1Cor 1:27 1Cor 2:7,8

47. Că TU ai iubit într-atât de mult lumea încât ai dat în dar pe FIUL TĂU cel preaiubit, tuturor celor ce cred în TINE să nu moară ci să aibă viață veșnică.
Ioan 3:16 Ioan 4:9 1Ioan 5:11

48. Primit-am noi din măreția TRONULUI TĂU DOAMNE SFINTE DUMNEZEULE ATOTPUTERNICE, CUVÂNTUL TĂU CEL ÎNTRUPAT prin care cerul și pământul au fost create.

49. Și toți aceia ce s-au bucurat de FIUL TĂU preaiubit în care TU îți găsești toată plăcerea TA, ai poruncit nouă ca de EL să ascultăm.
Marc 1:11 Marc 9:7 Mat 3:17 Mat 17:5 Luc 3:22 Luca 9:35 *2 Pet 1:17

50. Mulțumim pururea că unora dintre noi mai înainte ai descoperit că EL este HRISTOSUL și MIELUL VREDNIC A DESCHIDE CELE ȘAPTE PECEȚI, CE CUVÂNTUL TĂU l-a PROMIS spre salvarea noastră a tuturor păcătoșilor.
Mat 16:16 Luc 9:20 Ioan 6:69  *Apoc 5:5

51. Facut-am darul dar tuturor celor pe care tu DOAMNE ni i-ai dat și în înălțimile cerurilor cetele Îngerilor s-au bucurat și SLĂVIT pe TINE DOAMNE  DUMNEZEU, pentru fiecare păcătos întors din căile rătăcitoare.
Mat 10:8 * Luca 15:7 Luca 15:10

52. Facutu-ne-ai pe noi tăria celor slabi chematu-ne-ai SFINȚI întru SFINȚENIA BINECUVÂNTĂRI TALE și am poruncit în NUMELE TĂU CEL SFÂNT tuturor duhurilor necurate să iasă din trupurile cele chinuite iar prin iubirea și credință tămăduitu-s-au sufletele celor mulți.
Mar 3:15 Mar 6:7 Mat 10:1 Luc 9:1 *Mar 9:38 Mar 9:49 *Mar 16:17  Mar 16:18  ** Mat 8:13 Mat 9:22 Mat 15:28 Marc 5:34 Marc 10:52 Luca 7:50 Luca 8:48 Luca 17:19 Luca 18:42

53. Cu SABIA cea SFÂNTA am rupt lanțurile robiei necuraților și toți aceia ce cred în CUVÂNTUL TĂU eliberați fiind smeritu-s-au înaintea picioarelor TALE cerându-ți iertare și îndurare, plângând cu amar și căindu-se de păcatele și fărădelegile lor.
Ps 149:6 Isa 49:2 *Efe 6:17 Evr 4:12 Apoc 1:16

54. Biruind izvodirile minții și puterea deșartă a necuraților, CUVÂNTUL TĂU a pătruns adâncul inimilor noastre și am înălțat prin DUHUL TĂU CEL SFANT cântări de LAUDĂ și SLAVA ȚIE DOAMNE DUMNEZEULE CEL SFANT în vecii VECILOR, că după porunca ta lucram noi și cel ce nu strânge cu TINE risipește!
1 Cor 1:19 1 Cor 3:19 2 Cor 10:5  * Efe 5:19  Col 3:16 Iac 5:13 ** Mat 12:30

55. Vrednici am fost noi de hrană simbriei noastre, adeverind că omul, nu va trai numai cu pâine, ci cu orice CUVÂNT, care iese din gura LUI DUMNEZEU.
Mat 10:10  Luca 10:7 1 Cor 9:7 1 Tim 5:18 * Deut 8:3 Luca 4:4

56. Trupul ne-a fost haină iar sufletul hrană și am înțeles trimițându-ne bucurându-ne că ajunge zilei grija ei!
Mat 6:25 Luca 12:22; 23  * Mat 6:34

57. Fiecare zi a devenit minunată trăind întru ea splendoarea lucrărilor TALE și am lăsat LUMINA TA CEA SFÂNTA să pătrundă în întunericul ascuns din lăuntrul nostru, a tuturor!
Ps 71:16 Ps 73:28  Ps 86:8 Ps 92:4; 5 Ps 104:24 Ps 139:14 * Apoc 15:3 **Ioan 8:12 Ioan 3:19

58. Toți aceia ce se  încred în TINE, râuri de apă vie le vor curge din inimile lor iar moartea cea de-a doua nu-i va vătăma!
Ioan 7:38 Apoc 22:17 Deut 18:15 ** Prov 18:4 Isa 12:3 Isa 44:3 Ioan 4:14  Apoc 2:11 Apoc 20:6

59. Că vrednici au fost găsiți ei DOAMNE, în Ziua Cea Mare, pentru credința care ți-o poartă!
Apoc 7:14

60. Si cine poate sta înaintea TA DOAMNE în ziua aceea, doar CUVÂNTUL TĂU DOAMNE ISUS HRISTOS, ce TU ni l-ai vestit!
Apoc 6:16; 17 Ps 76:7

61. SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL, LUI să vă închinați în toate zilele voastre, că mari și minunate sunt lucrările TALE DOAMNE DUMNEZEULE ATOTPUTERNICE, din măreția cerurilor și a TRONULUI TĂU CEL SFÂNT au coborât binecuvântările TALE peste FIUL OMENESC, cântările noastre de SLAVA și MULȚUMIRE pentru  DOMNUL ISUS HRISTOS, CEL care ne-a răscumpărat pentru TATĂL prin jertfa și sângele LUI către TINE DOAMNE DUMNEZEULE ATOTPUTERNIC noi am înălțat.

62. Îți mulțumim DOAMNE DUMNEZEULE CEL MINUNAT, SLĂVIM și BINECUVÂNTAM pururea NUMELE TĂU CEL SFÂNT prin rugăciuni și cântări de lauda că întru noi ai binevoit să găsești îndurarea milei TALE!

SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT DOAMNE DUMNEZEULE SLĂVIT, BINECUVANTAT, CINSTIT, PREAMĂRIT, LĂUDAT, PROSLAVIT, GLORIFICAT STĂPÂNE DOAMNE DUMNEZEULE ATOTPUTERNICE

SLĂVĂ, CINSTE și MĂRIRE LUI DUMNEZEU TATĂL  FIULUI și a SFÂNTULUI DUH în vecii vecilor, Amin.
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 680
Opțiuni