CE SĂ FACI ÎN CRIZELE VIEȚII?
Autor: Anonim  |  Album: fara album  |  Tematica: Ascultarea
Resursa adaugata de RepalovVeaceslav in 26/12/2018
    12345678910 0/10 X
Cât este de important, ca în crizele vieții, să fim inspirați de dorința, să ne smerim pe deplin “sub mâna atotputernică a Lui Dumnezeu” (1 Petru 5:6) și să ne încredem în El.

Un exemplu din Scriptură de o astfel de smerire și încredere, este comportamentul celor trei tineri Iudei, care stăteau în fața împăratului Babilonului, Nebucadnețar. Ei au mărturisit: “Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi, chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” (Daniel 3:17-18). Acești oameni ai Lui Dumnezeu, s-au smerit pe deplin înaintea Domnului. Ei au așteptat și s-au încrezut în ajutorul Domnului, dar pe de altă parte, erau gata să moară, fără să primească acest ajutor.

De aceea, ca exemplu, dacă te-ai îmbolnăvit, nu trebuie să te aștepți doar la aceea, că vei fi vindecat(ă). Întotdeauna să fim gata să primim toată voia Domnului, oricare ar fi ea, dar să credem și să ne așteptăm la mai bine. Dacă cineva a venit la Hristos, doar pentru a fi ajutat, în viața aceasta scurtă, doar pentru a avea o viață senină, fără boli, fără griji – Scriptura îl numește pe un astfel de om – cel mai nenorocit dintre toți oamenii, care trăiesc pe pământ. (1 Corinteni 15:19).

Dumnezeu are un scop mult mai important, pentru viața noastră, decât să ne ofere doar bunăstare fizică și materială. De aceea, dacă te-ai smerit sub mâna atotputernică a Domnului, în timpul necazului din viața ta, precum acei trei tineri iudei, din cartea proorocului Daniel, atunci mai departe încearcă să înțelegi de ce ai parte de cutare sau cutare boală, sau de cutare sau cutare suferință. Probabil boala, sau suferința, ți-a fost dată pentru încercarea credinței tale? Sau probabil este o pedeapsă pentru păcate și te motivează, să te depărtezi de nelegiuire? Cum a zis un frate: “Este mai ferice să socot, că boala – o pedeapsă și o mustrare pentru mine, decât să socot că boala – o încercare pentru mine.” Chiar dacă boala a venit în viața unui creștin, pentru încercarea credinței, cu toate acestea, ea are și alte scopuri. Fiecare acțiune a Domnului are nu doar un motiv, ci mai multe, și trebuie să depunem efort pentru a înțelege, măcar unele motive. Motivul principal, de ce Iov a fost lovit de boală, este încercarea credinței lui. Dacă Iov s-ar fi mulțumit doar cu această informație, atunci el nu s-ar fi ridicat la un alt nivel duhovnicesc. În urma acestor suferințe groaznice, el a putut să-I spună Domnului: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut” (Iov 42:5). Dumnezeu cel mai bine cunoaște cum să procedeze cu fiecare dintre noi, de aceea, să nu ne mirăm din cauza acțiunilor Lui, ci să aflăm taina încrederii în El, în orice circumstanțe, cercetându-ne profund viața duhovnicească.

Billy Graham în cartea “Troputul copitelor cailor, ce se apropie” a scris: “În suferințe se conține un element misterios. Nu știu de ce Apostolul Iacov a fost decapitat, iar apostolul Petru – a fost salvat. Nu știu de ce unii dintre evangheliștii tineri, care s-au strâns în Amsterdam în 1983, aveau răni de la lovituri, în timp ce eu nu sunt lovit pentru credința mea. Nu știu de ce Corrie ten Boom era nevoită să vadă moartea surorii sale în închisoare, de ce Joni Eareckson Tada este paralizată complet, în timp ce eu nu am petrecut nici măcar o noapte în închisoare și trupul meu îmi este supus pe deplin și pot merge de-a lungul malului mării?”
Probabil și tu erai nevoit(ă) să privești greutățile și suferințele, pe care nu le puteai înțelege. Probabil ai cârtit împotriva Domnului, din cauza că El a permis să treci prin aceste împrejurări, în timp ce alții sunt izbăviți de astfel de necazuri. Dar nu permite ca acidul amărăciunii să te distrugă, ci invers, află taina încrederii în Domnul, în orice împrejurări”.

Fie ca rugăciunea fiecărui dintre noi să fie: Dumnezeul care nu poate fi înțeles pe deplin! Pentru mine foarte multe lucruri rămân taine, dar primesc prin credință faptul, că Tu cunoști mai bine, cum trebuie să Te comporți cu fiecare om. Tu, ca un Dumnezeu bun, alegi cea mai bună metodă, cu ajutorul căreia Îți împlinești scopurile în viața mea. Ajută-mă să nu mă cert cu Tine, să nu cârtesc împotriva Ta, Creatorul meu, din cauza că “nu mi-ai dat” anumite binecuvântări, ci să mă smeresc pe deplin sub mâna Ta atotputernică și să mă încred pe deplin în Tine. Fie ca voia Ta să se facă în toate! Fie ca numele Tău să fie proslăvit! În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.

Traducere: Repalov Veaceslav

Merită să te încrezi în Domnul, căci El nu greșește!
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 146
Opțiuni