D. Suferință înainte de slavă
Autor: Necunoscut  |  Album: Studii din Biblie  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de IonPuiu in 12/11/2015
    12345678910 0/10 X

   La ce concluzie cu privire la suferința și slava lui Mesia au ajuns atît Pavel, cît și Domnul Isus studiind Scripturile Vechiului Testament? (Fapte 17:3; Luca 24:26)

   Cuvîntul „trebuia” din Luca 24:26 se găsește și în Faptele 17:3, unde Pavel afirmă că Mesia „trebuia să pătimească”.

   Atît Pavel, cît și Domnul Isus au observat, probabil, că cele mai importante personaje din Vechiul Testament au trecut printr-o perioadă îndelungată de suferință înainte de a intra în perioada de slavă din viața lor. Iosif a stat cam treisprezece ani în închisoare înainte de a ajunge prim-minstrul al Egiptului. Moise a păzit oile patruzeci de ani înainte de a fi conducătorul poporului. David a trăit mulți ani ca fugar, o vreme chiar în țări străine, pentru ca abia apoi să urce pe tron. Daniel a fost prizonier de război și a fost chiar condamnat la moarte înainte de a fi înălțat la poziția de prim-ministru al Babilonului. În aceste istorii slujitorii lui Dumnezeu din Vechiul Testament, există prefigurări ale lui Mesia care avea să sufere și să fie umilit înainte de a fi înălțat la poziția de împărat.

   Cheia acestei concepții nou-testamentare se găsește în pasajul vechi-testamentar cel mai des citat de scriitorii Noului Testament: Isaia 53. Robul suferind din Isaia a fost disprețuit, resppins și întristat (Isaia 53:2-4). La fel ca mielul de la Sanctuar, El a fost înjunghiat din cauza păcatelo noastre (Isaia 53:5-7), potrivit cu voința Domnului (Isaia 53:8-10). Dar, după ce avea să-Și dea „viața ca jertfă pentru păcat” (Isaia 53:11), avea să-i îndreptățească pe mulți și avea să primească partea Lui la un loc cu cei mari(Isaia 53:12).

   Pentru scriitorii Noului Testament, Isaia 53 era cheia care descifra rolul lui Mesia. În mod sigur, Pavel a predicat despre acest pasaj în Tesalonic. Potrivit cu Isaia 53, la prima Sa venire, Mesia nu avea să aibă nimic împărătesc sau puternic. De fapt, El avea să fie respins de mulți compatrioți ai Săi. Însă respingerea avea să fie urmată de venirea în glorie așteptată de iudei. Astfel, Pavel a reușit să arate că Isus pe care ajunsese să-L cunoască era de fapt Mesia din profețiile Vechiului Testament.

   Citește cu rugăciune Isaia 53, știind că pasajul vorbește despre suferințele pe care le-a îndurat Domnul, Creatorul nostru, pentru ca tu să ai viața veșnică. De ce ar trebui ca Hristos să ocupe primul loc în viața noastră, dacă avem în vedere ceea ce ne descoperă acest pasaj despre caracterul lui Dumnezeu?

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1601
Opțiuni