Legea
Autor: Ioan Hapca
Album: Din splendorile cerești
Categorie: Zidire spirituala
Legea...

Legea din vechime are
Cauză cutremurătoare
Și-o sfințenie înălțătoare.
Veșnică-i, nemuritoare
Și fără de-asemănare...
Dar vieții-i, e premergătoare,
Nu-i de viață dătătoare!

Legea, dă așa speranța:
„Împlinindu-mă, ai viața!”
Împlinind ce spune Legea,
Tu eviți fărădelegea...
Dar odată întinat
Ești de Lege condamnat
La plată pentru păcat...

O, sub Lege, când trăiai
Dacă cumva te întinai,
Jertfa la Templu-aduceai
Și prin sânge te sfințeai
Dar putere nu primeai
De-a rămâne neîntinat
Nici de-a învinge vreun păcat!

Omul, să se mântuiască
Trebuia strict să împlinească
Legea dreaptă și cerească
Prin puterea-i pământească,
Dar cin`putea să biruiască
Împlinind prin voia lui
Legea Sfântă a Domnului?!

Doar Hristos, cu-a Sa putere
A împlinit ce Legea cere
Și-a împlinito-n locul nostru,
Schimbând lucrurilor rostu:
Cu a Sa neprihănire
Ia adus morții zdrobire
Și omului dezrobire...

Ia redat lumii speranța
Căci ne-a transferat viața,
Viața și Sfințenia Sa,
Să ne putem prezenta
În „Cortul Ceresc” de sus,
Unde nu am fi ajuns
Prin jertfe, că nu-s deajuns!

El, pentru-al nostru păcat
Însuși viața Lui Și-a dat!
Da! Viața Lui biruitoare,
Este în noi, premergătoare
Legii făr`de asemănare
Ce stă veșnic în picioare
Prin Puterea care-o are.

Noi, prin credință trăim
Și Legea o împlinim
Prin Hristos, și o iubim
Căci Hristos în noi trăiește
Prin Duhul Sfânt și împlinește
Tot Cuvântul Lui divin
Ca să fim sfinți pe deplin.

Astfel este mântuit
Orice suflet ostenit
Ce-ascultând, s-a pocăit
Și în inimă L-a primit
Ca Domn și Stăpân iubit
Pe Cel ce Legea a împlinit
Și păcatu-A biruit

Prin viața Lui Preasfântă,
Și acum binecuvântă
Pe cel cu inima frântă
Care vine cu credință
Să Îi ceară biruință
Și har sfânt, mântuitor,
De-a trăi biruitor...

El lucrează acum în noi
Pentru vremea de apoi
Minunate „Lucruri noi”,
Ca prin a Sa neprihănire
Să-I fim slavă în Mărire
Strălucind ca niște sori
Încununați de splendori..

Legea Veche spune așa,
„Dacă tu vrei să trăiești
Uită-te în Litera mea:
...Asta trebuie să împlinești!”
Însă orice încălcare
Cere sânge pe altare...
„Fără sânge nu-i iertare!”

Dar Hristos ne-a dăruit
Un Har Nou și infinit:
„Eu sunt Calea și Viața...
Trăiești bucurii divine
Dacă Eu trăiesc în tine!”
Astfel: În Hristos de ești
Toată Legea o împlinești
Și, prin Hristos, în veci trăiești!

09/10/2012*Ioan Hapca
(Zaragoza)
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/98179/legea