Încheie tu un legămînt
Autor: Urgei Daniel
Album: fara album
Categorie: Evanghelizare
1.Din negura în care eu zăceam fără habar
Am fost atras de-o dragoste făr'de hotar
Şi mila Lui a fost aşa de mare
Încît m-a smuls din lumea ce-i sortită la Pierzare

2.Pacatele-mi erau aşa de multe şi eu eram atît de apăsat
Tu Ai făcut lucrarea-Ţi minunată ca eu să fiu astăzi salvat
Dispreţuit şi nebăgat în seamă Ai fost chiar de iubitul Tău popor
Exact aşa am fost şi eu chiar şi mai mult un mare sfidător.

3.Trăiam o viaţă în desfrîu şi-n blasfemie
Fără să-mi pese de ce-ar putea mîine să vie
Crezînd căci eu eram al meu stăpîn
Şi nu vroiam să văd căci TU eşti Dumnezeul bun.

4.O Doamne stau şi mă gîndesc la Tine
Cum poti Să ierţi atît de mult păcat
Căcii n-am făcut în viaţa mea vreun lucru bun
Dar Tu ai stăruit întruna pe lîngă un nebun.

5.Da! Eu eram acel nebun precum era şi faraon
Şi dacă el n-avea atunci nici o speranţă-n faţă
Eu am primit prin Tine o Doamne Tata
Acces la viaţă prin fiul Tau Emanuel Isus

6.Căci El e Acela ce a fost şi este şi va veni curînd
El e Acela ce sta de vorba atunci in noapte cu Avraam
El asculta pe Daniel atunci cînd deschidea fereastra
Şi Iov toată speranţa numai în El o mai găsea.

7. Şi chiar şi Nebucadneţar cu ochii lui stricaţi
Cum a putut să vadă şi-apoi să creadă zicînd :
“Şadrac Mesac şi Abed-Nego pe-aceştia trei i-am aruncat
Acesta cel de-al patrulea pare a fi un Fiu de Imparat “

8.Da,El este Fiu de de Împărat şi viaţa pentru tine El şi-a dat
A fost bătut şi chiar şi înjurat dar El intruna s-a rugat.
Scuipat fiind şi cu barba smulsă cu ochii-n lacrimi suferind
El a urcat pe lemn să izbăvească o lume-ntreagă din blestem.


9.O Doamne Tu Isuse mărire Ţie al nostru salvator
Căci numai Tu eşti cel ce poţi să-nvingi pe şarpe
Ce Evei în grădina îi şoptea : cum poţi să crezi că vei muri ?
Iar nouă astăzi altfel ne zice :cum credeţi voi că veţi trăi în veac ?

10.Noi? Noi ştim c-a curs un sînge sfînt din trupul Mielului cel blînd
De Tine avem nevoie Doamne să vii să mustri pe cel rău
Atunci cînd vine la urechea noastră rostind minciuni cu vicleşug
Căci şarpele va merge-n focul gheenei croindu-şi drumul prin păcat,
Iar noi vom merge drept in Eden crezînd în Fiul ce S-a dat
Doar călăuziţi de Tine o Mare Rege o Mare Împărat

11.Iar tu ce ai citit aceste versuri, chiar tu vei fii salvat
De vei putea tu crede că Domnul şi pentru tine a răbdat.
Dar nu-ncerca să fii întîi mai bun căci nu ai cum
Ci-nchide ochii tăi amice şi uită-te l-al tău păcat uitat
Şi cere ca Isus să vină şi imediat vei fi descătuşat
De vei simţi aceste lucruri atunci vei fi un credincios adevărat.

12.Da, Domnul el va lua la sine numai pe cei ce L-au mărturisit
Nu mama ta nici tatăl tău ci tu încheie un legămînt
Căci Marcu spune în cartea Sa cea sfîntă căci cel ce crede
Şi se va boteza numai acela va putea să stea înaintea Sa

13.Nu a depins de tine să te naşti şi nici ce nume să-ţi alegi
Nu vrei tu astăzi să hotărăşti în locul tău ce este bine
Şi-apoi să vezi căci nu-i nimica rău în A-l cunoaşte şi tu
Pe Domnul meu şi poate chiar Izbăvitorul tău.

AMIN
[Daniel-Gabriel]
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/63624/incheie-tu-un-legamint