Cele 10 porunci
Autor: Anca Daniela Huţ
Album: fara album
Categorie: Diverse

Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine,
Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău
Şi viaţa ce o ai de la Mine-ţi vine,
Eu sunt Cel care te scapă de la rău.

Să nu-ţi faci chip cioplit,
Căci Eu sunt un Dumnezeu gelos
Şi pedepsesc pe cel ce m-a nesocotit,
Dar mă îndur de cel iubitor şi milos.

Să nu iei în deşert numele Domnului, Dumnezeului tău de Sus,
Nelegiuirea să nu-ţi cârmuiască gura,
Căci o vorbă strâmbă de ai spus,
Pedeapsa mea nu va cunoaşte măsura.

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă,
Căci ea e făcută ca s-o sfinţeşti,
Să nu faci nicio lucrare cât e lumină,
Rabdă, iartă şi veghează... atât ţi-e îngăduit să-nfăptuieşti.

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe a ta mamă
Pentru ca anii vieţii să ţi se lungească,
Întrucât ei au luptat fără de teamă,
Au purtat sacrificii ca să te crească.

Să nu ucizi, că n-ai niciun drept,
Nu tu ai pus în om suflare!
Caută să fii cât mai înţelept,
Să nu cazi pătruns de neascultare.

Să nu preacurveşti prin pofte blestemate
Trupul să nu-ţi fie spurcat,
Căci vai de acela care trăieşte în păcate
Şi nu-şi ridică capul, stă tot aplecat!

Să nu furi lăsându-ţi duhul ispitit,
Căci Eu îţi dau putere şi ajutor,
Nu-ţi duce viaţa încărcată, mai bine fii cinstit,
Alege să munceşti cu dragoste şi spor.

Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău,
Caută să-l iubeşti, cum te iubesc şi Eu,
Fereşte-te ca să-l vorbeşti de rău,
Bunătatea ta să i-o arăţi mereu.

Să nu pofteşti nimic din ceea ce aproapele tău are,
Păzeşte-te de orice fel de lăcomie,
Căci toate sunt doar zbucium şi apăsare,
Viaţa cuiva nu stă în avuţie.

Iată cele 10 porunci, pe care Dumnezeu Le-a rânduit
Să le păzeşti în toate zilele vieţii tale,
Pe El să-L iubeşti cu sufletul... cu tot ce ţi-a dăruit,
Să faci ce-i bine şi plăcut pe cale.
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/28388/cele-10-porunci