Dumnezeu îi zice celui rău!
Autor: Nănău Adinuţa
Album: O nouă viaţă
Categorie: Trezire si veghere
Dumnezeu îi zice celui rău:
,,Ce-Mi tot înşiri legile Mele
Şi ai în gură legământul Meu
Când tu Îmi urăşti mustrările
Napoia ta Mi-arunci cuvintele?

De vezi un hoţ, cu el te uneşti
Cu preacurvarii tu te însoţeşti
Cu rău-n gură, mereu tu eşti
Cu limba vicleşuguri unelteşti
Şi numai răutate născoceşti.

Ca briciul tăios, viclean ce eşti
Împotriva fratelui tu vorbeşti
Pe fiul mamei tale-l cleveteşti
Pe cei apropiaţi îi batjocoreşti
Şi adevărul tu îl răstălmăceşti.

Şi multe altele tu ai făcut
Şi numai ceea ce ţi-a plăcut
La toate-acestea Eu am tăcut
Şi te-am lăsat cum tu ai vrut.
La fel ca tine credeai că Sunt!

Voi, care uitaţi de Dumnezeu
Legile Mele Îmi înşiraţi mereu
Credeţi că pentru voi, nu-i greu
Nimic şi vă dedaţi la tot ce-i rău,
Luaţi seama, să nu mă mânii Eu!

Cine Îmi va aduce mulţumire
Ca jertfă, acela Mă proslăveşte,
El va cunoaşte a Mea mântuire
Căci Mă cunoaşte, Mă iubeşte
Şi promisiunile îşi împlineşte".

A.N
10.05.2012 Firenze
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/92781/dumnezeu-ii-zice-celui-rau