Miracole
Autor: Dan Viorica
Album: Licariri din roua cerului
Categorie: Zidire spirituala
MIRACOLE


Fiecare zi este un miracol,
O clipă trăită cu Dumnezeu.
Credința nu este un spectacol,
Este minunea din sufletul meu.

Fiecare lucrare făcută de Isus,
Este o minune de netăgăduit.
Surzilor în ureche auzul le-a pus,
Și muților le-a dat grai de glăsuit.

Leproșii şi femeia cu scurgere
Au văzut minunea vindecării lor.
Minunea minunilor e-n înviere,
Lazăr a fost scos din Casa morților.

Miraculos... prinșii de duhuri rele,
Au fost salvați de sub robia lor.
Isus le-a luat poverile grele,
Ei l-au recunoscut ca Izbăvitor.

Un miracol a fost salvarea mea,
Minune transformarea vieții mele.
Uimirea-n inima mea tainic bătea,
Schimbând miraculos zilele mele.

Fiecare floare este minunată,
Deschisă la lumina din infinit.
Este minunea de ploaie udată,
Miracolul unui divin răsărit.

Fiecare pasăre este o minune,
Plutind pe unda apelor albastre.
Și fiecare grai de pasăre spune,
Ce minunat e zborul spre astre.

Fiecare nou născut e o uimire
La fel, zâmbetul sugarului la sân.
Fiecare gungurit e glas de iubire,
Ce-n inima mamei miracol rămân.

Fiecare suflare de viața-i uluire,
În grădina Universului stelar.
El, Isus Hristos, Mielul de jertfire,
E miracolul învierii, prin Har.

Fiecare suflet salvat e minunăție,
Salvat din păcat, făptură nouă,
Soarbe din plin a minunii bogăție.
Și se hrănește cu a zorilor rouă.

Roua credinței în inimă e minune,
Deschide larg ușa cerescul plai.
Credința în mântuire nu mai apune,
Căci inima bate-n ritmul eternul rai.

Amin!


Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/66962/miracole