STRIGAȚI LA DOMNUL
Autor: Sabadac Viorel  |  Album: Din mila Domnului  |  Tematica: Pacatul
Resursa adaugata de 1pocaintaP in 20/02/2016
    12345678910 0/10 X
Referințe
P ă c a t u l
Cauze, efecte,remediu -
un răspuns în lumina
scripturilor „ortodoxe”
-
Romani cap.3.23 ” Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”;1 Ioan 3.4 Oricine făptuieşte păcatul săvârşeşte şi nelegiuirea, şi păcatul este nelegiuirea.Ioan 3.16 „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul-născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”Uneori în viața de zi cu zi , conduși fiind de instincte, interese, orgoliu, invidie sau egoism, facem păcate fără ca în prealabil să le premedităm sau să le conștientizăm. De cele mai multe ori însă, ca urmare a unor complexe de împrejurari creeate de noi, de alții sau de anumite situații neprevăzute, avem momente cănd comitem păcate din dorința de a fi drepți,remarcați, apreciați, promovați și a ne „ simți bine” . Această situație este generată și de faptul că vrem să ne impunem, să controlom și să stăpânim. Ca urmare a acestui fapt și în urma unor conjuncturi pe care ni le dorim favorabile, devenim datorită concurențe neloiale generată de noi sau de cei din jurul nostru, critici, nemulțumiți, nervoși, nestăpâniți, impulsivi și violenți, ne mâniem, jignim și chiar lovim.1 Cauzele aparitiei acestor situatii.2 Efectele acestora. 3 Remediu.
1.Principalele cauze care produc astfel de situații sunt :- lipsa dragostei de Dumnezeu;
- lipsa dragostei pe care trebuie sa o avem față de aproapele nostru;-iubirea de sine.
2. Efectele acestora :- plata păcatului este moartea, despărțirea veșnică de la fața lui Dumnezeu;
- promovarea unor atitudini și sentimente neloiale; -promovarea unor învățături false. și aceste sunt:
Romani cap.1.29 Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, 30- bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,• 31- fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.
3.Remediu. În cuvântul lui Dumnezeu stă scris că noi ne-am născut dintr-o sămânță păcătoasă și că toată lumea zace în cel rău 1 Ioan cap.5.19, urmare a acestui fapt, Domnul Iisus ne spune că despărțiți de El nu putem face nimic și că pentru a fi curățiți de păcatele noastre trebuie să ne naștem din nou, din apă și din duh, din Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu la cap.16.16 ne spune că: cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. Ioan în cap. 1:13 care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Ioan cap.3.3 Răspuns-a Iisus şi i-a zis: adevărat, adevărat zic ţie: de nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu. și 3.5 Iisus a răspuns: adevărat, adevărat zic ţie: de nu se va naşte cineva din apă şi din duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Iacov în 1:18 După voia sa ne-a născut prin Cuvântul Adevărului, ca să fim începătură făpturilor Lui. Fapte cap.2.38.Iar Petru a zis către ei: ,pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul duhului sfânt . 1 Timotei 1.15Vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu .--Atunci când știi ce vrei, știi unde să cauți----
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1356
Opțiuni