Antichrist
Autor: Petru Dugulescu
Album: Apus de mileniu
Categorie: Diverse
Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. I s-a dat o gura
care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni.
Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu.
Să-I hulească Numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer.
I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască.
I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă
și peste orice neam, și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia
al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în Cartea Vieții Mielului
care a fost junghiat. Cine are urechi să audă.
Apocalipsa 13:1-9.

Din câte amăgiri au fost sub soare
O spune Domnul, nu un pesimist,
Nici una nu va fi așa de mare,
Ca ceea ce-o aduce antichrist.

În lumea scufundată-n nedreptate
Și-ngrijorată pentru viitor,
El va veni în vremuri apostate
Ca mondial și unic dictator.

El, antichrist, malefica ființă
Va face multe semne și minuni
Să-nșele chiar pe cei ce-s la credință
Iar lumea să-i înalțe rugăciuni.

Când taina fărdelegii va fi gata
Biserica, Mireasa lui Isus
Cu strigatul de veacuri: Maranata
De-aici , de pe pământ se va fi dus.

Și fi-va pe pământ atunci stupoare
Căci cei ce-au fost în Duh pecetluiți
În plină zi sau noapte vor dispare.
Vor fi căutați, dar nu vor fi găsiți.

Lăsând în urmă groază și uimire,
Cei sfinți vor fi răpiți de pe pământ
Cu morții înviați din cimitire
Plecând în stoluri către Cerul sfânt.

Descătușați de boli și bătrânețe
Scăpați de moarte și de-ai ei fiori
În corpuri de-o sublimă frumusețe
S-or întâlni cu Mirele pe nori.

Dureri vor fi atunci și strâmtorare
Cum nu au fost și nici nu vor mai fi
Urgiile necazului cel mare
Dar oamenii nu se vor pocăi.

Sistemul economic pentru lume
Va fi desigur computerizat.
Și-al fiarei semn atunci se va impune
În mână sau în frunte implantat.

Iar cei ce au rămas de la răpire
Căci nu au fost de nuntă arvuniți,
De vor dori să aibă mântuire
Vor fi vânați, uciși și chinuiți.

El, antichrist, lucra-va în unire
Cu fiara și proorocul mincinos
Va pune-o lume-ntreagă în uimire
Și va aduce hula lui Hristos.

Și tot atunci draconica vedetă
Se va urca la templul reclădit
Să se declare domn peste planetă
................................
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/26710/antichrist