Binecuvântare
Autor: Nănău Adinuţa
Album: O nouă viaţă
Categorie: Binecuvantare copii
Domnul să te binecuvânteze
Şi-acolo unde-i fi să te păzească
Îngerii, asupră-ţi să vegheze
Dorinţele să ţi le împlinescă.

Peste tine, Faţa Lui să lumineze
De tine, să se-ndure-n toate
Şi sfinţii ce stau lângă tine, să vegheze
Să creşti frumos, curat şi-n pace.

Şi Faţa să-Şi înalţe peste tine
Şi pacea toată să ţi-o dea
Să crezi în Dumnezeu şi-ţi va fi bine
Nimic nu-ţi va lipsi, de toate vei avea.

Domnul te va umple de înţelepciune
Şi-n toate lucrurile vei fi priceput
Vei fi destoinic şi pentru mulţi vei fi minune
Lumii întregi, El te va face cunoscut.

Şi-oriunde tu vei merge şi vei călători
El uşi deschise, va pune-n faţa ta
În orice loc, în orice timp, El te va însoţi
Trecere şi favoare, în Faţa Lui tu vei avea.

El Însuşi va merge înaintea ta
Va fi cu tine, nicicum nu te va părăsi
Să nu te temi, nu te înspăimânta
El Însuşi te va apăra şi te va izbăvi.

A.N
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/80031/binecuvantare