Conferința "10 ani Resurse Creștine", Noiembrie 2015

Află mai multe
Alte resurse text
Versetul zilei
De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
Romani 8:28
Pune-l pe pagina ta
Schițe