A căzut o stea din cer!
Autor: Florența Sărmășan
Album: Isus, lumina către cer!
Categorie: Trezire si veghere
A căzut o stea din cer!

A căzut o stea din cer,
A căzut o stea de sus.
Nu-i din cele care pier
Este Steaua lui Isus.

Sus, la Golgota, pe cruce,
Fără apă, însetat,
Greu păcatele ne duce
Distrus și dezonorat,

Și zdrobit, și plin de sânge
Își așteaptă jos, sentința...
Este jalnic... Cerul plânge,
E la capăt umilința.

El, ce-I raza de lumină
El, cel pur, fără de pată,
Ce durerile alină,
Nu se schimbă, niciodată.

Și eternă-I e Iubirea
Chiar de avem multe păcate,
Din suflet de e smerirea
Știm, El ni le iartă toate.

Și tot El ne dă putere
Să știm c-am păcătuit,
El ne este mângâiere
Când sufletu ne-e zdrobit.

El doar poate să întărească
Neputințe omenești,
El doar poate să iubească
Părăsit, când de toți ești.

Nu te lasă-n deznădejde
Mereu te încurajează,
Prin Duhul Sfânt te zidește
Mereu te îmbărbătează,

Să fii dârz și luptător
Să nu crezi că n-ai putere,
El a fost învingător
Și-asta, și ție Îți cere.

Și îți spune că se poate,
Iar ce spune, este drept.
Despre tine știe toate
El, în toate e corect.

Dar, te mustră cu iubire
Îți arată când greșești,
Își dorește fericire
Calea dreaptă s-o găsești!

Căile-s întortocheate,
Satan duce luptă mare
Lucrurile-s încurcate
El le încurcă și mai tare.

Vrea mulțimi ca să câștige
Să n-ajungă-n veșnicie
Și încearcă să-i oblige,
Toți, îndatorați să-i fie.

Chiar pe cei aleși încearcă
Și se luptă înverșunat
Și ar vrea ca să-i întoarcă
Și să moară în păcat.

E turbat, totul distruge,
Vrea ca să domnească-n toate
Dar cel drept, s-ascunde, fuge,
Se ferește de păcate.

Cu acei ce defăimează,
Doar cu aceia stă la masă,
Care pe Isus pătează,
Doar cu ei, își face casă.

Cel ce-i drept, din cale-i fuge
Numai pe Isus slujește,
Nu pe cel care distruge
Și toate le otrăvește.

El nu lasă calea dreaptă,
Vrea să fie- învingător,
Știe că ceru 'l-așteaptă
Dacă e biruitor!

Cu Isus, Mielul jertfit,
De îngeri înconjurat,
Acela ce ne-a iubit
Și în dar viață ne-a dat,

Ca să stăm în veșnicie
Domnul ne-a răscumpărat
Fratele nostru să fie
Să-L iubim neîncetat!


Amin

Câmpia Turzii, 4 februarie 2011
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/75212/a-cazut-o-stea-din-cer