Adevarul
Autor: Dan Viorica
Album: Bobite de roua
Categorie: Trezire si veghere
ADEVARUL

*
Adevărul nu poate fi spus,
Când eşti, frate, pe glume pus.
Adevăru-i simplu şi frumos,
Nu are în el nimic stufos.

Adevărul e clar şi curat,
Slăveşte Măritul Împărat.
Adevăru-i libertate deplină,
Trăire în sfinţenie divină.

Adevărul poartă-n el veşnicia,
Ţese pas cu pas armonia.
E mirul divin, sevă a vieţii,
Lumină sfântă a frumuseţii.

Adevărul nu naşte mincinoşi,
Dărâmă a minciunii coloşi.
Adevăru-i solemn şi serios,
E sfinţirea în Isus Hristos.

Domnul, e adevărul vieţii,
Pentru om, raza dimineţii.
E veşnic, sfânt, în tot Universul,
In adevăr îşi are mersul.

Isus e Mântuirea-ntregii lumi,
Fără El paşi-s deşertăciuni.
Despre El Scriptura ne spune,
El e Adevărul, ce nu apune,

E viaţa şi calea spre veşnicie.
Ce smulge din nimicnicie.
În sângele Lui avem mântuirea,
În învierea Sa, nemurirea.

Amin!
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/86425/adevarul