Urâţi răul
Autor: Nănău Adinuţa
Album: Vreau să Te laud
Categorie: Trezire si veghere
Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul
El vă păzeşte şi sufletele voastre
El este Acela care a-ntocmit omul
Şi vă priveşte din zările albastre.

Te izbăveşte din mâna celor răi
Şi răul din calea ta îndepărtează
Adăpost, El dă, la toţi copiii Săi
Şi vă învaţă, de rău vă fie groază.

Iubiţi pe Domnul, cei de El iubiţi
Pe toţi cei credincioşi El îi păzeşte
Cei mândri, plini sunt pedepsiţi
Purtarea celor păcătoşi, El urăşte.

Caută pacea şi-aleargă după ea
Pace şi sfinţirea cu toţii s-o trăiţi
Altfel pe Domnul, nu veţi vedea.
Urâţi dar răul şi binele să îl iubiţi!

Domnul păzeşte pe cei ce-L iubesc
Şi nimiceşte pe toţi cei care-s răi
Binecuvântează pe cei ce Îl slujesc
Trimte-n ajutor pe toţi îngerii Săi.

Depărtaţi-vă de rău, iubiţi binele
În orice loc Pacea să domnească
Alungaţi şi schimbaţi în voi sinele
Şi Domnul, o să vă mântuiască.

Credeţi în El şi nu vă părăseşte
Cărările neprihănirii El le păzeşte
În vreme de necaz vă ocroteşte
Iubiţi-L toţi şi El vă răsplăteşte!


20.02.2012 Firenze

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/88774/urati-raul