Cauzele înfăţişarii lui Cristos
Autor: Tecsa Beniamin
Album: fara album
Categorie: Diverse

Ideea homiletică: Înfăţişarea lui Cristos

Tiltu: Cauzele înfăţişarii lui Cristos

Text: Isaia 53

Introducere: Cu toţii ştim că s-au făct multe ecranizări a vieţii lui Isus, sau doar ultimele doipsrezece ceasuri din viaţa Lui, şi fiecăre a rămas cu un sentiment de umilinţă când aţi văzut experienţele Lui. Ba mai mult filmele care prezintă viaţa lui Isus sunt folosite ca metode de evanghelizare. Dar pericolul acestor filme este acela de a deforma într-o măsură imaginea Scripturii despre Isus. Biblia nu ne dă o îmfăţişare detaliată a lui Isus, dar din relatările ei ne dăm sema că nu a fost un om puternic fizic. Biblia accentuează mai mult înfăţişarea spirituală a lui Isus, şi a implicaţiei Lui. Doresc să ne uităm la la câteva cauze care au participat la înfăţişarea lui Cristos.

I. Dumnezeu a îngăduit asupra persoanei lui Cristos o astfel de înfăţişare: - v2, 10

- în lucruri neînsemnate pentru oameni Dumnezeu îşi descoperă suveranitatea Sa v.1
- evenimentul naşterii lui Isus - Isaia 9:6 - un copil pe umerii căruia domnia avea să se realizeze
- viaţa socială a lui Isus - „fiul tâmplarului"
- răsticnirea Sa - o nebunie 1 Cor.1:18

II. Păcatele omenirii au modelat o astfel de înfăţişare:

- starea omenirii
- incapacitată de a se salva - v.5
- lipsiţi de claritate în umblarea lor, conduşi de poftele lor - v.6
- atitudinea lui Isus
- singurul care a putut realiza împăcarea dintre Dumnezeu şi om
- supunere - v.7- conştienţa supunerii Sale faţă de Dumnezeu l-a făcut capabil de lucrarea Sa
- fără nici un păcat dar făcut păcat pentru ca noi să fim binecuvântaţi -
2 Cor. 5:21

III. Lucrarea pe care a împlinit-o i-a modelat înfăţişarea: - v.11

- lucrarea Sa este o aşezarea într-o nouă starea a omenirii
- lucrarea Sa este dovedită de urmaşii ei. Dacă Cristos a fost batjocorit şi cei ce-L urmeazuă vor suferi aceleşi atitudini din partea oamenilor
- lucrarea Sa este o punte de legătură între om şi Dumnezeu.

Încheiere: Pavel şi-a făcut cunoscută dorinţa sa credincioşilor din Corint, că el „nu vrea să ştie nimic altceva între ei decât pe Cristos şi pe el răsticnit". Car îţi este dorinţa de acest sărbatori? Vreau să şti că lumea îţi va oferi multe lucruri înspre cunoaştere dar nu ţi-l va oferi pe Cristos.
 

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/schite/38574/cauzele-infatisarii-lui-cristos