A Aşezat Lumina
Autor: Nănău Adinuţa
Album: O nouă viaţă
Categorie: Zidire spirituala
Faptele Apostolilor 23:3 ,,Atunci Pavel i-a zis: ,,Te va bate Dumnezeu,
părete văruit! Tu şezi să mă judeci după Lege......"
Teme-te de Dumnezeu
Tu......... ,,perete văruit"
Tu ce judeci după Lege
Ca pe unul.... fărdelege
Pe mine, care am vieţuit
În curăţia cugetului meu.

Când în Cuvântul Sfânt
Scrie...... destul de clar;
Să nu faceţi nedreptate
În lucruri....nejudecate,
Pe toţi să îi trataţi egal
Voi,ce aveţi discernământ.

Pe nimeni să nu dispreţuiţi
Niciunul, să nu fie alungat
Trataţi la fel pe amândoi
Când îs în bine sau nevoi
Pe cel sărac sau cel bogat
Nu-i separaţi, nu-i despărţiţi.

Slujiţii doar lui Dumnezeu
Având în El nădejde mare.
El, ce-a spus, a împlinit
Ce a-ţi cerut, v-a dăruit
A pus în faţă a Lui Cale
Unde ne-aşteaptă Fiul Său.

Să ne silim întotdeauna
S-avem în noi, cuget curat
Curaţi în Faţa Domnului
Exemplu, în faţa omului.
Căci, El a dat, El a luat
Domnul să fie lăudat
Fiindcă în faţa noast'
A aşezat.......... LUMINA.

Amin
16.11.2011 Firenze
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/83632/a-asezat-lumina