Cristos ii primeşte pe păcătoşi
Autor: Tecsa Beniamin
Album: fara album
Categorie: Diverse

Ideea homiletică: Cristos nu se simte complexat de păcătoşi

Textul: Luca 15:1.32

Titlu: Cristos ii primeşte pe păcătoşi

Introducere: Omul trăieşte cu speranţa că este acceptat de cei din jur dar trăieşte momente de respingere pentru faptul că nu îndeplineşte tot ceea ce acel grup îi cere. Tinerii suferă pe urma respingerii , şi acest lucru îi poate duce pe uni la o închidere în sine considerându-se incapabil. Dar te-ai întrebat dacă există cineva care primeşte pe orice om fără a lua în considerare defectele sale, şi chiar din contră acea persoană sa i le reaşeze într-o ordine corectă.

I. Păcătoşii pe care-i primeşte Cristos:

- de orice vârstă – fiul cel tânăr
- de orice categorie – Bartimeu a fost orb şi nu a fost refuzat
- primirea lui Cristos nu ţine cont de trecutul tău – oaia, fiul cel tânăr şi-a comromis viaţ cu o alternativă a vieţii

II. Primirea lui Cristos oferă:

- iertare şi har
i. El nu a venit să distrugă viaţa păcătoşilor ci a venit a le oferi iertare
ii. lucrarea lui ca Mântuitor demonstrează compasiune pentru vieţile oamenilor

- un loc în familia Sa – 1Ioan 3:1 – 2 "Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii lui Dumnezeu!..."
i. suntem făcuţi moştenitori – Romani 8.17 „Şi dacă suntem copii suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori ai lui Cristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El"- moştenitori sunt cei cărora li se încredinţează ceva de ceea ei sunt vrednici.

III. Modul în care ne primeşte Cristos:

- dacă venim într-o atitudine de recunoaştere şi părere de rău – fiul cel tânăr şi-a văzut starea în care a ajuns dar nu a rămas să-şi plângă de milă, ci cu pocăinţă s-a întors la tatăl său.

- dacă omul se pocăieşte se va realiza debarasrea de păcatul său. – Rom 6:11-13 – pocăinţa înseamnă a vedea ceea ce Cristos a relizat în tine - socoteşte-te mort faţă de păcat şi devii viu pentru Dumnezeu
i. nu-ţi poţi continua viaţa cu Cristos compromiţând-o cu păcatul

Încheiere: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi"
 

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/schite/38449/cristos-ii-primeste-pe-pacatosi