Bazaţi-vă pe Cel ce poate
Autor: George Cornici
Album: Trepte spre eternitate
Categorie: Diverse
BAZAŢI-VĂ PE CEL CE POATE...

Bazaţi-vă pe Cel ce poate
Să mute munţi oricât de mari
Din cursa lumii El vă scoate
Făcând din voi vizionari.

Contaţi pe El în orice stare
Chiar de aţi fi-n cuptor încins
Din cea mai cruntă încercare
Vă scapă Cel ce-i neînvins.

Vă este Creator şi Tată
El nu vă lasă-n labirint
Ci-n starea cea mai disperată
Vă dă lumină prin Cuvânt...

Să nu vă scadă-ncredinţarea
Căci e la lucru chiar acum
În braţul Lui vă e scăparea
Oriunde-aţi fi pe-al vieţii drum.

Priviţi ’napoi la situaţii
Din care-aţi fost eliberaţi
Aveţi, desigur, motivaţii
Părintelui onor să-i daţi.

Când s-au dezlănzuit torente
De ură, vicii şi nevoi,
Cu sunetele lor stridente,
V-a dat puteri, avânturi noi.

Bazaţi-vă pe Cel ce ştie
Chiar frământatrea ce-o purtaţi
E-a voastră sfântă datorie
Oriunde-aţi merge să-L chemaţi...

Chemaţi-L să vă dea lumină
În lucrul mare şi-n cel mic
S-aveţi încredere deplină,
Să nu vă temeţi de nimic!

Când fost-au daţi creştini la fiare
Ştiau ce îi aşteaptă Sus
Şi fără nici o ezitare
Viaţa pe altar şi-au pus.

S-au încrezut în El prorocii
Ştiind că e Stăpânul lor
Erau pătrunşi de unda vocii
Preasfîntului Ocrotitor.

Când au plecat în ţări străine
Evanghelişti, misionari
Erau convinşi că îi susţine
Un Dumnezeu cu braţe tari.

Puneţi credinţa-n aplicare
Altfel e moartă, e-n zadar
Ca să aveţi în Rai intrare
Cu sfinţii-n veşnicul hotar.

Bazaţi-vă pe Cel ce poate
Să pună-n voi cerescul dor
E ne-ntrecut în bunătate,
E-al vostru bun şi blând Păstor.

GC/ 12 Martie, 2009
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/32274/bazati-va-pe-cel-ce-poate