Creatia
Autor: Anonim
Album: fara album
Categorie: Diverse

                                                        Creatia

GENEZA 1:1-31

Verset de aur: 2.Corinteni 5:17

I. Creaţia, v. l

1. Timpul: „La început", cf. Io.l:l-3; Prov.8:22-31;
2. Persoana: Dumnezeu, cf. Col. 1:16-18.
3. Acţiunea: Creaţia din nimic. Cuvântul ebraic „bara" (a crea) desemnează actul creaţiei pure fără întrebuinţarea vreunei materii deja existente. Cf. Evr.ll:3; Evr.l:10-12.

II. Haosul, v.2

Mulţi presupun că între versetul l şi 2 se înscrie temporal căderea lui Satan, cf. Is.l4:12-17 cu urmarea din Is.45:18. Haosul este caracterizat prin 3 noţiuni:
1. fără formă, pustiu, cf. 1.Cor. 14:33;
2. gol;
3. întuneric, cf. Io. 1:5; 3:19-20; Ef.6:12; Col. 1:13.

III. Crearea, v.3-31

Se conturează următoarele zile de creaţie:
1. Lumina, v.3-5.
2. Cerul, v.6-8.
3. Viaţa vegetală, v.9-13.
4. Corpurile cereşti, v. 14-19.
5. Animalele de apă şi păsările, v.20-23
6. Animalele de pe uscat şi omul, v.24-28

IV. Posibilităţi de raportare la creaţia spirituală, v.2-31

1. Haos, v.2: cf. Ps.l4:2-3; Is.53:6; 57;20; Io.3:18-20; Rom.3:10-19.
2. Lucrarea Spiritului (Duhului), v.2: cf. Io. 16:8-11; Fap.2:37.
3. Lumina, v.3: Ps.ll9:105; Io.8:12; Rom.l3:12; 2.Cor.4:6; Ef.5:8; l.Pt.2:9; 1.Io. 1:5.
4. Delimitări clare, v.4-7: cf. Io.3:36; 10:19; 2.Cor.6:14-18.
5. Creştere, v.11-12: cf. Ef.4:15; l.Pt.2:l-2; 2.Pt.3:18.
6. Rodire, v.12: cf. Io.l5:l-8; Gal.5:22; Evr.l3:15.
7. Stăpânire, v.26: cf. Ps.8:4-5; Col.l:16-18; Ap.5:9-14.
8. Imaginea (chipul) lui Dumnezeu, v.26, cf. Col.3:10; l.Io.3:l-3.
9. Binecuvântarea, v.28: cf. Ef.l:3.
10. Odihna, Gen.2:2: cf. Mt.ll:28-30; Evr.4:l-3

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/schite/38440/creatia